Σάββατον, 4 Ἀπριλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΣ ΔΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ

«Οἱ γονεῖς μαθητῶν πού φοιτοῦν εἰς σχολεῖα εὑρισκόμενα εἰς πευκοφύτους χώρους, ἀνεστατώθησαν διά τά παρουσιασθέντα ἀλλεργικά φαινόμενα εἰς τά τέκνα των. Οἱ κάμπιες τῶν πεύκων προκαλοῦν φοβεράν φαγούραν καί ἡ ἐπιδερμίς τῶν νεαρῶν μαθητῶν ἐγέμισεν ἀπό ἐξανθήματα. Ζητεῖται ἡ λῆψις μέτρων διότι μέ τήν ἄνοδον τῆς θερμοκρασίας τό κακόν ἐπιδεινοῦται». Καλά θά κάμουν, ὅμως, οἱ γονεῖς, ἀντί νά ζητοῦν νά λάβουν οἱ ἄλλοι μέτρα, νά λάβουν αὐτοί ἀπό ἕνα καλάμι ὡπλισμένο μέ ψαλίδι καί νά ἀρχίσουν νά κλαδεύουν τάς φωλέας τῶν βλαβερῶν ἐντόμων, τάς ὁποίας καί νά καύσουν μέ πετρέλαιον. Ἔτσι δέν θά ἀπαλλάξουν μόνον τά παιδιά των ἀπό τό κακόν, ἀλλά θά σώσουν καί τά πεῦκα ὅλης τῆς Ἑλλάδος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΕΝ
ΕΛΛΑΔΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

Τήν προσεχῆ Τρίτην θά ἑορτασθῇ ἡ «Παγκόσμιος Ἡμέρα Ὑγείας». Τό ἐπιλεγέν θέμα εἶναι: «Οὐδεμία ἀνάπαυλα εἰς τόν ἀγῶνα κατά τῆς Φυματιώσεως», ἔχει δέ ὡς σκοπόν νά προειδοποιήσῃ τάς κυβερνήσεις, ἀλλά καί τό κοινόν περί τοῦ διαρκῶς ἐξαπολυμένου κινδύνου ἐκ τῆς φυματιώσεως καί νά πληροφορήσῃ αὐτάς τί δύνανται νά πράξουν αἱ σύγχρονοι μέθοδοι διά τήν καταπολέμησιν τῆς διαρκῶς ὑπαρχούσης αὐτῆς νόσου. Ὁ ἐν Ἑλλάδι ἐπίσημος ἑορτασμός θά γίνῃ τήν Δευτέραν καί ὥραν 7ην μ.μ. εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ «Παρνασσοῦ».

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ