Τετάρτη, 17 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ

«Δεκαπέντε κληρικοί τοῦ Νομοῦ Δράμας ὑπέβαλαν πρός τόν Μητροπολίτην Δράμας ὑπόμνημα, διά τοῦ ὁποίου τόν παρακαλοῦν νά τούς ἐπιτρέψῃ νά μεταβοῦν εἰς Γερμανίαν ὅπου θά ἐργασθοῦν ὡς ἐργάται. Εἰς τήν ἀπόφασίν των αὐτήν ἤχθησαν, ὡς τονίζουν, διότι «εἶναι ἀπερίγραπτος ἡ δυστυχία των. Γυρίζουν ρακένδυτοι καί πειναλέοι ζητοῦντες ἕνα κομμάτι ψωμί». Ἀλλά κατά τόν κ. Κανελλόπουλον, οἱ μεταναστεύοντες εἰς Γερμανίαν ἐργάται πηγαίνουν, ἁπλῶς, πρός «μετεκπαίδευσιν» εἰς τήν σύγχρονον τεχνικήν! Τί γυρεύουν, λοιπόν, μαζῆ μέ τούς σπουδαστάς αὐτούς, οἱ ρακένδυτοι καί πειναλέοι ἱερεῖς; Θέλουν νά μᾶς ντροπιάσουν εἰς τά μάτια τῶν ξένων… καθηγητῶν των;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Οἱ Γερμανοί βιομήχανοι, συνεχίζοντες τάς συνομιλίας των διά τό θέμα τῶν Γερμανικῶν ἐπενδύσεων εἰς τήν Ἑλλάδα, ἐπεσκέφθησαν τήν 9.15 π.μ. τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν, τήν 10.15 τό Ὑπ. Συντονισμοῦ καί τήν 11.30 π.μ. τήν Ἐμπορικήν Τράπεζαν. Τήν 6ην μ.μ. θά συνεχίσουν τάς συζητήσεις των μέ τούς Ἕλληνας βιομηχάνους καί τήν 9ην μ.μ. θά παρακαθήσουν εἰς γεῦμα, τό ὁποῖον θά παραθέσῃ ἡ Διοίκησις τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης Ἑλλάδος.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;