ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατον, 15 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΝΕΟΝ ΠΛΗΓΜΑ

«Ὁ δημοσιευθείς χθές νόμος, ὁ ἀπαγορεύων τήν κατοχήν γαιῶν ὑπό ξένων, ἀνάγεται εἰς τήν ἐξαγγελθεῖσαν πέρυσιν ἀπόφασιν (κατά Δεκέμβριον τοῦ 1961) τοῦ προέδρου Νάσερ. Συμφώνως πρός τήν στατιστικήν, οἱ κατέχοντες γαίας ξένοι ἀνέρχονται εἰς 2.614, ἐξ ὧν οἱ Ἕλληνες εἶναι 1.600». Πάλιν, δηλαδή, ἐπλήρωσαν οἱ Ἕλληνες τά ἔξοδα! Ἐπί 2.614 ξένων ἰδιοκτητῶν τῆς ἀπαλλοτριωθείσης γῆς, οἱ 1.600 εἶναι συμπατριῶται μας· καί, ἐν τούτοις, οὐδεμία ἀντίδρασις σημειοῦται ἀπό τό μακάριον Ὑπ. Ἐξωτερικῶν μας!…. Ἀλλά πῶς νά ἐνδιαφερθῇ διά τούς Ἕλληνας τῆς Αἰγύπτου ὁ κ. Τοσίτσας, ἀφοῦ ἀσχολεῖται μέ τήν σύνταξιν τῶν ἀνόητων λόγων περί… Κούβας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η «ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ἐντός τῆς ἡμέρας θά κυκλοφορήσῃ ἡ ἐκδοθεῖσα ὑπό τῆς Ἑνώσεως Κέντρου «Μαύρη Βίβλος», ἡ ὁποία περιλαμβάνει ὅλας τάς περιπτώσεις βίας καί νοθείας τῶν τελευταίων ἐκλογῶν. Ἡ Βίβλος ἀπαρτίζεται ἀπό 250 σελίδας καί θά κυκλοφορήσῃ εἰς σημαντικόν ἀριθμόν ἀντιτύπων.

ΑΠΕΦΥΛΑΚΙΣΘΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΕΜΜ. ΓΛΕΖΟΣ

Διά Β. Διατάγματος ὑπό ἡμερομηνίαν 14-12-1962 ἐχαρίσθη τό ὑπόλοιπον τῆς ποινῆς τοῦ Ἐμμανουήλ Γλέζου, ὡς καί ἡ ποινή τῆς τετραετοῦς ἐκτοπίσεώς του. Κατόπιν τούτου, ὁ Γλέζος ἀπεφυλακίσθη σήμερον.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…