ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 18 Ἰανουαρίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ
ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ

Γράφει ἡ πρωινή Τριανταφυλλίς, ὅτι 24 τοὐλάχιστον «καπετανέοι» τοῦ «ἡρωικοῦ Ἑλάς» μετέχουν τῶν συνδυασμῶν τοῦ κ. Παπανδρέου∙ δι’ ὅ καί τούς πριμοδοτεῖ ἡ ΕΔΑ. Καί αὐτό μέν, οὕτω φαίνεται νά ἔχῃ. Ὁ τελευταῖος, ὅμως, πού δικαιοῦται νά ὁμιλῇ σχετικῶς, εἶναι ἡ διατηρουμένη εἰσέτι ἐπί κεφαλῆς τῆς «Ἔ, ρέ!» ὀλιγομελής κλίκα τῶν συνενόχων τῆς Ἐντίμου Πενίας. Διότι αὐτή εἶναι ἡ … πρώτη διδάξασα, διά τοῦ διορισμοῦ καπετανέων εἰς ἐπικαίρους θέσεις, προκειμένου νά λησμονηθοῦν καί τά ἐγκλήματα τῶν δοσιλόγων τῆς Κατοχῆς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ ὑπουργοῦ Προνοίας παρατείνεται μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 1964 ἡ ἀπομάκρυνσις τῶν βουστασίων ἐκ τῶν κατῳκημένων περιοχῶν. Διά τῆς αὐτῆς δέ ἀποφάσεως δίδεται ἡ εὐχέρεια εἰς τάς ὑγειονομικάς ἐπιτροπάς ὅπως εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν διαπιστώσουν ὅτι ἐκ τῆς λειτουργίας τῶν βουστασίων τίθεται εἰς κίνδυνον ἡ δημοσία ὑγεία νά διατάσσεται ἀμέσως ἡ ἀπομάκρυνσις τούτων.

* Ἐπειδή ἡ 19ἡἸανουαρίου 1964 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 18ἧς Ἰανουαρίου 1963.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ