ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Πέμπτη, 9 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

«Ὁ ραδιοσταθμός τῆς Μόσχας ἀνέφερεν ὅτι μία χελώνη εἰς τήν Βόρειον Λευκορρωσίαν, ἡ ὁποία ἐτέθη εἰς πορείαν πρό διετίας, διήνυσε μέχρι σήμερον 2.000 ὑάρδρας περίπου. Κατά τόν ἐκφωνητήν, ἐάν ἡ ἐν λόγῳ χελώνη ἐπιχειρήσῃ νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν περιοχήν, εἰς τήν ὁποίαν ἐγεννήθη, πρέπει νά περιπατῇ ἐπί 5.000 ἔτη». Ἡ Ἑλλάς πρέπει ἄνευ ἀναβολῆς νά ἔλθῃ εἰς διαπραγματεύσεις μέ τήν Σοβιετικήν Ἕνωσιν, διά νά προσλάβῃ τή χελώνην αὐτήν εἰς καμμίαν δημοσίαν ὑπηρεσίαν: Τό παράδειγμά της θά ἀποτελῇ πολύτιμον πηγήν ἐμπνεύσεως διά τήν ἑλληνικήν γραφειοκρατίαν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΚΑΚΟΠΟΙΗΘΗ ΕΛΛΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΚΑ

ΝΤΟΛΑ (Βόρειος Ροδεσία), Πέμπτη μεσημβρία.- Ἐγνώσθη ἐκ θετικῆς πηγῆς, ὅτι τά πτώματα δύο Γάλλων ἀνευρέθησαν εἰς τήν Κατάγκαν, πλησίον τῆς μεθορίου μέ τήν Βόρειον Ροδεσίαν. Εἰς τό ἴδιον σημεῖον ἀνευρέθησαν προσφάτως τά πτώματα δολοφονημένου Ἰταλικοῦ ζεύγους. Εἰς τό αὐτό ἐπίσης σημεῖον ἐδάρη ἀνηλεῶς εἷς Ἕλλην. Οὗτος ἀνέφερεν εἰς τήν ἀστυνομίαν τῆς Κατάγκα ὅτι οἱ ἐναντίον του ἐπιτεθέντες ἔφερον στολάς χωροφυλάκων.

Απόψεις

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!

Δέν ἔχουμε δικαίωμα νά τούς προδώσουμε!

Εφημερίς Εστία
Τό χρέος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου πρός τούς πεσόντες Ἀεροπόρους – Τά ἔδιναν «ὅλα» στίς ἀερομαχίες γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι οἱ ἡγεσίες δέν θα ὑποκύψουν σέ πιέσεις γιά συμβιβασμό στά ἐθνικά θέματα – Τί περιμένουμε ἀπό τούς ταγούς τῆς χώρας

Πολιτική: Ὑπόθεση ποινικοῦ δικαίου

Μανώλης Κοττάκης
ΧΘΕΣ ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ἐπισκέφθηκε τόν Ἄρειο Πάγο καί «κατέθεσε» μήνυση κατά ἀνώτατου ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μόλις ἀποστρατευθέντος, ἐπειδή αὐτός κατήγγειλε ὅτι πιέστηκε νά θάψει ὑπόθεση ναρκωτικῶν μέ πρωταγωνιστή τόν υἱό του.

Ὑψηλά οἱ τιμές τῶν τροφίμων ἄν καί πέφτει ὁ πληθωρισμός

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ στόν ρυθμό ἀνόδου τοῦ ἐναρμονισμένου πληθωρισμοῦ καταγράφεται στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρωζώνη γιά τόν Ἰανουάριο, ὅπως ἔδειξαν τά στοιχεῖα τῆς Eurostat, ἀπόρροια τῆς ἀποκλιμακώσεως τῶν ἐνεργειακῶν τιμῶν.

Διακοπές στήν Γαῦδο καί τά Κουφονήσια…

Δημήτρης Καπράνος
Τό μόνο πού δέν χρειάζεται αὐτήν τήν ὥρα ἡ Ἑλλάς, εἶναι ὁ κοινοβουλευτικός ἀκτιβισμός.