Σάββατον, 10 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ

Εἰς τό δημοσιευόμενον εἰς τήν πρωινήν Καραμανλίδα ἄρθρον του περί τῆς συμφωνίας καταπαύσεως τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν, ὁ κ. Τοσίτσας γράφει: «… Ἀλλ’ ὁ ἐνθουσιασμός μας ἄς μή μᾶς κάνῃ νά πιστεύωμεν ὅτι ἔγιναν ἤδη τά ἑπόμενα βήματα. Ζητοῦμεν ὡς τελικόν σκοπόν νά μάθωμεν ἄλγεβραν. Πρέπει προηγουμένως νά μάθωμεν ἀριθμητικήν. Εἰς τήν περίπτωσίν μας, μεταφορικῶς, νομίζων, ὅτι μόλις ἐμάθαμεν νά μετρῶμεν».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
«ΜΙΣ ΥΦΗΛΙΟΣ»

Νεάνιδες ἀπό 40 χώρας θά διαγωνισθοῦν ἐνταῦθα διά τόν τίτλον τῆς μίς Ὑφήλιος. Ὁ διαγωνισμός θά ἀρχίσῃ τήν προσεχῆ Τρίτην, μέ τήν ἐκλογήν τῆς νεάνιδος ἥτις θά ἀντιπροσωπεύσῃ τάς Ἡνωμ. Πολιτείας. Ἡ μίς διεθνής καλλονή θά ἐκλεγῇ τήν προσεχῆ Παρασκευήν. Εἰς τήν νικήτριαν θά δοθῇ χρηματικόν βραβεῖον 10.000 δολλαρίων. Τήν Ἑλλάδα ἀντιπροσωπεύει ἡ δίς Ἄρτεμις (Ντιάνα) Ζάννου.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.