ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ἡ ἐξέγερσις τῆς ἑστιάσεως γιά τά μέτρα

«Κλείνει» σήμερα ἡ Πάτρα, λουκέτο σέ 23 καταστήματα

ΣΕ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟ εὑρίσκεται ὁ κλάδος τῆς ἑστιάσεως λόγῳ τῶν νέων αὐστηρῶν μέτρων πού ἐτέθησαν σέ ἰσχύ ἀπό τό Σάββατο. Οἱ ἰδιοκτῆτες ὄχι μόνο ἀντιδροῦν γιά τόν ρόλο τοῦ ἐλεγκτοῦ πού τούς ἀνετέθη, ἀλλά βλέπουν γιά πολλοστή φορά νά στοχοποιοῦνται μέ τίς ἀνάλογες οἰκονομικές ἀπώλειες. Ἤδη καταγράφονται οἱ πρῶτες δυναμικές κινητοποιήσεις στήν Πάτρα. Ὁ Σύλλογος Καταστηματαρχῶν Ἑστιάσεως καί Ἀναψυχῆς Πάτρας δέν πρόκειται σήμερα νά λειτουργήσει τά καταστήματα ἀντιδρώντας στά νέα περιοριστικά μέτρα πού ἀφοροῦν στούς ἀνεμβολίαστους πελάτες τους καί γιατί –ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ΣΚΕΑΝΑ– ἡ ἑστίασις ἔχει μπεῖ στό στόχαστρο τῆς Πολιτείας στή διάρκεια τῆς πανδημίας. Σήμερα θά πραγματοποιήσουν συγκέντρωση καί πορεία στό κέντρο τῆς πόλεως, διαμαρτυρόμενοι καί γιά τούς ὑπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος. Μαζί θά διαδηλώσουν οἱ ἀρτοποιοί καί ὁ ἐμπορικός σύλλογος τῆς πόλεως.

Σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα ὅσοι ἐμπλέκονται στήν ἑστίαση εἶναι ἐξοργισμένοι καθώς ἤδη ἔχουν μειωμένη πελατεία, ἡ ὁποία θά μειωθεῖ ἀκόμη περισσότερο ἐξ αἰτίας τῶν rapid test πού θά ἀναγκάσουν ἑκατομμύρια πολιτῶν νά σκεφθοῦν νά πιοῦν ἀκόμη καί ἕναν καφέ. Ἐπί πλέον, γιά τούς ἴδιους λόγους ὅλα τά κουρεῖα καί κομμωτήρια τῆς χώρας θά παραμείνουν σήμερα κλειστά.

Στούς 100.000 ἀνῆλθαν οἱ ἔλεγχοι πού ἔγιναν μόνο τό Σάββατο, πρώτη ἡμέρα ἐφαρμογῆς τῶν νέων μέτρων γιά τόν περιορισμό. Συγκεκριμένα ἀπό τίς ἐλεγκτικές ὑπηρεσίες (ΕΛΑΣ, Λιμενικό Σῶμα, ΕΑΔ, ΔΙΜΕΑ, ΣΕΠΕ, Περιφέρειες καί Δημοτική Ἀστυνομία) διενεργήθησαν συνολικά 99.258 ἔλεγχοι καί κατεγράφησαν 601 περιπτώσεις παραβάσεως τῶν μέτρων ἐπιδημιολογικοῦ συναγερμοῦ. Συνολικῶς ἐπεβλήθησαν πρόστιμα ὕψους 228.150 εὐρώ καί κύρωσις ἀναστολῆς λειτουργίας σέ 25 ἐπιχειρήσεις, ἐνῶ ἐπραγματοποιήθησαν καί 11 συλλήψεις ἀπό τά ἐλεγκτικά κλιμάκια τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Οἱ κυριώτερες παραβάσεις ἀφοροῦσαν τήν μή χρήση μάσκας σέ ἐσωτερικούς χώρους καί τήν μή τήρηση ἀποστάσεων, τήν μή ἀνάρτηση μέ ἔγγραφο ἤ ψηφιακό τρόπο τοῦ μεγίστου ἀριθμοῦ ἀτόμων πού ἐπιτρέπεται νά εὑρίσκονται ἐντός τοῦ καταστήματος, τήν μή τήρηση τῶν κανόνων λειτουργίας/ὁρίου πελατῶν ἐντός τοῦ καταστήματος καί τήν ἐξυπηρέτηση πελατῶν σέ ἐσωτερικούς χώρους καταστημάτων ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος χωρίς τήν κατοχή πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ ἤ νοσήσεως.

Ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία ἐπεφορτίσθη μέ τόν κύριο ὄγκο τῶν ἐλέγχων. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἐπικράτεια τά κλιμάκια τῆς ΕΑΔ διενήργησαν ἐλέγχους σέ 91 περιπτώσεις, κατεγράφησαν 7 παραβάσεις καί ἐπεβλήθησαν 7 διοικητικά πρόστιμα συνολικῆς ἀξίας 11.500 εὐρώ. Τά κλιμάκια τῆς ΕΑΔ ἤλεγξαν 1.290 φυσικά πρόσωπα γιά χρήση μάσκας καί τήρηση τῶν ἀποστάσεων. Ἐπί πλέον σέ ἀμιγεῖς χώρους ἀποκλειστικῶς γιά ἐμβολιασμένους ἤ νοσήσαντες, ἐλέγχθησαν καί τά σχετικά πιστοποιητικά 1.583 φυσικῶν προσώπων καί δέν ἐπεβλήθη διοικητικό πρόστιμο. Τό Λιμενικό πραγματοποίησε 6.995 ἐλέγχους καί δέν διεπιστώθη κάποια παράβασις. Σέ ἕνα μεγάλο νυκτερινό κέντρο διασκεδάσεως κυρίως γιά νέους στήν περιοχή τοῦ Γκαζιοῦ ἐπεβλήθη ἡ αὐστηρότερη ποινή, ἤτοι 60 ἡμέρες ἀναστολή λειτουργίας διότι εὑρέθη γιά τρίτη φορά σέ μικρό χρονικό διάστημα νά παραβιάζει τά μέτρα. Σημειώνεται ὅτι τά πρόστιμα γιά τά νέα μέτρα στούς χώρους ἑστιάσεως καί ψυχαγωγίες εἶναι τσουχτερά, καθώς γιά τήν πρώτη παράβαση ἑνός καταστήματος προβλέπεται πρόστιμο 5.000 εὐρώ. Μπαίνει ὅμως λουκέτο ἀπό 7 ἕως 60 ἡμέρες σέ περίπτωση ὑποτροπῆς καί 300 εὐρώ γιά πελάτες πού δέν ἔχουν τά ἀπαραίτητα πιστοποιητικά.

Ειδήσεις / Άρθρα

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ