Τετάρτη, 27 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΨΑΡΕΜΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗΝ

«Εἰς τήν Ἀσμάρα τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης, ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας Λαγός, χρηματοδοτεῖ τά πειράματα ἁλιείας μέ δόλωμα… μουσικῆς. Τά πρῶτα ἀποτελέσματα εἶναι πολύ ἐνθαρρυντικά. Ποσότητες σαρδελλῶν ἐφορτώθησαν ἤδη διά τήν Ἀσμάραν. Ἡ μουσική μεταδίδεται ὑποβρυχίως, ἀπό δεκάδες χωνιά, τά ὁποῖα χρησιμεύουν καί ὡς παγίδες. Κατά τά πειράματα ἀπεδείχθη ὅτι οἱ σαρδέλλες προτιμοῦν τήν τζάζ». Ἡ ἀνακάλυψις εἶναι σπουδαία. Οἱ ψαρᾶδες μας, πάντως, δέν θ’ ἀργήσουν, φανταζόμεθα, νά ψαρεύουν καί αὐτοί, μέ μουσικήν μπουζουκιῶν, τήν μαρίδα τοῦ Φαλήρου. Διότι ἡ χερσαία μαρίδα –ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, δέν μυρίζει ἀπό τό κεφάλι, ἀλλ’ ἀπό τά πόδια–τρελλαίνεται διά διπλοπεννιάν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἀμφίσσης, ὑπό συνεργείου τοῦ Δήμου Ἀμφισσέων, ἀσχολουμένου μέ τήν δενδροφύτευσιν, ἀνευρέθη παρά τόν Ἅγιον Ἀθανάσιον τῆς συνοικίας «Χάρμαινα» ἀρχαῖος τάφος, ἐντός τοῦ ὁποίου ὑπῆρχον ἀντικείμενα ἀρχαιολογικῆς ἀξίας, ἀναγόμενα εἰς τόν 10 π.Χ. αἰῶνα, περίπου. Τά ὡς ἄνω φυλάσσονται ἤδη εἰς τό Δημαρχεῖον τῆς πόλεως, κατεγράφησαν δέ καί συντόμως θά παραληφθοῦν ὑπό τῆς Διευθύνσεως τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Δελφῶν, πρός καθαρισμόν, ταξινόμησιν καί ἔκθεσιν εἰς τό Μουσεῖον τῶν Δελφῶν.

Απόψεις

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του

Ἡ τρέλα τῶν ἀνθρώπων

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ δημοσιογράφοι εἴμαστε ἐδῶ, ὑποτίθεται, γιά νά ἀπαντᾶμε

Κατεγράφησαν 5.140 περιστατικά ἐνδοοικογενειακῆς βίας

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐξηγήσεις Θεοδωρικάκου

Ὁδεύουμε πρός ἕναν ἀπρόβλεπτο χειμῶνα

Δημήτρης Καπράνος
Θυμᾶμαι μία ἐποχή, κατά τή διάρκεια τῆς Ἑπταετίας…

Σάββατο, 4 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ