Σάββατον, 19 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΜΟΟΥΣΙΑ ΤΡΙΑΣ

«Οἱ Ἰταλοί καί οἱ Τοῦρκοι ἀντιπρόσωποι εἰς τήν συμβουλευτικήν συνέλευσιν τῆς Εὐρώπης, ἐνεπλάκησαν εἰς σφοδράν λογομαχίαν, ὅταν ἕν μέλος τῆς Τουρκικῆς ἀντιπροσωπείας κατηγόρησε τόν Ἰταλόν ἀντιπρόσωπον κ. Ρομπέρτο Λουτσίφερο Ντ’ Ἀπριτζιλιάνο ὡς «νεοφασίσταν». Ὁ Λουτσίφερο ἀνταπαντῶν, κατηγόρησε τήν Τουρκίαν διά τό ἀνελεύθερον καθεστώς της. Ὁ δέ ἀρχηγός τῆς Ἰταλικῆς ἀντιπροσωπείας κ. Κοντίνι ἐδήλωσεν, ὅτι ὁ Λουτσίφερο ἐπολέμησε τόν φασισμόν ἐν Ἰταλίᾳ μέ κίνδυνον τῆς ζωῆς του». Μπράβο! Δέν ἀπομένει, τώρα, παρά νά ἐμφανισθοῦν καί οἱ Ρῶσσοι νά διεκδικοῦν δικαιώματα ἐπί τοῦ προβαδίσματος εἰς τόν φιλελευθερισμόν. Ἡ ὁμοουσία τριάς θά συμπληρωθῇ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΔΙΑΡΡΟΑΙ ΤΗΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ

Ἐκ μέρους τῆς Δ.Ε.Η. ἀνακοινοῦται ὅτι δέν ὑφίσταται κίνδυνος ματαιώσεως τῶν δύο προβλεπομένων μονάδων τοῦ Ἀτμοηλεκτρικοῦ Σταθμοῦ Πτολεμαΐδος, συνεπείᾳ τῆς παρατηρηθείσης διαρροῆς ὕδατος ἐκ τῆς λίμνης Περδίκα. Αἱ ποσότητες ὕδατος, αἱ ἀναγκαιοῦσαι διά τόν Σταθμόν, τόσον διά τάς λειτουργούσας δύο μονάδας, ὅσον καί διά τήν κατασκευασθησομένην τρίτην μονάδα, εἶναι ἐξησφαλισμέναι ἀπό πηγάς ἀσχέτους πρός τήν λίμνην Περδίκα. Συγκεκριμένως, ὑπάρχει ἤδη ἐκεῖ τό φράγμα Σουλοῦ καί ἐπί πλέον ἡ δυνατότητα ἀντλήσεως ὕδατος ἐξ ἀρτεσιανῶν φρεάτων.

Απόψεις

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.

Ἡ Στοκχόλμη, ἡ πλατεῖα καί ἡ κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά ἐξηγούμεθα, τό «σαράντα καί κάτι» τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων γιά ἕνα κόμμα ἐξουσίας, εἶναι κάτι πού θεωρεῖται –παγκοσμίως– φυσιολογικό.