Σάββατον, 18 Ἀπριλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΕΜΠΕΛΗΔΩΝ ΕΟΡΤΗ!

Ἀφοῦ ἡ Πρωτομαγιά συμπίπτει μέ τήν Μεγάλην Παρασκευήν, τό ἁπλούστερον καί φυσικώτερον τῶν πραγμάτων θά ἦτο νά μετατεθῇ ὁ πολιτικός ἑορτασμός της τήν Δευτέραν τοῦ Πάσχα, ὁπότε θά ἑορτασθοῦν καί ἡ ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Προφανῶς, ὅμως, οἱ διάφοροι τεμπέληδες τῆς νεοελληνικῆς ἐργατοκαπηλείας δέν ἐννοοῦσαν νά χάσουν τήν εὐκαιρίαν μίας εἰσέτι ἡμέρας ἀργίας. Καί, ἔτσι, θά ἑορτάζουν αὐτοί, τήν ὥραν πού «θρηνεῖ ἡ Πλάσις»!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΙ ΦΗΜΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ

Ἁρμοδία κυβερνητική πηγή διέψευσεν ἐκ νέου τήν πρωίαν τήν μεταδοθεῖσαν ὑπό ξένου πρακτορείου εἰδήσεων πληροφορίαν, περί δῆθεν μυστικῆς συναντήσεως τοῦ κ. Παπανδρέου μετά τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ εἰς Ρόδον. Ἀποκλειστικός σκοπός τῆς εἰς Ρόδον μεταβάσεως τοῦ κ. Παπανδρέου εἶναι, κατά τήν αὐτήν πηγήν, ἡ ἀνάπαυσις τοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ, πᾶσα δέ ἑτέρα ἐκδοχή εἶναι ἀπολύτως ἀνακριβής.

* Ἐπειδή ἡ 19η Ἀπριλίου 1964 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 18ης Ἀπριλίου 1964.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ