Σάββατον, 12 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

«Ἀσφάλισιν τῶν γυναικῶν ἔναντι τοῦ κινδύνου διαζυγίου προτίθεται νά καθιερώσῃ ἡ Αἰγυπτιακή κυβέρνησις, ὅπως ἀναφέρουν αἱ ἐφημερίδες “Ἀχμπάρ” καί “Γκουμχουρίγια”. Σημειωτέον, ὅτι αἱ ἀσφαλιστικαί ἑταιρεῖαι, πού θά κληθοῦν νά καλύψουν τήν ἀσφάλειαν, δυσφοροῦν ἰδιαιτέρως διά τό μελετώμενον μέτρον, τονίζουσαι ὅτι “δέν ὑπάρχει ἀσταθέστερος δεσμός ἀπό τόν γάμον”. Ἀλλ’ ὁ Νάσερ ἐπιμένει καί ὁ νέος νόμος θά δημοσιευθῇ προσεχῶς». Εἰς μίαν χώραν μουσουλμανικήν, ὅπου τό διαζύγιον συντελεῖται δι’ ἁπλῆς δηλώσεως τοῦ συζύγου πρός τήν σύζυγον, ὁ γάμος εἶναι, πράγματι, ὁ ἀσταθέστερος τῶν δεσμῶν. Ἀσφαλῶς, τήν ἔχουν ἄσχημα αἱ ἀσφαλιστικαί ἑταιρεῖαι. Ἀλλά καί ποιός … τήν ἔχει καλλίτερα, ὑπό τό ἐρυθρόν καθεστώς τοῦ Νάσερ;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΣΚΗΣΙΣ ΝΑΡΚΑΛΙΕΙΑΣ
ΕΙΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ ἀπό τῆς προσεχοῦς Δευτέρας ἕως τήν Πέμπτην 24ην τρέχοντος θά ἐκτελεῖται ἄσκησις ναρκαλιείας εἰς περιοχήν Σαρωνικοῦ. Ὡσαύτως τάς ὡς ἄνω ἡμερομηνίας καί ὥρας θά ἐκτελεσθῆ ἄσκησις ναρκαλιείας εἰς τήν περιοχήν Σαρωνικοῦ περικλειομένην μεταξύ τῆς περιοχῆς Σαλαμῖνος-Κινέττας καί Διαπορίων Νήσων. Ἐπίσης τάς ἄνω ἡμέρας καί ὥρας θά ἐκτελεσθῇ ἄσκησις ναρκαλιείας εἰς περιοχήν ὅρμου Σαλαμῖνος μέχρι τήν ἄκραν Πετρίτης. Ἀπαγορεύεται πᾶσα κίνησις πλωτῶν μέσων εἰς ἀνωτέρω περιοχήν κατά τάς ὡς ἄνω ἡμέρας καί ὥρας.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις