Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

«Συνελήφθη Δ. Λ., ἐτῶν 16, κάτοικος Πύλου, διότι διέρρηξε τό ζαχαροπλαστεῖο τῶν ἀδελφῶν Ἀσημακοπούλου καί, ἀφοῦ προηγουμένως κατεβρόχθισεν 17 γλυκά “Καζῖνο”, ἀφῄρεσεν ἐκ τοῦ ταμείου 250 δρχ.». Προφανῶς τάς 250 δρχ. θά τάς ἐπῆρε διά τά… νοσήλεια· διότι, ὅταν καταβροχθίσῃ κανείς 17 πάστες Καζίνου, τόν ἀναμένει ὁπωσδήποτε τό Νοσοκομεῖον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΗ

Σχετικῶς μέ τήν κηρυχθεῖσαν σήμερον ἀπεργίαν τοῦ προσωπικοῦ τῆς Δ.Ε.Η., ἐξεδόθη ὑπ’ αὐτῆς τήν πρωίαν ἡ ἀνακοίνωσις: «Συμφώνως πρός συγκεντρωθέντα στοιχεῖα ἐξησφαλίσθη καθ’ ἅπασαν τήν χώραν ἡ κανονική ἠλεκτροδότησις. Διευκρινίζεται ὅτι ὅπου εἰς τάς ἐπαρχίας ἤ τάς νήσους, ἐγένετο πολιτική ἐπιστράτευσις τοῦ προσωπικοῦ τῶν ἠλεκτρικῶν ἐπιχειρήσεων, αὐτή ὀφείλεται εἰς αὐτεπάγγελτον ἐνέργειαν τῶν κατά τόπους Νομαρχῶν δεδομένου ὅτι ἡ ΔΕΗ ἐζήτησε μόνον τήν ἐπιστράτευσιν ὀλίγων τεχνιτῶν τῶν ἐργοστασίων Φαλήρου, Κερατσινίου καί Πτολεμαΐδος».

* Ἐπειδή ἡ 29η Σεπτεμβρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 28ης Σεπτεμβρίου 1963.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.