Σάββατον, 22 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΘΑ ΓΙΝΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ!

Σχετικῶς μέ τό νέον διαζύγιον τῆς Φρανσουάζ Σαγκάν, τηλεγράφημα ἐκ Παρισίων ἀναφέρει: «Ἡ Σαγκάν ἐδήλωσεν εἰς τούς δημοσιογράφους: “Ὅλη ἡ ἱστορία τῆς ζωῆς μου μέ τόν Μπόμπ (Σ.Ε.: Τόν δεύτερον σύζυγόν της) θά ἀποτελέσῃ θέμα τοῦ νέου ἔργου μου». Ὡραία πηγή ἐμπνεύσεως!… Ἐν πάσῃ, ὅμως, περιπτώσει, ἐάν κρίνωμεν ἀπό τούς δύο γάμους πού συνῆψε μέχρι τοῦδε, ἡ νεαρά συγγραφεύς θά γράψῃ… σειράν τοιούτων μυθιστορημάτων καί εἰς τό προσεχές μέλλον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ Η Δ.Ε.Η.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον (τηλεφωνικῶς).– Σύγκλητος τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διά τηλεγραφήματός της πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν τονίζει τήν ἀνάγκην τῆς διασώσεως καταρρακτῶν τῆς Ἐδέσσης ἀπό τήν ἀπειλουμένην καταστροφήν των, ἐκ τῆς κατασκευῆς τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ ἐργοστασίου τῆς Δ.Ε.Η.

* Ἐπειδή ἡ 23η Δεκεμβρίου 1962 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 22ας Δεκεμβρίου 1962.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ