Ἰωάννης Σαρμᾶς: ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός σέ κρίσιμη συγκυρία

ΣΕ μιά ἀρκετά κρίσιμη περίοδο γιά τήν Ἑλλάδα, κυρίως γιά τά ἐθνικά θέματα καί τήν ἐπικράτηση τοῦ Ἐρντογάν μέ τήν Τουρκία, ἀνέλαβε χθές καθήκοντα ὑπηρεσιακοῦ Πρωθυπουργοῦ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς.

Ὁ ἀπερχόμενος Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τοῦ παρέδωσε φάκελο πού περιλαμβάνει μεταξύ ἄλλων τίς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις τῆς χώρας καθώς καί τίς κανονιστικές ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες πρέπει νά ἐκδοθοῦν ἀπό τά ἁρμόδια Ὑπουργεῖα τόν ἑπόμενο μῆνα. Ἐπί πλέον ὁ κ. Σαρμᾶς ἔχει στά χέρια του ἀρχεῖο μέ ὅλα τά κρίσιμα ἐπιχειρησιακά ὁρόσημα τοῦ ἑπομένου τριμήνου τῶν ἐτησίων σχεδίων δράσεως τῶν ὑπουργείων. Ἐντός Ἰουνίου θά πραγματοποιηθεῖ ἐκ μέρους τῆς Κομμισσιόν ἡ ἀξιολόγησις τοῦ τρίτου αἰτήματος τῆς χώρας μας πρός τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως καί Ἀνθεκτικότητος, γιά τήν ἐκταμίευση συνολικοῦ ὕψους 1,72 δισ. εὐρώ, πού ἀφορᾶ στό σκέλος τῶν ἐπιδοτήσεων τοῦ «Ἑλλάδα 2.0». Σέ αὐτό τό πλαίσιο, οἱ ὑπηρεσίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς δύνανται νά ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες, ἀλλαγές καί πράξεις τῆς διοικήσεως γιά τά ὁρόσημα καί τά παραδοτέα αὐτῶν. Ἐξ ἴσου σημαντική εἶναι ἡ ἐγρήγορσις πού πρέπει νά ἐπιδείξει ἡ Διυπουργική Ὁμάς Ἐργασίας γιά τήν προετοιμασία τῆς νέας ἀντιπυρικῆς περιόδου γιά τό καλοκαίρι.

Μετά τήν ὁρκωμοσία τοῦ κ. Σαρμᾶ καί τήν συνάντηση μέ τόν κ. Μητσοτάκη ἀνεκοινώθη ἡ σύνθεσις τῆς ὑπηρεσιακῆς Κυβερνήσεως. Στά κρίσιμα Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης ἐτοποθετήθησαν ἀντιστοίχως ὁ πρέσβυς ἐ.τ. Βασίλης Κασκαρέλης καί ὁ πρώην ἀρχηγός ΓΕΣ καί πρώην ὑφυπουργός Ἀμύνης Στρατηγός ἐ.ἀ. Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς. Στό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου τοποθετήθηκε ὁ πρώην Α/ΓΕΣ Χαράλαμπος Λαλούσης, ἐνῷ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος τοποθετήθηκε ὁ δημοσιογράφος τῆς ΕΡΤ κ. Ἠλίας Σιακαντάρης.

Ἀναλυτικῶς, ἡ σύνθεσις τῆς νέας Κυβερνήσεως εἶναι ἡ ἑξῆς:

 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ἰωάννης Σαρμᾶς.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Βασίλειος Σκουρῆς.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Θεόδωρος Πελαγίδης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Ἑλένη Λουρῆ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Βασίλειος Κασκαρέλης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ: Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Χρῆστος Κίττας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Ἀναστασία Κοτανίδου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Παντελῆς Κάπρος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Χαράλαμπος Λαλούσης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Γεώργιος Κουμεντάκης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Φίλιππος Σπυρόπουλος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Καλλιόπη Σπανοῦ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ: Δανιήλ Ἐσδρᾶς.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Σωκράτης Κατσίκας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Γιάννης Γκόλιας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: Θεόδωρος Κλιάρης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ: Γεώργιος Τσακίρης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Ἰωάννα Δρέττα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:Εὐάγγελος Τουρνᾶς.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Ἠλίας Σιακαντάρης.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ