ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατον, 28 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ!

Ἐκ Κορίνθου μεταδίδονται λεπτομέρειαι τῆς συλλήψεως τῶν Γερμανῶν λαθρεμπόρων ὡρολογίων: «Οἱ Γερμανοί, ἀνακρινόμενοι, ἰσχυρίσθησαν ὅτι τά ὡρολόγια ἔφεραν ἐκ Γερμανίας διά νά τά πωλήσουν καί νά καλύψουν τά ἔξοδα τῆς εἰς Ἑλλάδα παραμονῆς των». Ὥστε, ἐκτός ἀπό τούς «ξυπόλητους» πτωχοτουρίστας, μέ τά πέδιλα καί τήν γενειάδα, ἔχομεν καί τούς περιηγητάς, οἱ ὁποῖοι, ἐξοικονομοῦν τήν ἐδῶ διαμονήν των δαπάναις τοῦ… Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, πωλοῦντες, λαθραῖα εἴδη, χωρίς τόν δασμόν! Κρῖμα, πού δέν τούς ἐκάλεσε καί αὐτούς ἡ Κυβέρνησις, τιμῆς ἕνεκεν, εἰς τό «Μόν-Παρνές»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΕΙΣ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ

Τό ὑπουργεῖον Γεωργίας ἔδωσεν ὁδηγίας εἰς τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας, ὅπως μελετήσουν τήν δυνατότητα ἐπεκτάσεως τῆς καλλιεργείας ἐλαιοδένδρων καί εἰς τάς ἡμιορεινάς περιοχάς. Τονίζεται, ὅτι οἱ παραγωγοί, οἱ ὁποῖοι θά ἐμβολιάσουν δενδρύλλια ἀγριελαίας εἰς ἡμιορεινάς περιοχάς θά ἐπιδοτηθοῦν.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ