ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατον, 22 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΘΑ ΓΙΝΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ!

Σχετικῶς μέ τό νέον διαζύγιον τῆς Φρανσουάζ Σαγκάν, τηλεγράφημα ἐκ Παρισίων ἀναφέρει: «Ἡ Σαγκάν ἐδήλωσεν εἰς τούς δημοσιογράφους: “Ὅλη ἡ ἱστορία τῆς ζωῆς μου μέ τόν Μπόμπ (Σ.Ε.: Τόν δεύτερον σύζυγόν της) θά ἀποτελέσῃ θέμα τοῦ νέου ἔργου μου». Ὡραία πηγή ἐμπνεύσεως!… Ἐν πάσῃ, ὅμως, περιπτώσει, ἐάν κρίνωμεν ἀπό τούς δύο γάμους πού συνῆψε μέχρι τοῦδε, ἡ νεαρά συγγραφεύς θά γράψῃ… σειράν τοιούτων μυθιστορημάτων καί εἰς τό προσεχές μέλλον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ Η Δ.Ε.Η.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον (τηλεφωνικῶς).– Σύγκλητος τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διά τηλεγραφήματός της πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν τονίζει τήν ἀνάγκην τῆς διασώσεως καταρρακτῶν τῆς Ἐδέσσης ἀπό τήν ἀπειλουμένην καταστροφήν των, ἐκ τῆς κατασκευῆς τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ ἐργοστασίου τῆς Δ.Ε.Η.

* Ἐπειδή ἡ 23η Δεκεμβρίου 1962 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 22ας Δεκεμβρίου 1962.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…