Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Ἀπό συνέντευξιν τῆς ἀφιχθείσης εἰς Ἀθήνας, ὡραίας «τίγρεως» ἤ «ἰσχυρᾶς γυναικός τοῦ Βιετνάμ» κ. Νού πρός τούς δημοσιογράφους: «Ἐδῶ, ὑπό τήν Ἀκρόπολιν, αἰσθάνομαι σάν μαθητριούλα. Στήν πραγματικότητα, μισῶ τήν πολιτική. Προτιμῶ νά μαγειρεύω». Ἀλλ’ ἡ ἀγάπη πρός τήν μαγειρικήν δέν εἶναι ἀσυμβίβαστος πρός τήν πολιτικήν: Ἀπόδειξις ὁ κ. Πιπινέλης, ὁ ὁποῖος μαγειρεύει ὅλας τάς ἀηδίας τῆς Εὐνοιοκρατίας, χωρίς μάλιστα νά διαθέτῃ καθόλου… Νοῦ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΙΣ ΟΙΚΙΑΝ ΛΩΠΟΔΥΤΟΥ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ.

Θησαυρός ἀξίας πολλῶν ἑκατομμυρίων φράγκων ἀνεκαλύφθη ἐντός οἰκίας λωποδύτου, νοτιοσλαυϊκῆς καταγωγῆς ὀνόματι Νικ. Φρανούζιο, ὁ ὁποῖος συνελήφθη ὑπό τῆς ἀστυνομίας. Ὁ θησαυρός ἀποτελεῖται ἐκ 50 πινάκων ζωγραφικῆς, ἐκ τῶν ὁποίων 12 εἶναι ἔργα διασήμων ζωγράφων, ἑκατοντάδας μπιμπελό καί ἀπό σπανιώτατα βιβλία, τά ὁποῖα ὁ Φρανούζιο ἀφῄρεσε κατά καιρούς ἀπό διαφόρους βιβλιοθήκας.

* Ἐπειδή ἡ 22α Σεπτεμβρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 21ης Σεπτεμβρίου 1963.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις