Ἧττα Δημοκρατικῶν τό πόρισμα Μιοῦλλερ

Ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Οὐίλλιαμ Μπάρ (photo: epa ERIK S. LESSER)

Λήγει ἡ ἀβεβαιότης γιά τό μέλλον τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου

ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ πολιτική νίκη τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ ἀπό τήν ἀρχή τῆς προεδρικῆς θητείας του συνιστᾶ τό πόρισμα τῆς πολυαναμενόμενης ἐρεύνης τοῦ εἰδικοῦ εἰσαγγελέως Ρόμπερτ Μιοῦλλερ, συμφώνως πρός τό ὁποῖο δέν ὑπῆρξε συνωμοσία μέ τήν Ρωσσία κατά τήν προεκλογική ἐκστρατεία τοῦ 2016. Ἐπίσης, δέν ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς ἐνδείξεις γιά παρακώλυση Δικαιοσύνης. Αὐτό θέτει οὐσιαστικά τέλος στά σχέδια τῶν Δημοκρατικῶν νά διώξουν τόν Τράμπ ἀπό τόν Λευκό Οἶκο πρίν ἀπό τίς προεδρικές τοῦ Νοεμβρίου 2020. Ὅπως ὑποστηρίζει τό περιβάλλον του, τά σύννεφα πού κάλυπταν τήν προεδρία του ἐπί 22 μῆνες ἔχουν πιά διαλυθεῖ καί ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος μπορεῖ νά συνεχίσει ἀπρόσκοπτα τό ἔργο του. Ἀναλυτικώτερα, ἡ ἔρευνα Μιοῦλλερ εἶχε δύο σκέλη. Τό πρῶτο ἀφοροῦσε στό ἐρώτημα κατά πόσον ἡ ὁμάδα πού ἀνέλαβε τήν προεκλογική ἐκστρατεία του συνωμότησε ἤ συντόνισε τήν δράση της μέ ὁποιονδήποτε τρόπο μέ τούς Ρώσσους. Ἐδῶ ἡ ἀθώωσις ἦταν 100%, ὅπως ἔσπευσε νά ἐπισημάνει καί ὁ ἴδιος στό Twitter. Ἀθώωσε τόν Τράμπ ὄχι ὅμως καί τήν Μόσχα. Ἡ ἔρευνα ἀπεφάνθη ὅτι ὑπάρχουν πειστικά ἀποδεικτικά στοιχεῖα πώς ἡ Ρωσσία ὄντως ἀνεμείχθη στίς ἐκλογές τοῦ 2016, μέσα ἀπό μία συντονισμένη ἐκστρατεία παραπληροφορήσεως καί μέ ἠλεκτρονική παρείσφρηση σέ μηνύματα ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου τῆς προεκλογικῆς ὁμάδος τῆς Χίλλαρυ Κλίντον. Μέ τήν ἐπιστολή του πρός τούς βουλευτές ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Δικαιοσύνης Οὐίλλιαμ Μπάρ ἀνέφερε ὅτι ὁ Μιοῦλλερ διεπίστωσε πώς ὑπάρχουν «πολυάριθμες προσφορές ἀπό ἄτομα πού συνδέονται μέ Ρώσσους γιά νά βοηθήσουν τήν ἐκστρατεία Τράμπ». Ἀλλά παραθέτοντας τήν ἀκριβῆ ἀναφορά ἀπό τό πόρισμα τοῦ εἰδικοῦ εἰσαγγελέως, ὁ ὑπουργός ὑπογραμμίζει ὅτι τό πόρισμα «δέν ἐξακριβώνει ὅτι μέλη τῆς ἐκστρατείας Τράμπ συνωμότησαν εἴτε συνεργάσθηκαν μέ τήν ρωσσική κυβέρνηση στίς δραστηριότητες τῆς ἀναμείξεως στίς ἀμερικανικές ἐκλογές».

Τό δεύτερο ἐρώτημα ἦταν κατά πόσον ὑπῆρξε παρακώλυσις τῆς Δικαιοσύνης. Στό σημεῖο αὐτό τά πράγματα δέν εἶναι καί τόσο σαφῆ. Πολλοί παρατηρητές εἶχαν προβλέψει ὅτι ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τόν Τράμπ προέρχεται ἀπό μιά πιθανή κατηγορία γιά παρακώλυση τῆς Δικαιοσύνης, εἰδικῶς γιά τήν ἀπόφασή του νά ἀπολύσει τόν διευθυντή τοῦ FBI Τζαίημς Κόμαιη, πού ἡγεῖτο τῆς ἐρεύνης πρίν ἀπό τόν Μιοῦλλερ. Ἀλλά ὁ Μπάρ τόνισε ὅτι τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα πού συνοψίζονται στήν ἔκθεση Μιοῦλλερ «δέν εἶναι ἐπαρκῆ γιά νά ἐξακριβώσουν ὅτι ὁ Πρόεδρος διέπραξε τό ἀδίκημα τῆς παρακωλύσεως τῆς Δικαιοσύνης». «Στόν κατάλογο τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Προέδρου, πολλές ἐκ τῶν ὁποίων ἔγιναν δημοσίως, ἡ ἔκθεσις δέν προσδιορίζει καμμία ἐνέργεια, πού, κατά τήν κρίση μας, συνιστᾶ διάπραξη τοῦ ἀδικήματος τῆς παρακωλύσεως» ὑποστηρίζει ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Δικαιοσύνης Οὐίλλιαμ Μπάρ στήν ἐπιστολή του. Ὡστόσο, ἐνῶ ὁ Μπάρ –πού διορίσθηκε ἀπό τόν Τράμπ– κατέληξε ὅτι ὁ Πρόεδρος δέν παρακώλυσε τό ἔργο τῆς Δικαιοσύνης, ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Μάλερ δέν κατέληξε στό ἐρώτημα τῆς παρακωλύσεως. «Ὁ εἰδικός εἰσαγγελεύς συνεπῶς δέν κατέληξε σέ ἕνα συμπέρασμα –εἴτε μέ τόν ἕναν, εἴτε μέ τόν ἄλλο τρόπο– γιά τό κατά πόσον ἡ ὑπό ἐξέτασιν πράξη συνιστᾶ παρακώλυση» ὑπεγράμμισε.

Οἱ Δημοκρατικοί ἐπιμένουν, πάντως, πώς πρέπει νά δοθεῖ στήν δημοσιότητα ἡ πλήρης ἔκθεσις, καθώς ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε μόνο μία περίληψή της, ἡ ὁποία ἐνδεχομένως νά μήν εἶναι τόσο ἀντικειμενική, ὅπως τονίζουν. «Δέν εἶναι ἕνας οὐδέτερος παρατηρητής» σχολίασε ἡ ἐπί κεφαλῆς τῶν Δημοκρατικῶν στήν Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τῶν Δημοκρατικῶν στήν Γερουσία Τσάκ Σοῦμερ. «Τό γεγονός ὅτι ἡ ἔκθεσις τοῦ εἰδικοῦ εἰσαγγελέως Μιοῦλλερ δέν ἀπαλλάσσει τόν Πρόεδρο ἀπό μία κατηγορία τόσο σοβαρή ὅσο ἡ παρακώλυσις τῆς Δικαιοσύνης, καταδεικνύει πόσο ἐπεῖγον εἶναι ὁλόκληρη ἡ ἔκθεσις καί ὅλα τά σχετικά ἔγγραφα νά δημοσιευθοῦν χωρίς καμμία περαιτέρω καθυστέρηση» τόνισαν Πελόζυ καί Σοῦμερ μέ κοινή ἀνακοίνωσή τους. «Ἡ ἐπιστολή τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Μπάρ ἐγείρει ὅσα ἐρωτήματα ὅσα ἀπαντᾶ» δήλωσαν οἱ ἡγέτες τῶν Δημοκρατικῶν στό Κογκρέσσο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!