Τετάρτη, 27 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΨΑΡΕΜΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗΝ

«Εἰς τήν Ἀσμάρα τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης, ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας Λαγός, χρηματοδοτεῖ τά πειράματα ἁλιείας μέ δόλωμα… μουσικῆς. Τά πρῶτα ἀποτελέσματα εἶναι πολύ ἐνθαρρυντικά. Ποσότητες σαρδελλῶν ἐφορτώθησαν ἤδη διά τήν Ἀσμάραν. Ἡ μουσική μεταδίδεται ὑποβρυχίως, ἀπό δεκάδες χωνιά, τά ὁποῖα χρησιμεύουν καί ὡς παγίδες. Κατά τά πειράματα ἀπεδείχθη ὅτι οἱ σαρδέλλες προτιμοῦν τήν τζάζ». Ἡ ἀνακάλυψις εἶναι σπουδαία. Οἱ ψαρᾶδες μας, πάντως, δέν θ’ ἀργήσουν, φανταζόμεθα, νά ψαρεύουν καί αὐτοί, μέ μουσικήν μπουζουκιῶν, τήν μαρίδα τοῦ Φαλήρου. Διότι ἡ χερσαία μαρίδα –ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, δέν μυρίζει ἀπό τό κεφάλι, ἀλλ’ ἀπό τά πόδια–τρελλαίνεται διά διπλοπεννιάν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἀμφίσσης, ὑπό συνεργείου τοῦ Δήμου Ἀμφισσέων, ἀσχολουμένου μέ τήν δενδροφύτευσιν, ἀνευρέθη παρά τόν Ἅγιον Ἀθανάσιον τῆς συνοικίας «Χάρμαινα» ἀρχαῖος τάφος, ἐντός τοῦ ὁποίου ὑπῆρχον ἀντικείμενα ἀρχαιολογικῆς ἀξίας, ἀναγόμενα εἰς τόν 10 π.Χ. αἰῶνα, περίπου. Τά ὡς ἄνω φυλάσσονται ἤδη εἰς τό Δημαρχεῖον τῆς πόλεως, κατεγράφησαν δέ καί συντόμως θά παραληφθοῦν ὑπό τῆς Διευθύνσεως τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Δελφῶν, πρός καθαρισμόν, ταξινόμησιν καί ἔκθεσιν εἰς τό Μουσεῖον τῶν Δελφῶν.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ