ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

ENΦΙΑ: Λιγώτεροι φορολογούμενοι μεγαλύτερος φόρος

ΗΥΞΗΘΗΣΑΝ μέν ἀλλά λιγώτερο συγκριτικῶς πρός τίς προβλέψεις οἱ φορολογούμενοι πού…

… θά πληρώσουν φέτος πιό χαμηλό ΕΝΦΙΑ λόγω μειωμένων εἰσοδημάτων. Τήν ἴδια στιγμή λιγώτεροι φορολογούμενοι θά πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο. Συνολικῶς, φόρο 2,587 δισ. εὐρώ καλοῦνται νά πληρώσουν οἱ φορολογούμενοι ἐφέτος μέ τόν ΕΝΦΙΑ, τά ἐκκαθαριστικά τοῦ ὁποίου ἔχουν ἀναρτηθεῖ στούς προσωπικούς λογαριασμούς τῶν φορολογουμένων στήν νέα ψηφιακή πύλη my AADE. Τό ποσόν κατανέμεται σέ 6.155.209 φυσικά πρόσωπα (2,09 δισ. εὐρώ) καί σέ 59.235 ἐπιχειρήσεις (494,2 ἑκατ. εὐρώ), ἡ χρέωσις γιά τούς ὁποίους εἶναι πάνω ἀπό ἕνα εὐρώ. Εἰδικῶς ὁ συμπληρωματικός φόρος ἀνέρχεται σέ 646,4 ἑκατ. εὐρώ. Ὅσον ἀφορᾶ τόν συνολικό ἀριθμό τῶν ἐκκαθαριστικῶν, αὐτά τά ἔλαβαν 7,18 ἑκατομμύρια φυσικά πρόσωπα καί 68.542 νομικά πρόσωπα. Ἡ βεβαίωσις τοῦ ΕΝΦΙΑ ἔβγαλε 29,5 ἑκατ. εὐρώ ἐπί πλέον συγκριτικῶς πρός τό 2020. Ἀπό τήν ἀνάλυση τῶν στοιχείων προκύπτει ὅτι αὐτό ὀφείλεται ἐν πολλοῖς στή συγκέντρωση περισσότερων δικαιωμάτων ἀκινήτων σέ λιγώτερα φυσικά πρόσωπα, ἐξ οὗ καί ἡ αὔξησις τοῦ συμπληρωματικοῦ φόρου φυσικῶν προσώπων κατά 10 ἑκ. εὐρώ (368,4 ἑκατ. εὐρώ). Συμφώνως ἐπίσης πρός τά στατιστικά τοῦ ΕΝΦΙΑ πού δημοσιοποίησε ἡ ΑΑΔΕ, οἱ δικαιοῦχοι τῆς ἐκπτώσεως 50% ἀνῆλθαν στούς 1.272.745, ἤ 52.269 ἐπί πλέον συγκριτικῶς πρός πέρυσι. Ἐνῶ τό ποσόν τῶν ἐκπτώσεων ηὐξήθη κατά 3,5 ἑκατ. εὐρώ συνολικῶς στά 80,781 ἑκατ. εὐρώ.

Συγκριτικῶς πρός τίς μειώσεις:

– οἱ φοροαπαλλαγές μέ βάση τά εἰσοδηματικά κριτήρια ἀνέρχονται στά 88,762 ἑκατ. εὐρώ.

– οἱ ἐπί πλέον μειώσεις σέ 578,93 ἑκατ. εὐρώ.

Ὁ ΕΝΦΙΑ ἐξοφλεῖται σέ 6 μηνιαῖες δόσεις, μέ τήν πρώτη νά καταβάλλεται ἕως τό τέλος τοῦ Σεπτεμβρίου καί τήν τελευταία ἕως τό τέλος τοῦ Φεβρουαρίου 2022. Ὡστόσο, οἱ φορολογούμενοι μποροῦν νά πληρώσουν τίς δύο πρῶτες δόσεις ἕως τό τέλος τοῦ Ὀκτωβρίου χωρίς ἐπί πλέον ἐπιβάρυνση.

Ειδήσεις / Άρθρα

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ