ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ὑπό κυπριακή σημαία βρεταννικός στόλος

Συνεχίζονται οἱ διαδηλώσεις ἔξω ἀπό τό Βρεταννικό Κοινοβούλιο (photo: epa ANDY RAIN)

Συναγερμός γιά τό ἐνδεχόμενο ἑνός ἄτακτου Brexit

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

ΔΕΝ EINAI μόνον εὐρωπαϊκοί ὀργανισμοί, ἐπιχειρήσεις καί τράπεζες πού ἀποχωροῦν γοργῶς ἀπό τό City λόγω τῆς τεράστιας ἀβεβαιότητος πού ἐπικρατεῖ γιά τό Brexit. Μόλις χθές ἡ βρεταννική ναυτιλιακή ἑταιρεία ὀχηματαγωγῶν καί φορτηγῶν πλοίων P&O ἀνεκοίνωσε ὅτι θά θέσει ὁλόκληρο τόν στόλο της πού εἶναι καταχωρημένος στό Ἡνωμένο Βασίλειο ὑπό κυπριακή σημαία. Ὁ λόγος εἶναι προφανής: Διότι ἐπιθυμεῖ νά διατηρήσει τό καθεστώς πού ἰσχύει στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. «Ἐν ὄψει τῆς ἀποχωρήσεως τῆς Βρεταννίας ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση στίς 29 Μαρτίου τοῦ 2019, προχωρήσαμε σέ ἀναθεώρηση τοῦ καθεστῶτος τῆς σημαίας τῶν πλοίων μας στήν Μάγχη» ἀνέφερε ἐνδεικτικῶς ἐκπρόσωπος τῆς P&O. «Γιά ἐπιχειρησιακούς καί φορολογικούς λόγους καταλήξαμε ὅτι ἡ καλύτερη τακτική εἶναι νά καταχωρίσουμε ὅλα τά πλοῖα ὑπό κυπριακή σημαία» ἐπεσήμανε. Σημειωτέον ὅτι τόν περασμένο μῆνα ἡ βρεταννική ἑταιρεία εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι θά ἐγγράψει στό κυπριακό νηολόγιο δύο ἀπό τά βρεταννικά πλοῖα πού ἐκτελοῦν δρομολόγια στό Στενό τῆς Μάγχης πρός τήν Γαλλία.

Τήν ἴδια ὥρα, τά μηνύματα πού ἔρχονται γιά τό βρεταννικό ἐμπόριο εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό ἀνησυχητικά. Συμφώνως πρός ἔγγραφο πού διέρρευσε ἀπό τήν ὑπηρεσία τῆς Συνοριακῆς Φυλάξεως, στό πλαίσιο τῶν σχεδίων ἐκτάκτου ἀνάγκης, οἱ ἐμπορευματικές μεταφορές μέσω τοῦ καναλιοῦ τῆς Μάγχης μπορεῖ νά μειωθοῦν μέχρι καί κατά 87% καί ἡ πτῶσις αὐτή νά διαρκέσει μέχρι καί ἕξι μῆνες, σέ περίπτωση πού ἡ Βρεταννία δέν καταφέρει νά καταλήξει σέ συμφωνία μέ τήν ΕΕ γιά τήν ἔξοδό της. Ἐάν τελικῶς ὑπερισχύσει ἕνα ὄχι καί τόσο ἄσχημο σενάριο, ἡ ροή μέσω τῶν Στενῶν θά μειωθεῖ κατά 13-25% γιά περίοδο τριῶν ἕως ἕξι μηνῶν καί ἡ γαλλική πλευρά θά ζητήσει τουλάχιστον τό μίνιμουμ τῶν τελωνειακῶν ἐλέγχων τρίτων χωρῶν σέ ὅλα τά ἀγαθά, καθώς καί ἐλέγχους ὑγιεινῆς καί φυτοϋγιεινῆς σέ συγκεκριμένα τρόφιμα καί ἀγροτικά προϊόντα. Ἤδη ἡ Γαλλία ἐνεργοποίησε ἐθνικό πλάνο γιά νά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ συνέπειες ἑνός ἄτακτου Brexit. Πρόκειται γιά μέτρα πού ἔχουν στόχο τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν ἀλλά καί τῶν συμφερόντων τῶν ἐπιχειρήσεων. Προβλέπει ἐπίσης καί ἐπενδύσεις ὕψους 50 ἑκατομμυρίων εὐρώ σέ λιμάνια καί ἀεροδρόμια.

Στό πολιτικό πεδίο οἱ πιέσεις πρός τήν Τερέζα Μαίη γιά τήν ἀποφυγή ἑνός Brexit ἄνευ συμφωνίας εἶναι ἀσφυκτικές ἐν ὄψει τῆς ψηφοφορίας τῆς προσεχοῦς Τρίτης. Βουλευτές καταθέτουν σειρά τροπολογιῶν ἐνώπιον τῆς Βουλῆς τῶν Κοινοτήτων, προτείνοντας ἐναλλακτικές ὁδούς μετά τήν νέα ἀποτυχία τῆς Βρεταννῆς Πρωθυπουργοῦ νά κερδίσει τήν συναίνεση τῆς Βουλῆς κατά τήν παρουσίαση τοῦ πολυαναμενομένου μέν ἀλλά κενοῦ οὐσίας, δέ, Plan B. Μία ἐξ αὐτῶν ἡ ὁποία ἔχει κατατεθεῖ ἀπό τούς Ἐργατικούς ἀλλά ἔχει τήν στήριξη καί μερίδας τῶν Συντηρητικῶν, προβλέπει ὅτι σέ περίπτωση πού δέν ὑπάρχει συμφωνία μέχρι τίς 26 Φεβρουαρίου ἡ κυβέρνησις θά πρέπει νά ὑποβάλει αἴτημα γιά παράταση τῆς ἡμερομηνίας ἐξόδου, πού ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἡ 29η Μαρτίου.

Μάλιστα ὑπουργοί τῆς κυβερνήσεως ἔχουν ἀπειλήσει μέ μαζικές παραιτήσεις ἐάν δέν τούς δοθεῖ ἡ δυνατότης νά ψηφίσουν ὑπέρ τέτοιων τροπολογιῶν. Ἀλλά καί ἐκτός συνόρων ἡ ΕΕ ἐμφανίζεται ἀνένδοτη, διαμηνύοντας διά στόματος τοῦ ἐκπροσώπου της Μαργαρίτη Σχοινᾶ ὅτι δέν ἔχει ἀλλάξει κάτι. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τό περίφημο backstop στά ἰρλανδικά σύνορα, τό ὁποῖο ἡ Μαίη δήλωσε ὅτι θά ἐπαναδιαπραγματευθεῖ μέ τίς Βρυξέλλες. Ἡ Κομμισσιόν ἐπιβεβαίωσε ὅτι θά ἐπιβάλει ἕνα σκληρό σύνορο μεταξύ τῆς Βορείου Ἰρλανδίας, πού θά ἀποχωρήσει μαζί μέ τό ὑπόλοιπο Ἡνωμένο Βασίλειο, καί τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἰρλανδίας, πού θά παραμείνει μέλος τῆς Ἑνώσεως σέ περίπτωση ἑνός ἄτακτου Brexit, παρά τήν ἀνησυχία ὅτι μπορεῖ νά ἀπειληθεῖ ἡ εἰρήνευσις στήν περιοχή, πού διασφαλίζεται μέ τήν Συμφωνία τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς. Ὑπενθυμίζεται ὅτι μία ἐκ τῶν μεγαλυτέρων διαφωνιῶν στό ἐσωτερικό τῆς Βρεταννίας εἶναι ἀκριβῶς ἡ συμφωνία γιά τό backstop, στήν ὁποία ἀντιδροῦν τόσο οἱ ὑποστηρικτές τοῦ σκληροῦ Brexit ἐντός τῆς κυβερνήσεως ὅσο καί τό βορειοϊρλανδικό DUP, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ σύμμαχο τῆς κυβερνήσεως μειοψηφίας τῆς Μαίη.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ