Fitch: Στάσιμη ἡ ἑλληνική οἰκονομία

Δέν προχώρησε σέ ἀναβάθμιση τῆς οἰκονομίας ὁ οἶκος Fitch διαψεύδοντας τίς προσδοκίες γιά ἕνα ἀκόμα σκαλοπάτι στήν πιστοληπτική βαθμίδα τῆς χώρας.

Ὁ οἶκος ἔκανε ἀναφορά σέ πάγια προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, τά ὁποῖα δέν μποροῦν νά ἀλλάξουν μέσα σέ ἕνα ἡ δύο χρόνια. Οἱ παράγοντες πού θά μποροῦσαν, μεμονωμένως ἤ συλλογικῶς, νά ὁδηγήσουν σέ ἀρνητική δράση/ὑποβάθμιση τῆς ἀξιολογήσεως εἶναι: Δημόσια οἰκονομικά: Ἀνανεωμένη ἀνοδική τάσις τοῦ χρέους τῆς γενικῆς κυβερνήσεως/ΑΕΠ, γιά παράδειγμα, λόγῳ διαρθρωτικῆς δημοσιονομικῆς χαλαρώσεως, παρατεταμένης ἀδύναμης ἀναπτύξεως ἤ ὑλοποιήσεως σημαντικῶν ἐνδεχόμενων ὑποχρεώσεων. Μακροοικονομικά: Σοβαρό δυσμενές σόκ πού θά ἐπηρέαζε τό μεσοπρόθεσμο ἀναπτυξιακό δυναμικό τῆς Ἑλλάδος καί θά ἐπιδείνωνε τήν ἐξωτερική ἀνταγωνιστικότητα.

Ὁ οἶκος τόνισε ὅτι ἡ ἑλληνική οἰκονομία πάσχει ἀκόμη ἀπό ἕνα ὑψηλό χρέος, τήν ὑψηλή ἄν καί μειούμενη ἀνεργία καί κάποιες συνεχιζόμενες ἀδυναμίες στόν τραπεζικό κλάδο. Μέ τό τελευταῖο, ἐπαναφέρει ἐμμέσως τό θέμα τῶν ἀναβαλλόμενων φόρων πού ἐπηρεάζουν τήν ποιότητα τῶν ἐποπτικῶν κεφαλαίων τους. Ὁ ἀμερικανικός οἶκος ἐπισημαίνει πώς ὑπάρχει κάποια ἀβεβαιότης σχετικῶς πρός τίς μελλοντικές προσαρμογές τῶν ἀποθεματικῶν, ἀλλά δέν ἀναμένεται νά ἐπηρεάσουν ἀρνητικά τό ἱστορικό τῆς Ἑλλάδος γιά βελτιωμένη διαχείριση τῶν δημόσιων οἰκονομικῶν.

Οἱ ἐνδεχόμενες ὑποχρεώσεις εἶναι περίπου 29 δισ. εὐρώ (12% τοῦ ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων 17 δισ. εὐρώ ἀπό τό σύστημα προστασίας περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ «Ἡρακλῆς»), ἐνῷ μιά πιθανή ἀπόφασις τῆς Eurostat τό ἑπόμενο ἔτος νά ἀναταξινομήσει τούς ἀναβαλλόμενους τόκους τῶν δανείων τοῦ EFSF θά μποροῦσε νά προσθέσει 12 δισ. εὐρώ (5,6%) στό ἀπόθεμα χρέους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ΝΔ «προστάτης» τοῦ κ. Τσίπρα: Ἀπαγορεύει συγκέντρωση κατά τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Ἡ «φιλελεύθερη» Kυβέρνησις δέν ἐπιτρέπει μέ ἀπόφαση τῆς ΕΛ.ΑΣ. διαδήλωση κατά τῆς Συμφωνίας στήν ὁδό Ρηγίλλης καί γλυτώνει ἀπό τίς ἀποδοκιμασίες τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων τήν συνδιάσκεψη τοῦ τέως Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τόν Ζάεφ στό Ὠδεῖο Ἀθηνῶν – Τί ἀπέγινε ἡ ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι;

Ἀρνητής ἀποτελέσματος – Δέν ἀκούει τήν βοή τῆς σιωπῆς!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε στό ὑπουργικό συμβούλιο τοῦ Σαββάτου ὑποκρισία τήν «δεξιά στροφή» πού τοῦ προτάθηκε ὡς ἀντίδοτο, μετά τό ποσοστό πού ἔλαβε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές τῆς 9ης Ἰουνίου, καί προσέφυγε σέ μία παλαιά ἀδημοσίευτη συνέντευξη τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ στόν Βάσο Βασιλείου (καί ὄχι Βασίλη Βασιλικό, ὅπως λανθασμένα τόν ἐνημέρωσαν νά πεῖ οἱ ἄσχετοι μέ τήν παράταξη ἐκσυγχρονιστές συνεργάτες του) γιά νά ἀπαξιώσει τίς ἔννοιες δεξιός-ἀριστερός κ.λπ.

Στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας οἱ ἐπαγγελματίες γιά τό φορολογικό

Εφημερίς Εστία
ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ γιά τήν ἀκύρωση τοῦ νέου συστήματος φορολογήσεως τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν παίρνουν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πληττομένων κλάδων, καθώς σήμερα κατατίθεται προσφυγή στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐνῷ θά πραγματοποιηθεῖ συγκέντρωσις ἔξω ἀπό τό ἀνώτατο δικαστήριο.

Τριάντα χρόνια χωρίς τόν Μᾶνο Χατζιδάκι

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν τριάντα χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα πού ὁ Μᾶνος Χατζιδάκις πέταξε, γιά νά ἀνταμώσει τήν ἀπίθανη ἐκείνη παρέα τῆς ἀνεπανάληπτης γενιᾶς τοῦ «τριάντα».

Τετάρτη, 17 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ