ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 19 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΥΤΥΧΩΣ!

«Κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ δημ. συμβουλίου Ἀθηναίων, ὁ Δῆμος δέν θά ἀναλάβῃ ἐφέτος τήν διοργάνωσιν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων κατά τάς Ἀπόκρεω. Ὡς ὑπεστήριξεν ὁ δήμαρχος κ. Ἄγγ. Τσουκαλᾶς ὁ Δῆμος δέν ἔχει τήν εὐχέρειαν νά διαθέσῃ τό ἀπαιτούμενον κονδύλιον». Πρέπει, δηλαδή, νά εὐχαριστήσωμεν τόν Θεόν, πού δέν ἔδωσεν εἰς τόν Δῆμον τήν ἐν λόγῳ οἰκονομικήν εὐχέρειαν! Διότι πέρυσι, μᾶς ὠργάνωσε τό ἀθλιέστερον Καρναβάλι πού ἔγινε ποτέ εἰς τόν κόσμον.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΤΟΥ 1963

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν (γενικῆς διευθύνσεως Ταχυδρομείων), κατά τό 1963, θά κυκλοφορήσουν αἱ κάτωθι σειραί ἀναμνηστικῶν γραμματοσήμων: τῆς Ἑλληνικῆς δυναστείας, τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, τῶν προσκόπων, τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τοῦ F. A. O. κ.ἄ.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ