ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 27 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΨΑΡΕΜΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗΝ

«Εἰς τήν Ἀσμάρα τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης, ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας Λαγός, χρηματοδοτεῖ τά πειράματα ἁλιείας μέ δόλωμα… μουσικῆς. Τά πρῶτα ἀποτελέσματα εἶναι πολύ ἐνθαρρυντικά. Ποσότητες σαρδελλῶν ἐφορτώθησαν ἤδη διά τήν Ἀσμάραν. Ἡ μουσική μεταδίδεται ὑποβρυχίως, ἀπό δεκάδες χωνιά, τά ὁποῖα χρησιμεύουν καί ὡς παγίδες. Κατά τά πειράματα ἀπεδείχθη ὅτι οἱ σαρδέλλες προτιμοῦν τήν τζάζ». Ἡ ἀνακάλυψις εἶναι σπουδαία. Οἱ ψαρᾶδες μας, πάντως, δέν θ’ ἀργήσουν, φανταζόμεθα, νά ψαρεύουν καί αὐτοί, μέ μουσικήν μπουζουκιῶν, τήν μαρίδα τοῦ Φαλήρου. Διότι ἡ χερσαία μαρίδα –ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, δέν μυρίζει ἀπό τό κεφάλι, ἀλλ’ ἀπό τά πόδια–τρελλαίνεται διά διπλοπεννιάν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἀμφίσσης, ὑπό συνεργείου τοῦ Δήμου Ἀμφισσέων, ἀσχολουμένου μέ τήν δενδροφύτευσιν, ἀνευρέθη παρά τόν Ἅγιον Ἀθανάσιον τῆς συνοικίας «Χάρμαινα» ἀρχαῖος τάφος, ἐντός τοῦ ὁποίου ὑπῆρχον ἀντικείμενα ἀρχαιολογικῆς ἀξίας, ἀναγόμενα εἰς τόν 10 π.Χ. αἰῶνα, περίπου. Τά ὡς ἄνω φυλάσσονται ἤδη εἰς τό Δημαρχεῖον τῆς πόλεως, κατεγράφησαν δέ καί συντόμως θά παραληφθοῦν ὑπό τῆς Διευθύνσεως τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Δελφῶν, πρός καθαρισμόν, ταξινόμησιν καί ἔκθεσιν εἰς τό Μουσεῖον τῶν Δελφῶν.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ