Τετάρτη, 17 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ

«Δεκαπέντε κληρικοί τοῦ Νομοῦ Δράμας ὑπέβαλαν πρός τόν Μητροπολίτην Δράμας ὑπόμνημα, διά τοῦ ὁποίου τόν παρακαλοῦν νά τούς ἐπιτρέψῃ νά μεταβοῦν εἰς Γερμανίαν ὅπου θά ἐργασθοῦν ὡς ἐργάται. Εἰς τήν ἀπόφασίν των αὐτήν ἤχθησαν, ὡς τονίζουν, διότι «εἶναι ἀπερίγραπτος ἡ δυστυχία των. Γυρίζουν ρακένδυτοι καί πειναλέοι ζητοῦντες ἕνα κομμάτι ψωμί». Ἀλλά κατά τόν κ. Κανελλόπουλον, οἱ μεταναστεύοντες εἰς Γερμανίαν ἐργάται πηγαίνουν, ἁπλῶς, πρός «μετεκπαίδευσιν» εἰς τήν σύγχρονον τεχνικήν! Τί γυρεύουν, λοιπόν, μαζῆ μέ τούς σπουδαστάς αὐτούς, οἱ ρακένδυτοι καί πειναλέοι ἱερεῖς; Θέλουν νά μᾶς ντροπιάσουν εἰς τά μάτια τῶν ξένων… καθηγητῶν των;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Οἱ Γερμανοί βιομήχανοι, συνεχίζοντες τάς συνομιλίας των διά τό θέμα τῶν Γερμανικῶν ἐπενδύσεων εἰς τήν Ἑλλάδα, ἐπεσκέφθησαν τήν 9.15 π.μ. τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν, τήν 10.15 τό Ὑπ. Συντονισμοῦ καί τήν 11.30 π.μ. τήν Ἐμπορικήν Τράπεζαν. Τήν 6ην μ.μ. θά συνεχίσουν τάς συζητήσεις των μέ τούς Ἕλληνας βιομηχάνους καί τήν 9ην μ.μ. θά παρακαθήσουν εἰς γεῦμα, τό ὁποῖον θά παραθέσῃ ἡ Διοίκησις τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης Ἑλλάδος.

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ