ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Χαρακόπουλος: Ἀδικία, ἡ Ἑλλάς στήν ἴδια κατηγορία καταδικῶν μέ τήν Τουρκία!

«ΕΙΝΑΙ παντελῶς ἄδικο καί παράλογο ἡ Ἑλλάδα νά…

… βρίσκεται στήν ἴδια κατηγορία μέ χῶρες τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἤ καί τήν Τουρκία γιά τήν ὁποία δικαίως τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ξεκίνησε τή διαδικασία ἐπιβολῆς κυρώσεων γιά τή συνέχιση τῆς κράτησης τοῦ Ὀσμάν Καβάλα, κατ’ ἐφαρμογή ἀπόφασης τοῦ ΕΔΔΑ. Τόσο ὁ ἐπιχειρηματίας Καβάλα ὅσο καί ὁ ἀρχηγός τοῦ τρίτου σέ δύναμη κόμματος τῆς Τουρκίας, HDP, Σελαχατίν Ντεμιρτάς, παραμένουν ἔγκλειστοι χωρίς καταδικαστική ἀπόφαση καί περιμένουν νά δικαστοῦν περισσότερο ἀπό τέσσερα χρόνια.» Αὐτό δήλωσε ὁ βουλευτής Λαρίσης τῆς ΝΔ καί πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Παρακολουθήσεως τῶν Ἀποφάσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΔΔΑ) κατά τήν ἐνημέρωση τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπό τήν Πρόεδρο τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους (ΝΣΚ) Εὐγενία Βελώνη γιά τή θέσπιση τοῦ ἐθνικοῦ ἐνδίκου μέσου, τήν δυνατότητα, δηλαδή, προσφυγῆς γιά τίς συνθῆκες κρατήσεως.

Ὁ κ. Χαρακόπουλος στήν εἰσηγητική του παρέμβαση ἀνεφέρθη στήν πρόταση νόμου τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τό ἔνδικο μέσο, πού εἶχε συντάξει ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ ΝΣΚ Ἰωάννης Χαλκιᾶς, λέγοντας ὅτι «φύσει αἰσιόδοξος, θέλω νά βλέπω μισογεμᾶτο καί ὄχι μισοάδειο τό ποτῆρι». «Θά ἤμασταν εὐτυχεῖς ἄν εἶχε γίνει δεκτή ἡ διακομματική πρότασις νόμου πού καταθέσαμε, κάτι πρωτόγνωρο τίς τελευταῖες δεκαετίες στήν Βουλή. Ὅμως, ἐκτιμῶ τό γεγονός ὅτι ἡ πρόταση νόμου ἤδη ἔχει παράξει θετικά ἀποτελέσματα. Ἤδη ἔχουν νομοθετηθεῖ μία σειρά ἄρθρων πού εἴχαμε θέσει στήν πρόταση νόμου καί προαναγγέλθηκε καί ἡ θεραπεία τοῦ ἔνδικου μέσου» δήλωσε ὁ βουλευτής. Μετά τά Χριστούγεννα θά πραγματοποιηθεῖ συνάντησις μέ τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου, προκειμένου νά λάβει ἡ Ἐπιτροπή ἐνημέρωση γιά τό χρονοδιάγραμμα τῶν ἀλλαγῶν στόν Σωφρονιστικό Κώδικα, πού θά περιλαμβάνει καί τήν θεσμοθέτηση τοῦ ἐθνικοῦ ἔνδικου μέσου. «Νομίζω ὅτι ὅλοι κατανοοῦμε, ὅτι θά πρέπει, νά ἑστιάσουμε πιά τήν προσοχή μας στήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος καί τῶν συνεπειῶν πού προκαλεῖ ἡ μή θέσπιση τοῦ ἐθνικοῦ ἔνδικου βοηθήματος. Ἐμεῖς ἀπό τήν ἀρχή θεωρήσαμε ὅτι ἡ Ἐπιτροπή αὐτή, ἡ ὁποία ἦταν “κοιμωμένη” στήν προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, δέν ἔπρεπε νά περιοριστεῖ μόνο στήν παρακολούθηση τῶν ἀποφάσεων» κατέληξε. Καί ἡ Πρόεδρος τοῦ ΝΣΚ ἐπεσήμανε ὅτι δέν ὑπάρχουν περιθώρια νά ἀργήσει καί ἄλλο ἡ θέσπισις τοῦ συγκεκριμένου ἐθνικοῦ ἐνδίκου βοηθήματος «καί εἶναι λυπηρό, ἡ χώρα μας, κράτος δικαίου ἀναμφιβόλως, νά φέρεται μεταξύ τῶν χωρῶν πού ἔχουν τίς μεγαλύτερες παραβιάσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ) καί τό πλῆθος τῶν ὑποθέσεων αὐτῶν νά εἶναι ἀκριβῶς γιά τίς συνθῆκες κράτησης τῶν σωφρονιστικῶν καταστημάτων».

Ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας στήν Κοινοβουλευτική Συνέλευση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, Ντόρα Μπακογιάννη, ἐξέφρασε τήν θλίψη τῆς διότι δέν εἰσήχθη γιά συζήτηση ἡ πρόταση νόμου. Ὅπως εἶπε «ἐμένα μέ θλίβει ὅτι δέν πέρασε ὅπως ἦταν, διότι θά μποροῦσαν πάρα πολλά θέματα νά εἶχαν ἀντιμετωπιστεῖ μέ ἕνα σχέδιο νόμου. Ὁ πρόεδρος, ὁ κ. Χαρακόπουλος, ἔκανε τρομερές προσπάθειες καί χάρις καί στή δική τοῦ δουλειά καί στή δική τοῦ πρωτοβουλία, μπορέσαμε, τοὐλάχιστον, νά περάσουμε ὁρισμένες διατάξεις. Ὅπως καταλάβατε, ὁ πρόεδρος δέν ἔχει σκοπό νά τό ἀφήσει καί ἐμεῖς δέν ἔχουμε σκοπό νά τό ἀφήσουμε καί θά ἔρθει ἐδῶ καί ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη. Ἐγώ, αὐτό τό ὁποῖο ἀντιλαμβάνομαι καί τό ἀντιλαμβανόμαστε ὅλοι ὅσοι εἴμαστε στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, εἶναι ὅτι αὐτό πρέπει νά γίνει γρήγορα καί δυστυχῶς οἱ ρυθμοί δέν εἶναι οἱ ἀπαιτούμενοι».

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ