Τό Κατάρ, ὁ «Δούρειος Ἵππος» καί ἐμεῖς

Ὁ χειρισμός τῆς ὑποθέσεως «Qatar Gate» τόσο ἀπό τίς ὑπηρεσίες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ὅσο…

… καί ἀπό τίς διεθνεῖς ὑπηρεσίες, μέ τελευταῖο ἀποδέκτη τήν βελγική Ἀστυνομία καί Δικαιοσύνη, καλό θά εἶναι νά μᾶς προβληματίσει. Κατ’ ἀρχάς, καταρρίπτεται ὅλη αὐτή ἡ παραφιλολογία, τήν ὁποία ἀναπτύσσουμε ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα, περί «ἀπαραδέκτων παρακολουθήσεων» καί δικαιώνεται ἡ κοφτή καί κατηγορηματική ντιρεκτίβα τῶν ἀμερικανικῶν ὑπηρεσιῶν: «Οὐδείς εἶναι ὑπεράνω ὑποψίας»!

Εἶναι, δέ, βέβαιο ὅτι ἐκτός τῶν ἐπικοινωνιῶν τῆς ὑπό κατηγορία Ἑλληνίδας πολιτικοῦ, κάποιες Ἀρχές θά παρακολουθοῦσαν καί τίς ἐπικοινωνίες (ἴσως καί συμπατριωτῶν) συναδέλφων της.

Καί θά ἦταν καλό νά μήν ἀκούσουμε ἄλλη φορά τόν ἰσχυρισμό ὅτι «εἶναι ἀπαράδεκτο νά παρακολουθοῦνται πολιτικοί ἀρχηγοί». Ὅταν ὑπάρχει σοβαρός λόγος, ὅλοι πρέπει νά ἐλέγχονται, ἀρκεῖ οἱ «ὑπηρεσίες» νά τηροῦν ἀπόλυτη σιωπή, ὅπως ἔγινε –καί γίνεται ἀκόμη– στό Βέλγιο. Βεβαίως, καί στήν παροῦσα ὑπόθεση, ἡ (σωστή) δημοσιογραφία ἔπαιξε πρωτεύοντα ρόλο. Ἀλλά μέχρις ἑνός σημείου. Δηλαδή μέχρις ἐκεῖ πού δέν δημιούργησε πρόβλημα στίς ἔρευνες τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν.

Γιά τήν Ἑλλάδα, κάτι τό ὁποῖον ἐλάχιστα ἀναφέρεται, ἡ ὑπόθεση ἔχει τεράστια σημασία, καθώς τό ὑπό ἔρευνα πλέον Κατάρ εἶναι ὄχι μόνο κύριος χρηματοδότης ἀλλά τό οἰκονομικό στήριγμα τῆς Τουρκίας!

Εἶναι βέβαιο ὅτι χωρίς τά «τσουβάλια» χρημάτων πού ἀποστέλλει τό Κατάρ στόν Ἐρντογάν, οἱ γείτονές μας ὄχι ἐξοπλισμούς ἀλλά οὔτε κουλούρια στήν πλατεῖα Ταξίμ θά μποροῦσαν νά ἐξασφαλίσουν. Καί θά εἶναι γιά ἐμᾶς τραγικό, ἄν τελικῶς ἀποδειχθεῖ ὅτι Ἕλληνες πολιτικοί συμμετεῖχαν στήν διά τῆς πλαγίας ὁδοῦ προσπάθεια ἁλώσεως τῆς ΕΕ ἀπό τήν Τουρκία, τῆς ὁποίας «Δούρειος Ἵππος» εἶναι τό Κατάρ, ἡ χώρα στήν ὁποία ἡ Τουρκία διατηρεῖ στρατιωτική βάση!

Αὐτόν τόν «Δούρειο Ἵππο» ἔπρεπε νά ἔχει ἀνακαλύψει καί ὁ παρεπιδημῶν στίς Βρυξέλλες ἀρχηγός τοῦ κόμματος τῆς ὑπό κατηγορία εὐρωβουλευτοῦ καί ὄχι νά προσπαθεῖ τώρα νά «μπαλώσει τά ἀμπάλωτα», ὅπως ἔλεγε ἡ νονά μου…

Καί ἐπειδή ἡ μακρά μας θητεία στόν χῶρο τῆς δημοσιογραφίας ἀλλά καί ἡ ἐμπειρία μᾶς ἔχει διδάξει ὅτι στήν Ἑλλάδα τό ἐπάγγελμά μας ἔχει περάσει «σέ περίεργα χέρια», δέν θεωροῦμε τυχαία ὅλη αὐτήν τήν «ἀνακατωσούρα», πού ἐσχάτως ἐπικρατεῖ στό πολιτικό μας σκηνικό.

Ἄλλοι ἠθελημένα καί ἄλλοι χωρίς οἰκονομικό συμφέρον ἀλλά γιά προσωπικούς λόγους, συμβάλλουν στήν δημιουργία κλίματος τό ὁποῖο εὐνοεῖ τούς «ἀπέναντι» καί ἀπειλεῖ νά ὁδηγήσει τήν χώρα σέ μακρά περίοδο ἀβεβαιότητος, μέ ρευστότητα στήν πολιτική σκηνή καί ἴσως παρατεταμένη ἀκυβερνησία.

Ἄς δοῦμε τά πράγματα λίγο πιό «σφαιρικά». Τό Κατάρ, ὁ βασικός χρηματοδότης τοῦ Ἐρντογάν, προσπαθεῖ νά διεισδύσει στά ἐνδότερα τῆς ΕΕ, ἀπό τήν ὁποία ἔχει σχεδόν ἀποκοπεῖ λόγῳ τῆς ἐπιθετικῆς του διαγωγῆς, ὁ «νταῆς» γείτονάς μας καί ἡ παρέα του.

«Πλησιάζει» γι’ αὐτήν τήν προσπάθεια τήν Ἑλληνίδα ἀντιπρόεδρο τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, ὥστε –σέ περίπτωση πού «ἡ δουλειά δέν πάει καλά»– νά ἐκτεθεῖ (καί) ἡ Ἑλλάδα στά μάτια τῶν Εὐρωπαίων.

Τό σκάνδαλο ἀποκαλύπτεται καί ἡ ἑλληνική πολιτική σκηνή μεταβάλλεται σέ «ροντέο». Τό Κατάρ δηλώνει ὅτι «ἔχει καθαρά χέρια». Ποιός, ὅμως, μέχρι στιγμῆς, «τρίβει τά χέρια του»;

Ὀλίγη ψυχραιμία καί σοβαρότης δέν θά ἔβλαπτε! Ἄς κοιτάξουν οἱ πολιτικοί μας λίγο μακρύτερα ἀπό τό προσωπικό καί τό κομματικό συμφέρον!

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…