Ἐκλογές τό 2019 «βλέπει» ὁ Μητσοτάκης

Ποινικές εὐθύνες γιά ἀνακεφαλαιοποίηση τραπεζῶν

ΜΠΟΡΕΙ ἡ προκήρυξις προώρων ἐκλογῶν νά εἶναι διακαής πόθος γιά πολλά στελέχη τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὅμως ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης ἦταν παραπάνω ἀπό σαφής ὡς πρός τόν χρόνο διεξαγωγῆς τους. Κλείνοντας τήν χθεσινή ὁμιλία του στήν γενική συνέλευση τῆς Ἑλληνικῆς Ἑνώσεως Τραπεζῶν, ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως δήλωσε ὅτι οἱ ἐκλογές θά γίνουν μέσα στόν ἑπόμενο χρόνο. Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού κ. Μητσοτάκης προβλέπει ὅτι οἱ ἐθνικές ἐκλογές θά γίνουν τό 2019 καί τότε οἱ κυβερνῶντες «θά κριθοῦν ἀπό τούς πολῖτες γιά τά ψέματα πού εἶπαν καί γιά τά λάθη πού ἔκαναν». Ὅπως εἶπε, ὁ Πρωθυπουργός θά κάνει ὅ,τι εἶναι δυνατόν γιά νά παραμείνει στήν ἐξουσία, «μιά παραμονή πού θά στοιχίσει πολύ ἀκριβά στήν χώρα, καθώς ὁδηγεῖ σέ φτωχοποίηση τήν κοινωνία καί κυρίως ναρκοθετεῖ τήν ἀνταγωνιστικότητά της». Ἐπί πλέον, ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ γνωστοποίησε ὅτι θά ἀναζητηθοῦν εὐθύνες ἀπό τήν Κυβέρνηση γιά τήν ἀπώλεια χρημάτων τῶν πολιτῶν πού τά διέθεσαν στήν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν. Ὁ κ. Μητσοτάκης σημείωσε ὅτι ἡ Κυβέρνησις ζημίωσε μέ τήν ἀνικανότητα, τήν ἀνευθυνότητα καί τόν λαϊκισμό καί τίς τράπεζες. Ἐξήγησε ὅτι οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι δανείσθηκαν καί στήριξαν τίς τράπεζες ἀρχικῶς μέ 25 δισ. γιά νά μήν καταρρεύσουν. Ἡ εὔλογη ἀξία τῶν μετοχῶν τῶν τεσσάρων συστημικῶν τραπεζῶν ὑπελογίζετο στά τέλη τοῦ 2013 στά 23 δισ. εὐρώ καί ἐφαίνετο ὅτι οἱ φορολογούμενοι δέν θά ἔχαναν τά λεφτά πού ἔβαλαν… Ἡ ἄνοδος τῶν λαϊκιστῶν στήν ἐξουσία ἔφερε κρίση ἐμπιστοσύνης καί ἐκροή καταθέσεων 40 δισ., ἐσωτερική στάση πληρωμῶν κ.ἄ. Ἔτσι χρειάσθηκε νέα ἀνακεφαλαιοποίησις, καί τόν Δεκέμβριο τοῦ 2015 οἱ φορολογούμενοι στήριξαν ξανά μέ 5,4 δισ. τίς τράπεζες, εἶπε χαρακτηριστικά.

Ὅμως, ἐξ αἰτίας τοῦ τρόπου πού ἔγινε ἡ ἀνακεφαλαιοποίησις ἡ συμμετοχή τοῦ Τ.Χ.Σ. «ἔχει ἐξαϋλωθεῖ», καθώς ἡ ἀξία της ὑπολογίζεται πλέον σέ 1,7 δισ. Βάσει τῶν ὑπολογισμῶν τοῦ κ. Μητσοτάκη, οἱ Ἕλληνες ἔβαλαν περίπου 30 δισ. στίς τράπεζες καί τώρα ἔχουν ἀπομείνει 1,7 δισ.! «Πρόκειται γιά ἔγκλημα πού δέν ἔχει παραγραφεῖ καί οἱ εὐθύνες θά ἀναζητηθοῦν. Δέν εἶναι θέμα ρεβανσισμοῦ, εἶναι θέμα Δημοκρατίας» ἀνέφερε ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ.

Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ ἀνέπτυξε τίς τέσσερεις προτεραιότητές του γιά νά γίνει εὔρωστο τό τραπεζικό σύστημα: 1) Ἀποκατάστασις ἐμπιστοσύνης πού μπορεῖ νά προέλθει μέσα ἀπό μία μεγάλη πολιτική ἀλλαγή καί ἀπό μία ἀποφασισμένη κυβέρνηση πού νά ἐμπνεύσει ἐμπιστοσύνη γιά τό μέλλον, μέ ἀλλαγή μείγματος οἰκονομικῆς πολιτικῆς, εὐέλικτο κράτος, ἰδωτικοποιήσεις καί ἀποκρατικοποιήσεις. 2) Νέο ἀσφαλιστικό, νέα ἐπιχειρηματικότης μέ κοινωνική συνοχή. Ὅπως δήλωσε ἐνώπιον τῶν τραπεζιτῶν, ἡ μείωσις τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν κρίνεται ἐξ ἴσου, ἄν ὄχι περισσότερο, σημαντική ἀπό τήν μείωση τῶν φόρων. 3) Ἐπιστροφή καταθέσεων, μέ γενικευμένη καί καθαρή ρύθμιση, εἴτε ἀπό τό ἐξωτερικό εἴτε ἀπό τήν «Στρῶμα Bank», ὅπως χαρακτήρισε τά χρήματα πού ἔχουν οἱ Ἕλληνες στό σπίτι τους. Οἱ ἑταιρικές καταθέσεις στό ἐξωτερικό ὑπολογίζονται σέ 12 δισ., εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης, καί προσέθεσε ὅτι οἱ μεγάλες ἐπιχειρήσεις πρέπει νά ἐμπιστευθοῦν τήν ἑπομένη Κυβέρνηση. 4) Ἀντιμετώπιση τῶν «κόκκινων δανείων». Τά μή ἐξυπηρετούμενα ὑπολογίζονται σέ 100 δισ., εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης, καί προσέθεσε ὅτι εὔκολες λύσεις δέν ὑπάρχουν. Σημείωσε ὅτι ἀπαιτεῖται ἡ νομική προστασία τῶν τραπεζικῶν στελεχῶν –πού παραμένει ζητούμενο– ὥστε τά στελέχη νά μή σκέπτονται τά δικαστήρια, ἀλλά νά κοιτάζουν τήν δουλειά τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε