ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 10 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ

Εἰς τό δημοσιευόμενον εἰς τήν πρωινήν Καραμανλίδα ἄρθρον του περί τῆς συμφωνίας καταπαύσεως τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν, ὁ κ. Τοσίτσας γράφει: «… Ἀλλ’ ὁ ἐνθουσιασμός μας ἄς μή μᾶς κάνῃ νά πιστεύωμεν ὅτι ἔγιναν ἤδη τά ἑπόμενα βήματα. Ζητοῦμεν ὡς τελικόν σκοπόν νά μάθωμεν ἄλγεβραν. Πρέπει προηγουμένως νά μάθωμεν ἀριθμητικήν. Εἰς τήν περίπτωσίν μας, μεταφορικῶς, νομίζων, ὅτι μόλις ἐμάθαμεν νά μετρῶμεν».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
«ΜΙΣ ΥΦΗΛΙΟΣ»

Νεάνιδες ἀπό 40 χώρας θά διαγωνισθοῦν ἐνταῦθα διά τόν τίτλον τῆς μίς Ὑφήλιος. Ὁ διαγωνισμός θά ἀρχίσῃ τήν προσεχῆ Τρίτην, μέ τήν ἐκλογήν τῆς νεάνιδος ἥτις θά ἀντιπροσωπεύσῃ τάς Ἡνωμ. Πολιτείας. Ἡ μίς διεθνής καλλονή θά ἐκλεγῇ τήν προσεχῆ Παρασκευήν. Εἰς τήν νικήτριαν θά δοθῇ χρηματικόν βραβεῖον 10.000 δολλαρίων. Τήν Ἑλλάδα ἀντιπροσωπεύει ἡ δίς Ἄρτεμις (Ντιάνα) Ζάννου.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ