ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ὑγρασία στό πολίτευμα

Ὁ κοινωνικός ἐξτρεμισμός καί ἡ ἀπόσχισις τοῦ ἑνός τρίτου (1/3)

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τῆς δημοσκόπησης τῆς Kapa Recearch (τοῦ Ντίνου καί τοῦ Ἀλέξη Ρουντζούνη) πού παρουσιάζει σήμερα ἡ «Ἑστία» εἶναι ἐξόχως ἀνησυχητικά. Ἡ ἔρευνα ἡ ὁποία ὑποτίθεται ὅτι διερευνᾶ τήν στάση τῶν Ἑλλήνων εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἀποδοχή τῶν μέτρων κατά τῆς πανδημίας καί μόνον (διεξήχθη στά τέλη Αὐγούστου) ἐμπεριέχει σοβαρότατο πολιτικό καί κοινωνικό ὑπόστρωμα. Τό ὁποῖο «ὁδηγεῖ» στήν διατύπωση εὐρύτερων συμπερασμάτων. Ἀρκεῖ νά μελετήσει κανείς προσεκτικά τούς ἀριθμούς. Ἕως τώρα ἡ προσέγγιση τῆς Κυβέρνησης εἶναι πώς οἱ ἀνεμβολίαστοι δέν ψηφίζουν ἐμᾶς, δέν θεωροῦνται δικοί μας, εἶναι ἀριστεροί, ἄν κατά συνέπεια δείξουμε πυγμή ἐναντίον τους, καί τό πρόβλημα λύνουμε καί πόντους κερδίζουμε στόν δικό μας κόσμο. Στόν κόσμο τῆς λογικῆς. Μακάρι νά ἦταν ἔτσι! Ἀλλά δέν εἶναι.

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου. Τούς θεσμούς. Ἡ ἔρευνα αὐτή (ἡ ὁποία περιλαμβάνει ὑποδορίως μολονότι δέν εἶναι αὐτό τό θέμα της, τήν ψυχολογική ἀντίδραση τοῦ πληθυσμοῦ γιά τήν ἀνικανότητα τοῦ κράτους νά σβήσει τίς φωτιές, ἔγινε 24-25 Αὐγούστου) μᾶς δίνει ἀριθμούς ἀπόρριψης τῶν πολιτῶν γιά τούς Θεσμούς πού ὅσα χρόνια μελετῶ δημοσκοπήσεις δέν ἔχω ξαναδεῖ. Ἀριθμούς πρωτόγνωρους! Πλήν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί ΕΣΥ, ὅλοι οἱ Θεσμοί κινοῦνται πολύ κάτω ἀπό τήν βάση τοῦ 50 τοῖς ἑκατό. Μέ ποσοστά ἀποδοχῆς πού κινοῦνται ἀπό 7 ἕως 35 τοῖς ἑκατό μάξιμουμ! Καί ὅταν γράφω «ὅλοι», ἐννοῶ τήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας, τήν κυβέρνηση, τό Κοινοβούλιο, τά κόμματα, τήν δικαιοσύνη, τήν Ἀστυνομία, τά ΜΜΕ, τά συνδικᾶτα ἀκόμη καί τήν Ἐκκλησία πού ἔχει κατρακυλήσει στό ἱστορικό ναδίρ τοῦ 27 τοῖς ἑκατό (ἀπό 80 τοῖς ἑκατό ἐπί Χριστόδουλου).

Εἶναι συγκλονιστικό νά διαβάζεις ὅτι ἑπτά στούς δέκα Ἕλληνες δυσφοροῦν γιά τούς θεσμούς καί δέν τούς ἐμπιστεύονται! Τό πολίτευμα ἔχει πιάσει «ὑγρασία» καί ὅπως δείχνουν μάλιστα τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας ἰδιαίτερα διαβρωτική ὑγρασία! Πέραν τοῦ παγόβουνου τῶν θεσμῶν ὅμως νά πᾶμε καί στίς ἄλλες «ξέρες» τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Στήν ἔρευνα ἀπάντησαν ἐμβολιασμένοι κατά 64 τοῖς ἑκατό καί ἀνεμβολίαστοι κατά 33 τοῖς ἑκατό. Ὡστόσο τά ἀποτελέσματα δείχνουν πώς ὄχι μόνο τό 1/3 τοῦ πληθυσμοῦ ἀποσπᾶται βιαίως ἀπό τόν κοινωνικό κορμό ἀλλά καί πώς τά κοινά ἐμβολιασμένων-ἀνεμβολίαστων μέ ἕνα τρόπο «ἐπικοινωνοῦν» μεταξύ τους καί δυνητικά τό ἕνα «μολύνει» τό ἄλλο. Δέν ἔχουν μόνον οἱ ἀνεμβολίαστοι ἀρνητισμό. Ἔχουν καί οἱ ἐμβολιασμένοι! Πρῶτα, τό μεῖζον ὅμως πού ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό ὅσα συνέβησαν στήν Καρδίτσα μέ τούς ψευδεῖς ἐμβολιασμούς. Στό σύνολό του σχεδόν τό 33 τοῖς ἑκατό τῶν ἀνεμβολίαστων ἀπαντᾶ ὅτι θά ἀρνηθεῖ νά κάνει τό ἐμβόλιο ἀκόμη καί ἄν αὐστηροποιηθοῦν τά μέτρα (τό 72 τοῖς ἑκατό αὐτῶν λέει κατηγορηματικά ὄχι, συγκεκριμένα.) Λέει ἐπίσης (σέ ποσοστό 58 τοῖς ἑκατό) ὅτι προτιμᾶ νά νοσήσει παρά νά κάνει τό ἐμβόλιο!

Λέει πώς δέν θά τό κάνει ἐπειδή δέν ἔχουν γίνει οἱ ἀπαραίτητες δοκιμές, δέν ἔχουν δοθεῖ ἄδειες, ὑπάρχουν παρενέργειες καί τέλος γιατί «δέν μοῦ ἀρέσει ἡ πίεση πού μοῦ ἀσκεῖται». Τό ἐνδιαφέρον εἶναι πώς ἕνα ποσοστό στό σύνολο τοῦ δείγματος πού κινεῖται μεταξύ 33-47 τοῖς ἑκατό διαφωνεῖ πλήρως μέ τά μέτρα γιά ἀνεμβολίαστους σέ σχολεῖα, πανεπιστήμια, θέατρα κ.λπ. Τό πιό ἐνδιαφέρον; Τό 1/3 τῶν ἀνεμβολίαστων ἔχει πολιτικό πρόσημο. Ζητᾶ μέ φανατισμό ἐκλογές. Ξέρετε πόσο φθάνει τό ποσοστό ὑπέρ τῆς διεξαγωγῆς πρόωρων ἐκλογῶν στό σύνολο τοῦ δείγματος; 40 τοῖς ἑκατό! Ἀφύσικο ἄν λάβουμε ὑπ’ ὄψιν πώς εἴμαστε στό μέσον τῆς τετραετίας. Μεταξύ τῶν ἀνεμβολίαστων; Τό αἴτημα γιά ἐκλογές ξεπερνᾶ τό 70 τοῖς ἑκατό! Τό ἐνδιαφέρον τώρα ποιό εἶναι; Πώς ἡ πόλωση μεταξύ ἐμβολιασμένων καί ἀνεμβολίαστων δέν προστατεύει οὔτε ὠφελεῖ τήν Κυβέρνηση. Συσπειρώνει μέν τόν σκληρό κοινωνικό της πυρῆνα, ἀλλά ὄχι τό σύνολο τοῦ ἐκλογικοῦ της σώματος τοῦ 2019.

Προσέξτε: στό δίλημμα μεταξύ ἀνοικτῆς οἰκονομίας καί προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας τό σκόρ εἶναι 41 τοῖς ἑκατό ὑπέρ τῆς πρώτης καί 47 τοῖς ἑκατό ὑπέρ τῆς δεύτερης. Ὑπάρχει ἕνα ποσοστό 40 τοῖς ἑκατό στό σύνολο μάλιστα πού δέ θά ἔλεγε ὄχι σέ νέο ὁλικό λόκ ντάουν. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως τό 56 τοῖς ἑκατό τῶν Ἑλλήνων εἶναι κατά τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Τό 54 τοῖς ἑκατό ἐναντίον τῶν μέτρων μόνο γιά ἀνεμβολίαστους. Στό 33 τοῖς ἑκατό τῶν ἀνεμβολίαστων προστίθενται ἄρα 20 τοῖς ἑκατό Ἑλλήνων ἀκόμη!

Ἰδού πῶς «ἐπικοινωνοῦν» τά κοινά. Καί ἄν δεῖτε ἐπί μέρους δεῖκτες στούς θεσμούς θά καταλάβετε! Γιά παράδειγμα: ἡ Προεδρία τῆς Δημοκρατίας ὡς θεσμός δέν πιάνει τήν βάση οὔτε στούς ἐμβολιασμένους! Μόλις 47 τοῖς ἑκατό ἡ ἀποδοχή της. Ἡ ἔρευνα χρησιμοποιεῖ ἕναν χαρακτηρισμό γιά τό 33 τοῖς ἑκατό τῶν ἀνεμβολίαστων στά συμπεράσματά της. Ἀναφέρει ὅτι δέν εἶναι «περιθώριο», καί διακρίνονται ἀπό τάση γιά «κοινωνικό ἐξτρεμισμό». Τί δέν βλέπει ἡ ΝΔ; Πρῶτον, τόν ριζοσπαστισμό ἑνός κομματιοῦ τῆς κοινωνίας τό ὁποῖο ἀποσπᾶται ἀπό τόν κορμό καί κατά τήν ἀπόσπαση-ἀπόσχισή του παρασύρει καί ἄλλο κόσμο σιγά-σιγά. Κινεῖται ὡς κοινωνικός ἐπιταχυντής καί ὡς πολιτικός ἀποσταθεροποιητής.

Δεύτερον, δέν θυμᾶται ἡ ΝΔ πώς ἐκτός ἀπό τούς «λογικούς» τό 2019 τήν ψήφισε τοὐλάχιστον ἕνα 5 τοῖς ἑκατό ἀπό αὐτούς πού σήμερα ἀποκαλεῖ «παλαβούς». Καί μέ τόν τρόπο πού κινεῖται –ἔχουμε ἁπλή ἀναλογική θυμίζω– θά χάσει καί αὐτούς καί ἄλλους πού θά παρασυρθοῦν.

Μά τό κυριώτερο: Εἶναι μεῖζον θέμα δημοκρατίας ὅτι τό 1/3 τοῦ πληθυσμοῦ ξεκόβει ἀπό τό κοπάδι, ἀπομονώνεται, γκεττοποιεῖται ἀπό τούς πάντες: κυβέρνηση, ἀντιπολίτευση, δικαιοσύνη, ἐκκλησία. Ἀκόμη καί οἱ νοικοκυραῖοι πού αἰσθάνονται σήμερα ὅμηροι τῶν ἀνεμβολίαστων καί ἐπευφημοῦν τήν Κυβέρνηση γιά τήν αὐστηρότητά της αὔριο θά τῆς ζητᾶνε τόν λόγο ἄν διασαλευθεῖ ἡ κοινωνική εἰρήνη καί ἡ πολιτική σταθερότητα.

Τά ὅσα συμβαίνουν μέσα στά νοσοκομεῖα δέν εἶναι καλοί οἰωνοί. Κυοφορεῖται ριζοσπαστισμός ἐκτός τειχῶν ἀριστερᾶς. Ἡ Ἀριστερά συνήθως τιθασσεύει τόν ριζοσπαστισμό πού γεννιέται μέσα της. Ἡ Δεξιά συνήθως τόν βάζει φυλακή. Ἀλλά αὐτήν τήν φορά δέ θά εἶναι εὔκολο.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.