ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Τά σύμβολα δέν εἶναι ἐθνικισμός

ΕΧΩ σήμερα ἐνδιαφέροντα νέα γιά τήν ἀξιότιμη Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου

Νέα πού θά τῆς ἀρέσουν. Νέα ἀπό τήν φιλελεύθερη καί δημοκρατική Ἀμερική, ἡ ὁποία ὅρκισε χθές τόν τεσσαρακοστό ἕκτο Πρόεδρό της. Τά μάθατε τά νέα μήπως, κυρία Πρόεδρε; Πόσο σημαντικό εἶναι νά σεβόμαστε τά ἐθνικά σύμβολα, τήν σημαία, τήν παράδοση, τούς ἐκπροσώπους τῆς Θρησκείας, τήν ἱστορία, τόν ἐθνικό ὕμνο; Δέν φοβοῦνται οἱ φιλελεύθεροι Ἀμερικανοί μήπως τούς χαρακτηρίσουν «ἐθνικιστές», «ἐθνολαϊκιστές», «ἀκραίους», καί τά τοιαῦτα. Τήν ἀγαποῦν τήν πατρίδα τους. Ὅρκισαν τόν Πρόεδρό τους μέσα σέ ἕνα πέλαγος ἀπό χιλιάδες ἀνεμίζουσες ἀστερόεσσες οἱ ὁποῖες ἀντικατέστησαν «τούς πολῖτες». Κάθε σημαία ἐκπροσωποῦσε ἕναν πολίτη. Κάθε ἀστέρι ἕνα κομμάτι τῆς ἱστορίας της. Οἱ Ἀμερικανοί ὅρκισαν ἐπίσης τόν Πρόεδρό τους χωρίς νά φοβηθοῦν μήπως τίποτε ἡμέτεροι κοσμοπολῖτες τῆς ἑλληνικῆς συμφορᾶς τούς ἀποκαλέσουν «Ἀμερική Ἀμερικανῶν Χριστιανῶν» κατά τό «Ἑλλάς Ἑλλήνων» πού διαρκῶς ἀναμηρυκάζουν οἱ κομπλεξικοί τῶν Ἀθηνῶν. Δίπλα στόν Πρόεδρο Μπάιντεν στέκονταν μεταξύ ἄλλων οἱ πάστορες καί ἡ Βίβλος. Καί ὅταν ἀντήχησε τό «God bless America» κανείς ἀνόητος δέν τόλμησε νά χαρακτηρίσει τίς ΗΠΑ «Ἰράν», κράτος θεοκρατικό καί οὐχί οὐδετερόθρηκο.

Ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος ἐκκλησιάσθηκε στόν Καθολικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ματθαίου πρίν ἀπό τήν ὁρκωμοσία. Καί τό ὡραιότερο, κυρία Πρόεδρε, ἰδού τό ὡραιότερο: Ἡ ἀναφορά Μπάιντεν στήν ψυχή τοῦ Ἔθνους, λέξη πού δέν ἀρέσει πολύ στήν Ἑλλάδα καί ἡ ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ τους ὕμνου. Ὁ ὁποῖος ἀποδόθηκε μέ πλήρη σεβασμό καί στεντορείᾳ τῇ φωνῇ ἀπό τήν Lady Gaga. Ὄχι ξέπνοα. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, τά βλέπετε μήπως; Αὐτοί πού θαυμάζετε τά κάνουν. Γιατί ξέρουν ἄριστα ὅτι οἱ ἐθνικοί ὕμνοι, οἱ σημαῖες, ἡ Βίβλος, οἱ Θρησκεῖες, τά σύμβολα γενικώτερα δέν εἶναι ἐθνικισμός. Εἶναι πατριωτισμός.

Γνωρίζουν ἐπίσης ἄριστα καί κάτι ἄλλο: ὅτι ἡ πιστή τήρηση τοῦ πρωτοκόλλου ἑνός ἀρχηγοῦ κράτους δέν ἀποτελεῖ τυπολατρεία. Τό πρωτόκολλο ἐκπέμπει ἰσχύ, αἴγλη, δύναμη. Στέλνει μηνύματα στούς ἐχθρούς καί φίλους, διότι ναί, ὑπάρχουν ἐχθροί καί φίλοι, ὁ κόσμος δέν εἶναι ἀγγελικός. Ἐσεῖς βεβαίως μπορεῖτε νά συνεχίσετε καί νά κάνετε τά δικά σας. Οἱ ἀναφορές πού μοῦ ἔρχονται μέσα ἀπό τό Προεδρικό εἶναι διαρκεῖς. Τίς προάλλες δεχθήκατε πρέσβεις στήν αἴθουσα διαπιστευτηρίων μέ ἕνα μουσικό σύνολο ἀπό τρομπέτες οἱ ὁποῖες ἀπέδωσαν τόν ἐθνικό ὕμνο μέ ἕνα ντροπαλό sotto voce –ἄς ποῦμε καθ’ ὑπερβολήν. Λές καί τό μήνυμά μας εἶναι «σσσσσστ, ἡσυχία, δέν θέλουμε νά ἐνοχλοῦμε». Ἐνῶ οἱ Εὔζωνες ἀπεβλήθησαν ἀπό τήν κυρίως αἴθουσα καί τοποθετήθηκαν πέριξ αὐτῆς. Δέν γράψαμε τίποτε γιά νά μήν πεῖτε ὅτι δέν σᾶς συμπαθοῦμε –στήν Ἱσπανία τούς πρέσβεις τούς πᾶνε μέ ἅμαξα στόν Βασιλέα γιά νά ἐπιδώσουν τά διαπιστευτήρια– τό ἀναφέρουμε σήμερα λόγω Ἀμερικῆς. Προχθές, ἐπίσης, τήν ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ προστάτη Ἁγίου Γεωργίου τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς, ἀπό ὅσο ἔμαθα δέν εἴπατε λέξη γιά τήν σχέση Ἐκκλησίας – Πολιτείας ὅταν ἐπισκεφθήκατε τούς Εὔζωνες. Σκεφτεῖτε νά μήν ἑορτάζαμε καί τά διακόσια χρόνια ἀπό τήν ἀνεξαρτησία μας, κυρία Πρόεδρε, ἴσως καί νά μήν πηγαίνατε καί καθόλου. Μέ τά τσαρούχια, τήν φέρμελη καί τούς παπάδες θά ἀσχολούμαστε τώρα; Μπανάλ! Κοιτάξατε ὅμως, κυρία Σακελλαροπούλου, ξανά τίς εἰκόνες ἀπό τίς ΗΠΑ. Καί ἀναλογιστεῖτε: Ἐάν ὁ φιλελεύθερος Μπάιντεν ὁρκίζεται μέσα σέ ἕνα πέλαγος σημαιῶν τότε μπορεῖτε καί ἐσεῖς νά ἑορτάσετε δημοκρατία καί ἀνεξαρτησία διακοσίων ἐτῶν μέσα σέ ἕνα πέλαγος ἑλληνικῶν σημαιῶν. Ἀντί νά τίς ἐξαφανίζετε στίς γωνιές κάθε τρεῖς καί λίγο ἀπό τόν φόβο μή σᾶς ποῦν ἐθνικίστρια. Μιά ἰδέα καταθέτουμε βεβαίως, δέν ἔχουμε καί αὐταπάτες. Ἀλλά ἡ Δημοκρατία τέτοιο πολίτευμα εἶναι: Σχεδιασμένο γιά τήν πειθώ. Δέν θά ἐγκαταλείψουμε τήν προσπάθεια νά σᾶς πείσουμε.

Υ.Γ: Θετικό ὅτι κατά τήν χθεσινή ὁμιλία σας, σέ ἐκδήλωση τῆς πρεσβείας γιά τήν ὁρκωμοσία, κάνατε ἀναφορά στόν Ὕμνον εἰς τήν Ἐλευθερίαν τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ. Ἔστω καί ἄν ἐπιλέξατε τόν στίχο «Γκαρδιακά χαροποιήθη καί τοῦ Βάσιγκτον ἡ γῆ». Ἀρνητικό ὅμως ὅτι μέ τήν ἀπό κοινοῦ ἐμφάνισή σας μέ τόν κύριο Πάυατ ἐξισώσατε τό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους μέ τόν βαθμό τοῦ πρέσβεως. Ἔλεος.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ