Σᾶς ἐκθέτουν κ. Τσίπρα

ΠΟΛΙΤΙΚΑ οἱ δύο μείζονες δικαστικές ὑποθέσεις στό ἐπίκεντρο τῶν ὁποίων βρίσκεται ἡ πρωθυπουργική θητεία τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, ἔχουν κλείσει.

Τό παραπεμπτικό Βούλευμα γιά τό σχέδιο «Πυθία» καί τίς ὑποκλοπές κατά τῆς κυβέρνησής του τόν δικαιώνει ἀπολύτως. Οἱ δικαστές μετά τήν αὐτεπάγγελτη ἔρευνα πού διετάχθη βάσει ἀδιάσειστων ἀποδείξεων κατέληξαν ὅτι ὑπῆρξε σχέδιο ἀποσταθεροποίησης τῆς χώρας καί ἀπόπειρα στέρησης τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπό τίς ἐξουσίες του. Ἡ «Πυθία» δέν περιορίζεται ἄλλωστε στό φερόμενο σχέδιο δολοφονίας τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, ἡ ὁποία ἐπιχειρήθηκε ἐν τέλει μέ τήν πυροδότηση ἐκρηκτικοῦ μηχανισμοῦ ἀπό τήν ὁδό Κόνιαρη πού περνοῦσε καθημερινά τό αὐτοκίνητό του. Ὡς «Πυθία» νοεῖται ὅλο τό «πανηγύρι» πού ἄρχισε τό καλοκαίρι τοῦ 2007 ἐναντίον τῆς ἐκλεγμένης κυβερνήσεως τοῦ τόπου μετά τήν ὑπογραφή τοῦ South Stream στήν Κωνσταντινούπολη. «Πανηγύρι» ἴσον φωτιές στήν Ἠλεία, κατασκευασμένο σκάνδαλο δομημένων ὁμολόγων (ἅπαντες ἀθωώθηκαν), κομιστής DVD καί Ζαχόπουλος, ἀπαγωγές ἐπιχειρηματιῶν, ὑποκλοπές, Βατοπέδι, Δεκέμβριος 2008 κ.λπ.

Γιά ὅλα αὐτά τό Βούλευμα εἶναι ἀποκαλυπτικότατο. Μπράβο στόν ἀνακριτή Φούκα καί στούς δικαστές πού ἀψήφισαν παρασκηνιακές ἀπειλές –ὁ Φούκας τά γράφει στό πόρισμά του. Τό Βούλευμα γιά τήν ὑπόθεση τῆς ἀλλοίωσης τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009 πάλι δικαιώνει ἐν μέρει τόν Κώστα Καραμανλῆ. Ἀθωώνει μέν τόν πρώην Διοικητή τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου στήν βάση καί ἐκτιμήσεων ὅτι ἐκτελοῦσε ἐντολές τῆς Eurostat, ἀλλά γιά τόν ἱστορικό τοῦ μέλλοντος θά ἔχει τεράστια ἀξία μιά ἀντιπαραβολή: ἡ ἀντιπαραβολή τοῦ κειμένου τῆς εἰσήγησης τοῦ ἐφέτη Κωσταρέλου ἡ ὁποία ἦταν καταπέλτης κατά τοῦ κ. Γεωργίου, πώς ἀλλοίωσε τό ἔλλειμμα καί τῆς πλειοψηφίας τοῦ δικαστηρίου πού ἀθώωσε ἀμετάκλητα τόν κ. Γεωργίου. Καταλαβαίνουμε ὅλοι τί συνέβη. Πολιτικά λοιπόν ὁ Καραμανλῆς εἶναι δικαιωμένος καί γιά τήν ὑπόθεση «Πυθία» καί ἐν μέρει γιά τό ἔλλειμμα τοῦ 2009. Ἡ Ἑλληνική δικαιοσύνη «ἔγραψε». Πρός τοῦτο μικρά ἀξία ἔχει ἡ ποινική τύχη ἑνός ἑκάστου. Τό Βούλευμα γιά τίς ὑποκλοπές καί τήν «Πυθία» προσφέρεται γιά τόν ἱστορικό τοῦ μέλλοντος προκειμένου νά καταλάβει τί παθαίνει σέ αὐτόν τόν τόπο ὅποιος ἡγέτης δοκιμάζει τό πείραμα τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας.

Τούτων δοθέντων, λοιπόν, εἶναι ἀκατανόητο τό ἄγχος τῆς διοίκησης τῆς ΕΥΠ νά παρέμβει στήν αὐριανή δίκη γιά τό σχέδιο «Πυθία», προκειμένου νά ἀμφισβητήσει τό φερόμενο σχέδιο δολοφονίας τοῦ Καραμανλῆ. Πρῶτον, διότι ἡ ὑπόθεση «Πυθία» ἔχει τεθεῖ στό ἀρχεῖο τῶν ἀγνώστων δραστῶν. Τό Συμβούλιο Πλημμελειοδικῶν ἀπεφάνθη ὅτι ἐφαρμόστηκε τό σχέδιο, ἀλλά δρᾶστες δέν ἐντοπίστηκαν. Τό κατηγορητήριο ἔχει ὡς βασικό θέμα τίς ὑποκλοπές, τήν δολοφονία Τσαλικίδη καί τήν διαρροή ἐγγράφων τῆς ΕΥΠ πρός συνεργάτες τοῦ ΓΑΠ. Ὄχι τό σχέδιο δολοφονίας. Γιά ποιό λόγο λοιπόν ἐκτίθεται ἡ παροῦσα διοίκηση τῆς ΕΥΠ μέ τόσο χοντροκομμένο τρόπο; Δεύτερον, διότι ἡ παρέμβαση στήν συγκεκριμένη δίκη δημιουργεῖ τήν παρεξήγηση ὅτι μιά ἑλληνική ὑπηρεσία πληροφοριῶν ἐνδιαφέρεται ζωηρά γιά τήν τύχη ἑνός ξένου ὑπηκόου καί μάλιστα σημαίνοντος στελέχους ἀλλοδαπῶν ὑπηρεσιῶν, καθώς καί γιά τήν τύχη ἑνός πρώην βουλευτῆ τοῦ ΠΑΣΟΚ πού κατηγορεῖται. Δημιουργεῖται ἐπίσης ἡ παρεξήγηση ὅτι ἡ ὑπηρεσία δέν ἐνδιαφέρεται γιά τήν τύχη ἑνός νεκροῦ, τήν τύχη τοῦ νεκροῦ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στραγγαλίστηκε. Τί λάθη εἶναι αὐτά ἀπό τόσο ἔμπειρους;

Βεβαίως ἀντιληπτόν. Κατανοητοί οἱ συσχετισμοί δυνάμεων. Ἔχω πλήρη ἐπίγνωση σέ ποιά χώρα ζῶ. Κατανοητό τό ἐνδιαφέρον γιά τόν κατηγορούμενο. Εἶναι θρῦλος στήν ὑπηρεσία του, καθώς μέ τήν ὑπόθεση «δίχτυ» καί τά ὅπλα πού βρῆκε στήν ἰρακινή πρεσβεία στήν Ἀθήνα τό 2003 βοήθησε τόν Πρόεδρο Μπούς νά κηρύξει τόν πόλεμο στόν Σαντάμ. Αὐτό πού δέν εἶναι κατανοητό, ἡ ἔλλειψη τάκτ. Οἱ ἀπαιτήσεις νά κάνει δήλωση ὁ πρώην πρωθυπουργός πώς δέν ἔγινε καί τίποτε. Οἱ παρεμβάσεις γιά νά ἀπαξιωθοῦν-φοβηθοῦν οἱ μάρτυρες στήν σημερινή δίκη. Καί βεβαίως ἡ ἀπόπειρα ἐμπλοκῆς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στήν ὑπόθεση μέ τήν κατηγορία ὅτι τάχα ἀπέκρυψε ἔγγραφο τῆς ΕΥΠ γιά νά… ἡρωοποιηθεῖ ὁ Καραμανλῆς.

Ἡ ἔρευνα διετάχθη αὐτεπαγγέλτως τό 2011 καί βασίστηκε σέ στοιχεῖα πού ἀπαίτησε ἡ Δικαιοσύνη ἀπό τίς μετέπειτα διοικήσεις τῆς ΕΥΠ, μάλιστα δέν δόθηκαν ὅλα! Ὅσο γιά τίς ὑποκλοπές ἡ αἰτία πού ὁδήγησε στό νά ἀνοίξει ξανά ὁ φάκελος πού ὁ Δημήτρης Παπαγγελόπουλος εἶχε θέσει στό ἀρχεῖο ὡς εἰσαγγελέας, εἶναι ἡ ἀπόφαση τοῦ ΠΑΣΟΚ νά συστήσει ἐξεταστική ἐπιτροπή τό 2010 μέ πρωτοβουλία τοῦ Μιλτιάδη Παπαϊωάννου. Ἄν ὁ Basil κάθεται σήμερα στό σκαμνί, τό ΠΑΣΟΚ φταίει πού ἄνοιξε τήν ὑπόθεση μέ μύχιο πόθο νά ἀθωώσει τήν NSA. Οὐδείς ἄλλος! Σέ ὅλο τό ἐπίδικο διάστημα ἀπό τό 2009 μέχρι σήμερα ὁ πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλῆς μολονότι ὑπέστη ὅ,τι ὑπέστη δέν ἔκανε τό παραμικρό γιά νά δηλητηριάσει τίς σχέσεις Ἑλλάδος – ΗΠΑ. Σιώπησε. Ἁπλῶς λειτούργησαν οἱ θεσμοί στήν Ἑλλάδα . Μέ αὐτό πού συνέβη ὅμως χθές, οἱ σχέσεις διαταράσσονται. Διότι ἁπλῶς ἡ διοίκηση τῆς ΕΥΠ ἐκτίθεται ὑπέρ ξένου ὑπηκόου.

Καί αὐτά ὁ λαός τά βλέπει προεκλογικῶς, ἀγαπητέ Ἀλέξη Τσίπρα. Καί χρεώνει. Εἰλικρινῶς ἀπορῶ: Μά τέτοιος ἐρασιτεχνισμός! Γιά ποιό λόγο; Φοβᾶται κανείς κάτι γιά τό μέλλον; Βεβαίως –κλείνω– ἡ ἐξέλιξη εἶχε καί ἕνα καλό: Γιά νά κτυπηθεῖ ὁ Καραμανλῆς «βγῆκε» στό φῶς ὅλο τό δίκτυο. Στό ἴδιο μέτωπο ἐναντίον του συντάχθηκαν ἐφημερίδες κατηγορούμενων γιά κακουργήματα μαζί μέ δῆθεν ἀριστερές ἀνεξάρτητες φωνές ἐνημέρωσης πού εὐθυγραμμίζονται μέ τό βαθύ κράτος τῶν ὑπηρεσιῶν. Ὄχι καί ἄσχημα. Δοξάστε τους!

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ