Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Ἀπό συνέντευξιν τῆς ἀφιχθείσης εἰς Ἀθήνας, ὡραίας «τίγρεως» ἤ «ἰσχυρᾶς γυναικός τοῦ Βιετνάμ» κ. Νού πρός τούς δημοσιογράφους: «Ἐδῶ, ὑπό τήν Ἀκρόπολιν, αἰσθάνομαι σάν μαθητριούλα. Στήν πραγματικότητα, μισῶ τήν πολιτική. Προτιμῶ νά μαγειρεύω». Ἀλλ’ ἡ ἀγάπη πρός τήν μαγειρικήν δέν εἶναι ἀσυμβίβαστος πρός τήν πολιτικήν: Ἀπόδειξις ὁ κ. Πιπινέλης, ὁ ὁποῖος μαγειρεύει ὅλας τάς ἀηδίας τῆς Εὐνοιοκρατίας, χωρίς μάλιστα νά διαθέτῃ καθόλου… Νοῦ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΙΣ ΟΙΚΙΑΝ ΛΩΠΟΔΥΤΟΥ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ.

Θησαυρός ἀξίας πολλῶν ἑκατομμυρίων φράγκων ἀνεκαλύφθη ἐντός οἰκίας λωποδύτου, νοτιοσλαυϊκῆς καταγωγῆς ὀνόματι Νικ. Φρανούζιο, ὁ ὁποῖος συνελήφθη ὑπό τῆς ἀστυνομίας. Ὁ θησαυρός ἀποτελεῖται ἐκ 50 πινάκων ζωγραφικῆς, ἐκ τῶν ὁποίων 12 εἶναι ἔργα διασήμων ζωγράφων, ἑκατοντάδας μπιμπελό καί ἀπό σπανιώτατα βιβλία, τά ὁποῖα ὁ Φρανούζιο ἀφῄρεσε κατά καιρούς ἀπό διαφόρους βιβλιοθήκας.

* Ἐπειδή ἡ 22α Σεπτεμβρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 21ης Σεπτεμβρίου 1963.

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ