ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Ὑποκρισία ΣΥΡΙΖΑ γιά τίς ἰδιωτικοποιήσεις

Ἄλλα στό Σύνταγμα, ἄλλα στό πρόγραμμα ΤΑΙΠΕΔ

Η ΠΕΡΙΣΣΗ ὑποκρισία καί ταυτοχρόνως ἡ ἔλλειψις πολιτικῆς βουλήσεως ἀλλά καί ἡ προφανής ὀλιγωρία τῆς Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ στό ζήτημα 24 ἰδιωτικοποιήσεων ἀποτυπώνεται στό νέο ἐπικαιροποιημένο πρόγραμμα τοῦ ΤΑΙΠΕΔ. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἐνῶ στήν πρόταση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν συνταγματική ἀναθεώρηση ἀναφέρεται ὅτι βούλησις τοῦ κυβερνῶντος κόμματος εἶναι ἕνα σύνταγμα «πού θά προστατεύει δημόσια ἀγαθά, ὅπως τό νερό καί τήν ἠλεκτρική ἐνέργεια ἀπό τήν ἐπέλαση τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας», στό πρόγραμμα περιλαμβάνονται οἱ συμμετοχές τοῦ Ταμείου σέ ΕΥΔΑΠ, τήν ΕΥΑΘ ἀλλά καί τήν ΔΕΗ. Κόντρα στίς ἐπίσημες θέσεις καί προτάσεις, οἱ κυβερνῶντες εἶναι ἕτοιμοι νά παραδώσουν ἀπό τήν πίσω πόρτα ἁπλόχερα στούς ἰδιῶτες νερό καί ρεῦμα. Ὅσον ἀφορᾶ στήν ΕΥΔΑΠ καί τήν πώληση τοῦ 11,33%, τό ἐπιχειρησιακό σχέδιο τοῦ ΤΑΙΠΕΔ τονίζει ὅτι πρόκειται νά προσληφθεῖ σύμβουλος γιά τήν ἀξιοποίηση τοῦ ποσοστοῦ της ἐνῶ σέ ἐκκρεμότητα εὑρίσκονται ἡ ἀναθεώρησις καί χρονική ἐπέκτασις τῆς συμβάσεως παραχωρήσεως μεταξύ Δημοσίου καί ΕΥΔΑΠ, καθώς ἐπίσης ὁ προσδιορισμός τῆς τιμολογιακῆς πολιτικῆς της καί τοῦ κόστους παροχῆς ὑπηρεσιῶν ὕδατος. Ἐπίσης, γιά τήν ἀξιοποίηση τοῦ 24,02% τῆς ΕΥΑΘ ἀναφέρεται ὅτι ἀξιολογεῖται τό ἐπιχειρηματικό σχέδιό της καί ὅτι ἐκκρεμοῦν ὁ καθορισμός τῆς τιμολογιακῆς πολιτικῆς της, ὁ προσδιορισμός κόστους παροχῆς ὑπηρεσιῶν ὕδατος καί ἡ πρόσληψις συμβούλου γιά τήν ἀξιοποίηση τοῦ ποσοστοῦ της. Γιά τό 17% τῆς ΔΕΗ τονίζεται ὅτι τό ΤΑΙΠΕΔ ἀξιολογεῖ τίς ἐναλλακτικές στρατηγικές ἐπιλογές. Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐμβληματική ἰδιωτικοποίηση τοῦ Ἑλληνικοῦ, ἡ ὁποία συνδέεται μέ τήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωση τῆς δεύτερης μεταμνημονιακῆς ἀξιολογήσεως, ἀπομένουν σημαντικές ἐκκρεμότητες. Συγκεκριμένως, πρέπει ἀκόμη νά γίνουν:

• Ὑποβολή μελέτης σχεδίου γενικῆς ὀργανώσεως τοῦ μητροπολιτικοῦ πάρκου πρασίνου & ἀναψυχῆς/ζωνῶν πολεοδομήσεως/ζωνῶν ἀναπτύξεως/ΣΜΠΕ.

• Διενέργεια ἀνοικτοῦ διαγωνισμοῦ γιά τήν χορήγηση ἄδειας καζίνο.

• Ἔκδοσις ΚΥΑ γιά τήν χωροθέτηση καί τήν πολεοδόμηση τῶν περιοχῶν ἀναπτύξεως καί πολεοδομήσεως, καθώς καί γιά τήν γενική διάταξη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Πάρκου.

• Ὁλοκλήρωσις τῆς μετεγκαταστάσεως τῶν ἰδιωτῶν.

• Διανομή δικαιωμάτων κυριότητος μεταξύ ΕΔ καί ΤΑΙΠΕΔ ἐπί τῆς ἐκτάσεως (ΥΠΟΙΚ/ΤΑΙΠΕΔ/Ἐπενδυτής).

• Μεταβίβασις ἐμπραγμάτων δικαιωμάτων ἀπό τό ΤΑΙΠΕΔ στήν Ἑλληνικό Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ/Ἑλληνικόν Α.Ε.)

• Οἰκονομικό κλείσιμο τῆς συναλλαγῆς.

Ἀνοικτές ἐκκρεμότητες ὑπάρχουν καί σέ διαγωνισμούς πού ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ ἐδῶ καί χρόνια, ὅπως αὐτή τοῦ Ἀφάντου τῆς Ρόδου, ὅπου ἀκόμη δέν ἔχουν ὑπογραφεῖ τά συμβόλαια μέ τούς ἐπενδυτές. Γιά νά τεθοῦν οἱ ὑπογραφές, προκειμένου τά δύο ἀκίνητα ἐκτάσεως 1.615 στρεμμάτων νά περάσουν στά χέρια τῶν ἐπενδυτῶν, δηλαδή στήν M.A. Angeliades Inc. τοῦ Ἑλληνοαμερικανοῦ Μ. Ἀγγελιάδη καί στήν Αegean Sun Investments τοῦ Κυπρίου ἐπιχειρηματία Νικολῆ Νικολαΐδη, ὑπάρχουν ἀκόμη ἑπτά ἐκκρεμότητες. Μεγάλο πρόβλημα φαίνεται νά ὑπάρχει καί μέ τήν Ἐγνατία Ὁδό καθώς δέν ἀναφέρει χρονοδιάγραμμα ὁλοκληρώσεως ἀλλά μόνο 13 ἐκκρεμότητες πού ἀφοροῦν στήν πλειονότητά τους στό Ὑπουργεῖο Ὑποδομῶν, προκειμένου νά προχωρήσει ὁ διαγωνισμός γιά τήν παραχώρηση τοῦ αὐτοκινητοδρόμου.

Στό ἐπιχειρησιακό σχέδιο δέν ὑπάρχει χρονικός στόχος γιά τήν πώληση τοῦ ΔΑΑ, ἀλλά πληροφορίες ἀναφέρουν πώς τό Ταμεῖο προτίθεται νά ξεκινήσει ἄμεσα τήν διαδικασία γιά νά ὁλοκληρωθεῖ ἐντός τοῦ 2019. Γιά τήν πώληση τοῦ 50,1% τῶν Ἑλληνικῶν Πετρελαίων ἀναμένεται ἡ ὑποβολή δεσμευτικῶν προσφορῶν ἀπό τίς δύο κοινοπραξίες πού συμμετέχουν στόν διαγωνισμό ἐντός τοῦ Μαρτίου, ἐνῶ γιά τήν ΔΕΠΑ ἀναμένεται νά ξεκινήσει ὁ διαγωνισμός ἀξιοποιήσεως τοῦ μεριδίου συμμετοχῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ρεκόρ μειώσεως πληθυσμοῦ ἀπό τό 1932: Εἶναι ἡ δημογραφία, ἠλίθιοι!

Μανώλης Κοττάκης
Καί δέν φταῖνε οἱ ξένοι γι’ αὐτό! – Τά ἄκρα φύονται ἐκεῖ πού ὑπάρχει κενό πολιτικῆς / Ὁμιλεῖ καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ, εὐρωβουλευτές τοῦ ὁποίου μίσθωναν ἀκίνητά τους σέ ἐξαθλιωμένους μετανάστες

Ὁ ΠΟΥ ἀναστέλλει τήν ἔγκριση τοῦ Sputnik-V

Εφημερίς Εστία
Μόσχα.– Λόγω μή τηρήσεως τῶν προδιαγραφῶν ποιότητος στήν παραγωγή τοῦ ρωσσικοῦ Sputnik-V…

Στά Ψαρά τοῦ Αἰγαίου, προπύργιο τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Δημήτρης Καπράνος
Mέ τό πού μπαίνει τό πλεούμενο στό λιμάνι τῶν Ψαρῶν…

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Ἐρντογάν ἐπιχειρεῖ νά ὑπονομεύσει τήν συμμαχία Ἑλλάδος – Αἰγύπτου

Εφημερίς Εστία
Συναγερμός στήν Ἄγκυρα γιά τήν τριμερῆ Ἀθηνῶν-Λευκωσίας-Καΐρου στήν Καβάλα