ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατον, 10 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο «ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

«Μιά ὁμάς Ἀμερικανῶν ψυχολόγων ἔδωσεν εἰς τήν δημοσιότητα τόν ὁρισμό τοῦ τελείου ἀνθρώπου: “Εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ διαρκῶς νά ἐπιτυγχάνῃ εἰς τήν ζωήν του καί νά κερδίζῃ ἀρκετά”». Εἶναι, προφανές, ὅτι ἡ ἐπιτροπή, εὑρῆκε τελείους ἀνθρώπους ὅλους τούς Ἀμερικανούς, οἱ ὁποῖοι διαρκῶς προσπαθοῦν νά κερδίσουν ὅσον τό δυνατόν περισσότερα δολλάρια καί τά καταφέρνουν περίφημα. Τό ζήτημα, ὅμως, εἶναι, νά τά κερδίζῃς ἐντίμως· διότι, εἰς τόν παράνομον πλουτισμόν, εἶναι ἀναμφισβήτητον, ὅτι ὑπερέχουν οἱ τέλειοι ἄνθρωποι τῆς ἑλληνικῆς Εὐνοιοκρατίας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΑΞΙΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Συνεπείᾳ νέων βροχοπτώσεων εἰς τήν Νοτιοσλαυΐαν, ἡ στάθμη τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ Ἀξιοῦ ἀνῆλθε περισσότερον, ἔκτασις δέ 1.900 στρεμμάτων ἐσπαρμένη μέ σιτηρά ἐκαλύφθη ὑπό τῶν ὑδάτων 4 χιλιόμετρα νοτίως τῆς Ἀξιουπόλεως, τῆς περιοχῆς Κιλκίς.

Εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν ἀπεκλείσθησαν δύο ποιμένες μετά 560 προβάτων καί διατρέχουν ἄμεσον κίνδυνον εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν θά συνεχισθῇ ἡ ἄνοδος τῆς στάθμης τοῦ ποταμοῦ. Στρατιωτική μονάς, ἤδη ἐκινήθη πρός διάσωσιν τῶν ποιμένων καί τῶν ποιμνίων των.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!