Σάββατον, 28 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ!

Ἐκ Κορίνθου μεταδίδονται λεπτομέρειαι τῆς συλλήψεως τῶν Γερμανῶν λαθρεμπόρων ὡρολογίων: «Οἱ Γερμανοί, ἀνακρινόμενοι, ἰσχυρίσθησαν ὅτι τά ὡρολόγια ἔφεραν ἐκ Γερμανίας διά νά τά πωλήσουν καί νά καλύψουν τά ἔξοδα τῆς εἰς Ἑλλάδα παραμονῆς των». Ὥστε, ἐκτός ἀπό τούς «ξυπόλητους» πτωχοτουρίστας, μέ τά πέδιλα καί τήν γενειάδα, ἔχομεν καί τούς περιηγητάς, οἱ ὁποῖοι, ἐξοικονομοῦν τήν ἐδῶ διαμονήν των δαπάναις τοῦ… Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, πωλοῦντες, λαθραῖα εἴδη, χωρίς τόν δασμόν! Κρῖμα, πού δέν τούς ἐκάλεσε καί αὐτούς ἡ Κυβέρνησις, τιμῆς ἕνεκεν, εἰς τό «Μόν-Παρνές»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΕΙΣ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ

Τό ὑπουργεῖον Γεωργίας ἔδωσεν ὁδηγίας εἰς τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας, ὅπως μελετήσουν τήν δυνατότητα ἐπεκτάσεως τῆς καλλιεργείας ἐλαιοδένδρων καί εἰς τάς ἡμιορεινάς περιοχάς. Τονίζεται, ὅτι οἱ παραγωγοί, οἱ ὁποῖοι θά ἐμβολιάσουν δενδρύλλια ἀγριελαίας εἰς ἡμιορεινάς περιοχάς θά ἐπιδοτηθοῦν.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924