Σάββατον, 22 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΘΑ ΓΙΝΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ!

Σχετικῶς μέ τό νέον διαζύγιον τῆς Φρανσουάζ Σαγκάν, τηλεγράφημα ἐκ Παρισίων ἀναφέρει: «Ἡ Σαγκάν ἐδήλωσεν εἰς τούς δημοσιογράφους: “Ὅλη ἡ ἱστορία τῆς ζωῆς μου μέ τόν Μπόμπ (Σ.Ε.: Τόν δεύτερον σύζυγόν της) θά ἀποτελέσῃ θέμα τοῦ νέου ἔργου μου». Ὡραία πηγή ἐμπνεύσεως!… Ἐν πάσῃ, ὅμως, περιπτώσει, ἐάν κρίνωμεν ἀπό τούς δύο γάμους πού συνῆψε μέχρι τοῦδε, ἡ νεαρά συγγραφεύς θά γράψῃ… σειράν τοιούτων μυθιστορημάτων καί εἰς τό προσεχές μέλλον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ Η Δ.Ε.Η.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον (τηλεφωνικῶς).– Σύγκλητος τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διά τηλεγραφήματός της πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν τονίζει τήν ἀνάγκην τῆς διασώσεως καταρρακτῶν τῆς Ἐδέσσης ἀπό τήν ἀπειλουμένην καταστροφήν των, ἐκ τῆς κατασκευῆς τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ ἐργοστασίου τῆς Δ.Ε.Η.

* Ἐπειδή ἡ 23η Δεκεμβρίου 1962 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 22ας Δεκεμβρίου 1962.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923