ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 2 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΤΑΞΙΔΑΚΙΑ

Ἐρωτηθείς ὁ κ. Τοσίτσας, ἐν Χάγῃ, ἄν ὁ κ. Καραμανλῆς ἐκάλεσε τόν Ὁλλανδόν πρωθυπουργόν εἰς Ἀθήνας, ἀπήντησεν ἀρνητικῶς. Πῶς, ὅμως, νά μή ἀπαντήσῃ ἀρνητικῶς, ἀφοῦ, μετά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ στρατάρχου Παπάγου εἰς Ὁλλανδίαν, ἔπρεπε νά εἶχεν ἔλθει ὁ πρωθυπουργός τῆς Ὁλλανδίας καί ὄχι νά ἐξευτελισθῇ ἡ Ἑλλάς, ἀποστέλλουσα ἐκ δευτέρου τόν πρωθυπουργόν της ἐκεῖ! Ἀλλά, βέβαια, ὑπάρχουν πρωθυπουργοί καί πρωθυπουργοί…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ

Μεθαύριον θά ἐκδικασθῇ ἐνώπιον τοῦ Α΄ Τριμελοῦς Πλημμελειοδικείου Ἀθηνῶν ἡ ὑπόθεσις τῆς μηνύσεως τοῦ δήμου Νέας Ἰωνίας κατά τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ὑδάτων, διά παράνομον ὑπ’ αὐτῆς εἴσπραξιν χρημάτων ἀπό δημότας πρός τοποθέτησιν ἐγκαταστάσεων διά τάς ὁποίας δέν ὑπεῖχον οὗτοι ὑποχρέωσιν νά ὑποβληθοῦν εἰς δαπάνας, κατά τήν ἄποψιν τοῦ δήμου.

* Ἐπειδή ἡ 3η Μαρτίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 2ας Μαρτίου 1963.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ