ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Φρένο στίς καταθέσεις – Ἐπιβράδυνσις νέων δανείων

Ἀρνητική παραμένει ἡ χρηματοδότησις πρός τά νοικοκυριά

H ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ τῆς οἰκονομίας σέ κανονικότητα καί οἱ ηὐξημένες ὑποχρεώσεις νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων ἔθεσαν φρένο στήν αὔξηση τῶν καταθέσεων τῶν προηγουμένων μηνῶν. Οἱ καταθέσεις τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως ηὐξήθησαν μόλις 11 ἑκατ. εὐρώ τόν Ὀκτώβριο, ἔναντι αὐξήσεως κατά 441 ἑκατ. εὐρώ τόν προηγούμενο μῆνα, ἐνῶ οἱ καταθέσεις τῶν ἐπιχειρήσεων περιορίσθηκαν κατά 454 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι μειώσεως 60 ἑκατ. εὐρώ τόν Σεπτέμβριο καί αὐξήσεως 1,3 δισ. εὐρώ τόν Αὔγουστο. Στό σύνολο τῆς οἰκονομίας, οἱ καταθέσεις ἀνῆλθαν σέ 182,91 δισ. εὐρώ, ηὐξημένες κατά 430 ἑκατ. εὐρώ σέ σχέση μέ τόν Σεπτέμβριο, ὅταν εἶχε σημειωθεῖ μηνιαία ἄνοδος 207 ἑκατ. εὐρώ. Οἱ καταθέσεις τῶν μή χρηματοπιστωτικῶν ἐπιχειρήσεων ἐμειώθησαν κατά 563 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι αὐξήσεως κατά 249 ἑκατ. εὐρώ τόν προηγούμενο μῆνα. Οἱ καταθέσεις δέ τῶν ἀσφαλιστικῶν ἐπιχειρήσεων καί τῶν λοιπῶν χρηματοπιστωτικῶν ἱδρυμάτων ἐνισχύθηκαν κατά 109 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι μειώσεως κατά 309 ἑκατ. εὐρώ τόν Σεπτέμβριο.

Στό σύνολο τῆς οἰκονομίας οἱ καταθέσεις ἀνῆλθαν σέ 182,91 δισ. εὐρώ, ηὐξημένες κατά 430 ἑκατ. εὐρώ σέ σχέση μέ τόν Σεπτέμβριο, ὅταν εἶχε σημειωθεῖ μηνιαία ἄνοδος 207 ἑκατ. εὐρώ. Σέ ἐτήσιο ἐπίπεδο, ἡ μεταβολή τοῦ Ὀκτωβρίου καθορίστηκε στό 10,1% ἀπό 11,4% τόν Σεπτέμβριο.

Τήν ἴδια στιγμή σημαντικός ἦταν ὁ περιορισμός τῶν νέων χορηγήσεων δανείων πρός τίς ἐπιχειρήσεις τόν Ὀκτώβριο, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ροή τῆς χρηματοδοτήσεως παρέμεινε θετική, ὅπως δείχνουν τά στοιχεῖα τά ὁποῖα ἔδωσε στήν δημοσιότητα ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Βάσει αὐτῶν ὑπῆρξε αὔξησις κατά 148 ἑκατ. εὐρώ τῶν χρηματοδοτήσεων σέ ἐπιχειρήσεις, ἀλλά ἦταν σημαντικά μειωμένη σέ σύγκριση μέ αὐτή πού κατεγράφη τόν Σεπτέμβριο καί ἔφθασε στά 611 ἑκατ. εὐρώ. Τήν ἴδια ὥρα ἀρνητική παρέμεινε ἡ χρηματοδήτησις στά νοικοκυριά καί μάλιστα κατά 117 ἑκατ. εὐρώ. Ἡ μηνιαία καθαρή ροή τῆς χρηματοδοτήσεως πρός τίς ἐπιχειρήσεις, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2021, ἦταν θετική κατά 148 ἑκατ. εὐρώ, ἔναντι θετικῆς καθαρῆς ροῆς 611 ἑκατ. εὐρώ τόν προηγούμενο μῆνα.

Ειδήσεις / Άρθρα

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ