ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 11 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Ἐκ Ν. Ὑόρκης μεταδίδεται, σχετικῶς μέ τόν κολοσσιαῖον ἀνδριάντα τοῦ τ. Προέδρου Τρούμαν, ὁ ὁποῖος ἀπέπλευσε διά Πειραιᾶ: «Ὡς ἐγνώσθη, τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀνδριάντος θά γίνουν εἰς τάς Ἀθήνας τήν 29ην Μαΐου». Ἡ 29η Μαΐου εἶναι, ὡς γνωστόν, ἡ ἀποφράς ἡμέρα τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ ἡρωικοῦ θανάτου τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Καί αὐτό ἀκριβῶς, μᾶς ενθυμίζει, ὅτι παρ’ ὅλους τούς ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς χώρας μας ἐράνους, συστάσεις ἐπιτροπῶν, προκηρύξεις κ.λπ. δέν κατωρθώθη ποτέ νά ἀνεγερθῇ ὁ ἀνδριάς τοῦ τελευταίου Ἕλληνος Αὐτοκράτορος. Ἀντ’ αὐτοῦ θά ἔχωμεν τώρα, τόν κ. Τρούμαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
175.000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

Ἡ ἀπόφασις τῶν ἐξ χωρῶν τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς ὅπως χορηγήσουν εἰς τήν Τουρκίαν οἰκονομικήν βοήθειαν ἐξ 175 ἑκατομ. δολλαρίων, ἐγένετο δεκτή μετά μεγάλης ἱκανοποιήσεως ὑπό τῶν κυβερνητικῶν κύκλων τῆς Ἄγκυρας. Ὁ καθηγητής Τουρχάν Φεϊζιόγλου, ἀντιπρόσωπος τῆς κυβερνήσεως καί Ὑπουργός ἄνευ χαρτοφυλακίου, ἐδήλωσεν ὅτι «πρόκειται περί ἐξαιρετικῆς ἀποφάσεως. Τό γεγονός –εἶπεν– ὅτι ἡ βοήθεια αὐτή εἶναι μακροπρόθεσμος, θά συντείνῃ πολύ εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῶν δυνατοτήτων τῆς Τουρκίας».

Απόψεις

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»