Σάββατον, 28 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ!

Ἐκ Κορίνθου μεταδίδονται λεπτομέρειαι τῆς συλλήψεως τῶν Γερμανῶν λαθρεμπόρων ὡρολογίων: «Οἱ Γερμανοί, ἀνακρινόμενοι, ἰσχυρίσθησαν ὅτι τά ὡρολόγια ἔφεραν ἐκ Γερμανίας διά νά τά πωλήσουν καί νά καλύψουν τά ἔξοδα τῆς εἰς Ἑλλάδα παραμονῆς των». Ὥστε, ἐκτός ἀπό τούς «ξυπόλητους» πτωχοτουρίστας, μέ τά πέδιλα καί τήν γενειάδα, ἔχομεν καί τούς περιηγητάς, οἱ ὁποῖοι, ἐξοικονομοῦν τήν ἐδῶ διαμονήν των δαπάναις τοῦ… Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, πωλοῦντες, λαθραῖα εἴδη, χωρίς τόν δασμόν! Κρῖμα, πού δέν τούς ἐκάλεσε καί αὐτούς ἡ Κυβέρνησις, τιμῆς ἕνεκεν, εἰς τό «Μόν-Παρνές»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΕΙΣ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ

Τό ὑπουργεῖον Γεωργίας ἔδωσεν ὁδηγίας εἰς τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας, ὅπως μελετήσουν τήν δυνατότητα ἐπεκτάσεως τῆς καλλιεργείας ἐλαιοδένδρων καί εἰς τάς ἡμιορεινάς περιοχάς. Τονίζεται, ὅτι οἱ παραγωγοί, οἱ ὁποῖοι θά ἐμβολιάσουν δενδρύλλια ἀγριελαίας εἰς ἡμιορεινάς περιοχάς θά ἐπιδοτηθοῦν.

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!