Ἧττα Δημοκρατικῶν τό πόρισμα Μιοῦλλερ

Ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Οὐίλλιαμ Μπάρ (photo: epa ERIK S. LESSER)

Λήγει ἡ ἀβεβαιότης γιά τό μέλλον τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου

ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ πολιτική νίκη τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ ἀπό τήν ἀρχή τῆς προεδρικῆς θητείας του συνιστᾶ τό πόρισμα τῆς πολυαναμενόμενης ἐρεύνης τοῦ εἰδικοῦ εἰσαγγελέως Ρόμπερτ Μιοῦλλερ, συμφώνως πρός τό ὁποῖο δέν ὑπῆρξε συνωμοσία μέ τήν Ρωσσία κατά τήν προεκλογική ἐκστρατεία τοῦ 2016. Ἐπίσης, δέν ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς ἐνδείξεις γιά παρακώλυση Δικαιοσύνης. Αὐτό θέτει οὐσιαστικά τέλος στά σχέδια τῶν Δημοκρατικῶν νά διώξουν τόν Τράμπ ἀπό τόν Λευκό Οἶκο πρίν ἀπό τίς προεδρικές τοῦ Νοεμβρίου 2020. Ὅπως ὑποστηρίζει τό περιβάλλον του, τά σύννεφα πού κάλυπταν τήν προεδρία του ἐπί 22 μῆνες ἔχουν πιά διαλυθεῖ καί ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος μπορεῖ νά συνεχίσει ἀπρόσκοπτα τό ἔργο του. Ἀναλυτικώτερα, ἡ ἔρευνα Μιοῦλλερ εἶχε δύο σκέλη. Τό πρῶτο ἀφοροῦσε στό ἐρώτημα κατά πόσον ἡ ὁμάδα πού ἀνέλαβε τήν προεκλογική ἐκστρατεία του συνωμότησε ἤ συντόνισε τήν δράση της μέ ὁποιονδήποτε τρόπο μέ τούς Ρώσσους. Ἐδῶ ἡ ἀθώωσις ἦταν 100%, ὅπως ἔσπευσε νά ἐπισημάνει καί ὁ ἴδιος στό Twitter. Ἀθώωσε τόν Τράμπ ὄχι ὅμως καί τήν Μόσχα. Ἡ ἔρευνα ἀπεφάνθη ὅτι ὑπάρχουν πειστικά ἀποδεικτικά στοιχεῖα πώς ἡ Ρωσσία ὄντως ἀνεμείχθη στίς ἐκλογές τοῦ 2016, μέσα ἀπό μία συντονισμένη ἐκστρατεία παραπληροφορήσεως καί μέ ἠλεκτρονική παρείσφρηση σέ μηνύματα ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου τῆς προεκλογικῆς ὁμάδος τῆς Χίλλαρυ Κλίντον. Μέ τήν ἐπιστολή του πρός τούς βουλευτές ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Δικαιοσύνης Οὐίλλιαμ Μπάρ ἀνέφερε ὅτι ὁ Μιοῦλλερ διεπίστωσε πώς ὑπάρχουν «πολυάριθμες προσφορές ἀπό ἄτομα πού συνδέονται μέ Ρώσσους γιά νά βοηθήσουν τήν ἐκστρατεία Τράμπ». Ἀλλά παραθέτοντας τήν ἀκριβῆ ἀναφορά ἀπό τό πόρισμα τοῦ εἰδικοῦ εἰσαγγελέως, ὁ ὑπουργός ὑπογραμμίζει ὅτι τό πόρισμα «δέν ἐξακριβώνει ὅτι μέλη τῆς ἐκστρατείας Τράμπ συνωμότησαν εἴτε συνεργάσθηκαν μέ τήν ρωσσική κυβέρνηση στίς δραστηριότητες τῆς ἀναμείξεως στίς ἀμερικανικές ἐκλογές».

Τό δεύτερο ἐρώτημα ἦταν κατά πόσον ὑπῆρξε παρακώλυσις τῆς Δικαιοσύνης. Στό σημεῖο αὐτό τά πράγματα δέν εἶναι καί τόσο σαφῆ. Πολλοί παρατηρητές εἶχαν προβλέψει ὅτι ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τόν Τράμπ προέρχεται ἀπό μιά πιθανή κατηγορία γιά παρακώλυση τῆς Δικαιοσύνης, εἰδικῶς γιά τήν ἀπόφασή του νά ἀπολύσει τόν διευθυντή τοῦ FBI Τζαίημς Κόμαιη, πού ἡγεῖτο τῆς ἐρεύνης πρίν ἀπό τόν Μιοῦλλερ. Ἀλλά ὁ Μπάρ τόνισε ὅτι τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα πού συνοψίζονται στήν ἔκθεση Μιοῦλλερ «δέν εἶναι ἐπαρκῆ γιά νά ἐξακριβώσουν ὅτι ὁ Πρόεδρος διέπραξε τό ἀδίκημα τῆς παρακωλύσεως τῆς Δικαιοσύνης». «Στόν κατάλογο τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Προέδρου, πολλές ἐκ τῶν ὁποίων ἔγιναν δημοσίως, ἡ ἔκθεσις δέν προσδιορίζει καμμία ἐνέργεια, πού, κατά τήν κρίση μας, συνιστᾶ διάπραξη τοῦ ἀδικήματος τῆς παρακωλύσεως» ὑποστηρίζει ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Δικαιοσύνης Οὐίλλιαμ Μπάρ στήν ἐπιστολή του. Ὡστόσο, ἐνῶ ὁ Μπάρ –πού διορίσθηκε ἀπό τόν Τράμπ– κατέληξε ὅτι ὁ Πρόεδρος δέν παρακώλυσε τό ἔργο τῆς Δικαιοσύνης, ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Μάλερ δέν κατέληξε στό ἐρώτημα τῆς παρακωλύσεως. «Ὁ εἰδικός εἰσαγγελεύς συνεπῶς δέν κατέληξε σέ ἕνα συμπέρασμα –εἴτε μέ τόν ἕναν, εἴτε μέ τόν ἄλλο τρόπο– γιά τό κατά πόσον ἡ ὑπό ἐξέτασιν πράξη συνιστᾶ παρακώλυση» ὑπεγράμμισε.

Οἱ Δημοκρατικοί ἐπιμένουν, πάντως, πώς πρέπει νά δοθεῖ στήν δημοσιότητα ἡ πλήρης ἔκθεσις, καθώς ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε μόνο μία περίληψή της, ἡ ὁποία ἐνδεχομένως νά μήν εἶναι τόσο ἀντικειμενική, ὅπως τονίζουν. «Δέν εἶναι ἕνας οὐδέτερος παρατηρητής» σχολίασε ἡ ἐπί κεφαλῆς τῶν Δημοκρατικῶν στήν Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τῶν Δημοκρατικῶν στήν Γερουσία Τσάκ Σοῦμερ. «Τό γεγονός ὅτι ἡ ἔκθεσις τοῦ εἰδικοῦ εἰσαγγελέως Μιοῦλλερ δέν ἀπαλλάσσει τόν Πρόεδρο ἀπό μία κατηγορία τόσο σοβαρή ὅσο ἡ παρακώλυσις τῆς Δικαιοσύνης, καταδεικνύει πόσο ἐπεῖγον εἶναι ὁλόκληρη ἡ ἔκθεσις καί ὅλα τά σχετικά ἔγγραφα νά δημοσιευθοῦν χωρίς καμμία περαιτέρω καθυστέρηση» τόνισαν Πελόζυ καί Σοῦμερ μέ κοινή ἀνακοίνωσή τους. «Ἡ ἐπιστολή τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Μπάρ ἐγείρει ὅσα ἐρωτήματα ὅσα ἀπαντᾶ» δήλωσαν οἱ ἡγέτες τῶν Δημοκρατικῶν στό Κογκρέσσο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».