Σάββατον, 19 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΜΟΟΥΣΙΑ ΤΡΙΑΣ

«Οἱ Ἰταλοί καί οἱ Τοῦρκοι ἀντιπρόσωποι εἰς τήν συμβουλευτικήν συνέλευσιν τῆς Εὐρώπης, ἐνεπλάκησαν εἰς σφοδράν λογομαχίαν, ὅταν ἕν μέλος τῆς Τουρκικῆς ἀντιπροσωπείας κατηγόρησε τόν Ἰταλόν ἀντιπρόσωπον κ. Ρομπέρτο Λουτσίφερο Ντ’ Ἀπριτζιλιάνο ὡς «νεοφασίσταν». Ὁ Λουτσίφερο ἀνταπαντῶν, κατηγόρησε τήν Τουρκίαν διά τό ἀνελεύθερον καθεστώς της. Ὁ δέ ἀρχηγός τῆς Ἰταλικῆς ἀντιπροσωπείας κ. Κοντίνι ἐδήλωσεν, ὅτι ὁ Λουτσίφερο ἐπολέμησε τόν φασισμόν ἐν Ἰταλίᾳ μέ κίνδυνον τῆς ζωῆς του». Μπράβο! Δέν ἀπομένει, τώρα, παρά νά ἐμφανισθοῦν καί οἱ Ρῶσσοι νά διεκδικοῦν δικαιώματα ἐπί τοῦ προβαδίσματος εἰς τόν φιλελευθερισμόν. Ἡ ὁμοουσία τριάς θά συμπληρωθῇ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΔΙΑΡΡΟΑΙ ΤΗΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ

Ἐκ μέρους τῆς Δ.Ε.Η. ἀνακοινοῦται ὅτι δέν ὑφίσταται κίνδυνος ματαιώσεως τῶν δύο προβλεπομένων μονάδων τοῦ Ἀτμοηλεκτρικοῦ Σταθμοῦ Πτολεμαΐδος, συνεπείᾳ τῆς παρατηρηθείσης διαρροῆς ὕδατος ἐκ τῆς λίμνης Περδίκα. Αἱ ποσότητες ὕδατος, αἱ ἀναγκαιοῦσαι διά τόν Σταθμόν, τόσον διά τάς λειτουργούσας δύο μονάδας, ὅσον καί διά τήν κατασκευασθησομένην τρίτην μονάδα, εἶναι ἐξησφαλισμέναι ἀπό πηγάς ἀσχέτους πρός τήν λίμνην Περδίκα. Συγκεκριμένως, ὑπάρχει ἤδη ἐκεῖ τό φράγμα Σουλοῦ καί ἐπί πλέον ἡ δυνατότητα ἀντλήσεως ὕδατος ἐξ ἀρτεσιανῶν φρεάτων.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…