Σάββατον, 11 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Ἐκ Ν. Ὑόρκης μεταδίδεται, σχετικῶς μέ τόν κολοσσιαῖον ἀνδριάντα τοῦ τ. Προέδρου Τρούμαν, ὁ ὁποῖος ἀπέπλευσε διά Πειραιᾶ: «Ὡς ἐγνώσθη, τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀνδριάντος θά γίνουν εἰς τάς Ἀθήνας τήν 29ην Μαΐου». Ἡ 29η Μαΐου εἶναι, ὡς γνωστόν, ἡ ἀποφράς ἡμέρα τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ ἡρωικοῦ θανάτου τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Καί αὐτό ἀκριβῶς, μᾶς ενθυμίζει, ὅτι παρ’ ὅλους τούς ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς χώρας μας ἐράνους, συστάσεις ἐπιτροπῶν, προκηρύξεις κ.λπ. δέν κατωρθώθη ποτέ νά ἀνεγερθῇ ὁ ἀνδριάς τοῦ τελευταίου Ἕλληνος Αὐτοκράτορος. Ἀντ’ αὐτοῦ θά ἔχωμεν τώρα, τόν κ. Τρούμαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
175.000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

Ἡ ἀπόφασις τῶν ἐξ χωρῶν τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς ὅπως χορηγήσουν εἰς τήν Τουρκίαν οἰκονομικήν βοήθειαν ἐξ 175 ἑκατομ. δολλαρίων, ἐγένετο δεκτή μετά μεγάλης ἱκανοποιήσεως ὑπό τῶν κυβερνητικῶν κύκλων τῆς Ἄγκυρας. Ὁ καθηγητής Τουρχάν Φεϊζιόγλου, ἀντιπρόσωπος τῆς κυβερνήσεως καί Ὑπουργός ἄνευ χαρτοφυλακίου, ἐδήλωσεν ὅτι «πρόκειται περί ἐξαιρετικῆς ἀποφάσεως. Τό γεγονός –εἶπεν– ὅτι ἡ βοήθεια αὐτή εἶναι μακροπρόθεσμος, θά συντείνῃ πολύ εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῶν δυνατοτήτων τῆς Τουρκίας».

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!