ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 15 Φεβρουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ

Ἀπό τάς ἐφημερίδας: «Ἡ Ἕνωσις Καταναλωτῶν Ἠλεκτρικοῦ Ρεύματος καλεῖ τά μέλη της ὅπως ὑποστηρίξουν, κατά τάς ἐκλογάς τῆς 16ης Φεβρουαρίου, τούς ὑποψηφίους τῆς Ε.Κ.». Τώρα, πλέον, κανείς δέν θά συγκρατῇ τούς ὑποψηφίους τοῦ Κέντρου: Ἀφοῦ ἔχουν μέ τό μέρος των τήν Ἕνωσιν Καταναλωτῶν Ρεύματος, θά ἰσχυρίζωνται ἀναφανδόν ὅτι τό ρεῦμα εἶναι μαζῆ των! Μόνον πού θά… τό πληρώσουν καί αὐτοί ἀκριβά!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Βρεταννός στρατιωτικός ἐκπρόσωπος ἐδήλωσεν ὅτι τήν 10.30΄ ὥραν τοπικήν τῆς σήμερον ὅλοι οἱ πολῖται ἀπεχώρουν ἐκ τῆς περιοχῆς τοῦ λιμένος τῆς Ἀμμοχώστου καί ὅτι ἡ Ἑλληνική ἀστυνομία ἐλάμβανε θέσεις μάχης. Ὡς γνωστόν, ἡ Ἀμμόχωστος εἶναι μεγάλος λιμήν εἰς τήν ἀνατολικήν ἀκτήν τῆς Κύπρου, κείμενος πλησίον τῆς Δεκελείας. Εἰς τήν Ἀμμόχωστον εὑρίσκεται μία ἐκ τῶν δύο Βρεταννικῶν βάσεων τῆς νήσου.

*Ἐπειδή ἡ 16η Φεβρουαρίου 1964 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 15ης Φεβρουαρίου 1964.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ