Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

«Ἀφίκετο ἐνταῦθα, ὁ Ἕλλην ὑφυπουργός Γεωργίας κ. Μ. Μαλλιάκας, διά νά συμμετάσχῃ τῶν ἐργασιῶν τοῦ ὑπό τῆς γαλλικῆς ὁμοσπονδίας ὀρεινῆς οἰκονομίας ὀργανουμένου εἰς τήν πόλιν Κολμάρ ἐτησίου συνεδρίου πρός μελέτην τῶν προβλημάτων τῆς ὀρεινῆς οἰκονομίας». Ποιός λόγος ὑπῆρχε νά μεταβῇ ὁλόκληρος ὑφυπουργός εἰς τό Συνέδριον αὐτό τῶν… Ὀρεσιβίων; Βεβαίως, ἕνα ταξιδάκι εἰς Παρισίους εἶναι πολύ εὐχάριστον, τήν ἐποχήν αυτήν – ἀλλά, πέραν τῆς «ὀρεινῆς οἰκονομίας», σημασίαν διά τόν Ἕλληνα φορολογούμενον ἔχουν αἱ αὐστηραί οἰκονομίαι -ἔστω και… πεδιναί- τῶν χρημάτων τοῦ Δημοσίου!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΘΑ ΚΑΤΕΛΘΗ ΕΙΣ ΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ Ο Κ. Γ. ΠΛΥΤΑΣ

Ὁ κ. Γ. Ἄ. Πλυτᾶς ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀπεφάσισεν ὁριστικῶς ὅπως κατέλθῃ εἰς τάς προσεχεῖς δημοτικάς ἐκλογάς ἐπί κεφαλῆς ψηφοδελτίου περιλαμβάνοντος ἐξέχουσας Ἀθηναϊκάς προσωπικότητας ἐξ ὅλων τῶν τάξεων, μέ πρόγραμμα ἀνακαινιστικόν. Ὁ κ. Πλυτᾶς, ἀπαντῶν εἰς ἐρώτησιν δημοσιογράφων, ἄν θά θέσῃ πολιτικόν ζήτημα, ἀπήντησεν: «Ἀνήκω καί ἐγώ, ὅπως ὀφείλουν νά ἀνήκουν ὅλοι οἱ συνειδητοί πολῖται, εἰς ὡρισμένον κόμμα. Δέν εἶναι, ὅμως, ἡ πρόθεσίς μου νά θέσω πολιτικόν ζήτημα… Πάντως, ἀπό τοῦδε θεωρῶ ἀναγκαῖον, χάριν τῆς πόλεως καί τοῦ γενικωτέρου Ἐθνικοῦ συμφέροντος, νά τονίσω, ὅτι θά ἀγωνισθῶ διά νά ἀποτραπῇ ἡ ἀπροκάλυπτος ἤ ὑπό δημοκρατικόν δῆθεν προσωπεῖον ἐγκατάστασις τοῦ ἐρυθροῦ ἀστερισμοῦ εἰς τόν Δῆμον».

Απόψεις

Ἡ ΝΔ «προστάτης» τοῦ κ. Τσίπρα: Ἀπαγορεύει συγκέντρωση κατά τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Ἡ «φιλελεύθερη» Kυβέρνησις δέν ἐπιτρέπει μέ ἀπόφαση τῆς ΕΛ.ΑΣ. διαδήλωση κατά τῆς Συμφωνίας στήν ὁδό Ρηγίλλης καί γλυτώνει ἀπό τίς ἀποδοκιμασίες τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων τήν συνδιάσκεψη τοῦ τέως Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τόν Ζάεφ στό Ὠδεῖο Ἀθηνῶν – Τί ἀπέγινε ἡ ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι;

Ἀρνητής ἀποτελέσματος – Δέν ἀκούει τήν βοή τῆς σιωπῆς!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε στό ὑπουργικό συμβούλιο τοῦ Σαββάτου ὑποκρισία τήν «δεξιά στροφή» πού τοῦ προτάθηκε ὡς ἀντίδοτο, μετά τό ποσοστό πού ἔλαβε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές τῆς 9ης Ἰουνίου, καί προσέφυγε σέ μία παλαιά ἀδημοσίευτη συνέντευξη τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ στόν Βάσο Βασιλείου (καί ὄχι Βασίλη Βασιλικό, ὅπως λανθασμένα τόν ἐνημέρωσαν νά πεῖ οἱ ἄσχετοι μέ τήν παράταξη ἐκσυγχρονιστές συνεργάτες του) γιά νά ἀπαξιώσει τίς ἔννοιες δεξιός-ἀριστερός κ.λπ.

Στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας οἱ ἐπαγγελματίες γιά τό φορολογικό

Εφημερίς Εστία
ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ γιά τήν ἀκύρωση τοῦ νέου συστήματος φορολογήσεως τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν παίρνουν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πληττομένων κλάδων, καθώς σήμερα κατατίθεται προσφυγή στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐνῷ θά πραγματοποιηθεῖ συγκέντρωσις ἔξω ἀπό τό ἀνώτατο δικαστήριο.

Τριάντα χρόνια χωρίς τόν Μᾶνο Χατζιδάκι

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν τριάντα χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα πού ὁ Μᾶνος Χατζιδάκις πέταξε, γιά νά ἀνταμώσει τήν ἀπίθανη ἐκείνη παρέα τῆς ἀνεπανάληπτης γενιᾶς τοῦ «τριάντα».

Τετάρτη, 17 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ