ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 19 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΜΟΟΥΣΙΑ ΤΡΙΑΣ

«Οἱ Ἰταλοί καί οἱ Τοῦρκοι ἀντιπρόσωποι εἰς τήν συμβουλευτικήν συνέλευσιν τῆς Εὐρώπης, ἐνεπλάκησαν εἰς σφοδράν λογομαχίαν, ὅταν ἕν μέλος τῆς Τουρκικῆς ἀντιπροσωπείας κατηγόρησε τόν Ἰταλόν ἀντιπρόσωπον κ. Ρομπέρτο Λουτσίφερο Ντ’ Ἀπριτζιλιάνο ὡς «νεοφασίσταν». Ὁ Λουτσίφερο ἀνταπαντῶν, κατηγόρησε τήν Τουρκίαν διά τό ἀνελεύθερον καθεστώς της. Ὁ δέ ἀρχηγός τῆς Ἰταλικῆς ἀντιπροσωπείας κ. Κοντίνι ἐδήλωσεν, ὅτι ὁ Λουτσίφερο ἐπολέμησε τόν φασισμόν ἐν Ἰταλίᾳ μέ κίνδυνον τῆς ζωῆς του». Μπράβο! Δέν ἀπομένει, τώρα, παρά νά ἐμφανισθοῦν καί οἱ Ρῶσσοι νά διεκδικοῦν δικαιώματα ἐπί τοῦ προβαδίσματος εἰς τόν φιλελευθερισμόν. Ἡ ὁμοουσία τριάς θά συμπληρωθῇ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΔΙΑΡΡΟΑΙ ΤΗΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ

Ἐκ μέρους τῆς Δ.Ε.Η. ἀνακοινοῦται ὅτι δέν ὑφίσταται κίνδυνος ματαιώσεως τῶν δύο προβλεπομένων μονάδων τοῦ Ἀτμοηλεκτρικοῦ Σταθμοῦ Πτολεμαΐδος, συνεπείᾳ τῆς παρατηρηθείσης διαρροῆς ὕδατος ἐκ τῆς λίμνης Περδίκα. Αἱ ποσότητες ὕδατος, αἱ ἀναγκαιοῦσαι διά τόν Σταθμόν, τόσον διά τάς λειτουργούσας δύο μονάδας, ὅσον καί διά τήν κατασκευασθησομένην τρίτην μονάδα, εἶναι ἐξησφαλισμέναι ἀπό πηγάς ἀσχέτους πρός τήν λίμνην Περδίκα. Συγκεκριμένως, ὑπάρχει ἤδη ἐκεῖ τό φράγμα Σουλοῦ καί ἐπί πλέον ἡ δυνατότητα ἀντλήσεως ὕδατος ἐξ ἀρτεσιανῶν φρεάτων.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;