Πέμπτη, 9 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

«Ὁ ραδιοσταθμός τῆς Μόσχας ἀνέφερεν ὅτι μία χελώνη εἰς τήν Βόρειον Λευκορρωσίαν, ἡ ὁποία ἐτέθη εἰς πορείαν πρό διετίας, διήνυσε μέχρι σήμερον 2.000 ὑάρδρας περίπου. Κατά τόν ἐκφωνητήν, ἐάν ἡ ἐν λόγῳ χελώνη ἐπιχειρήσῃ νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν περιοχήν, εἰς τήν ὁποίαν ἐγεννήθη, πρέπει νά περιπατῇ ἐπί 5.000 ἔτη». Ἡ Ἑλλάς πρέπει ἄνευ ἀναβολῆς νά ἔλθῃ εἰς διαπραγματεύσεις μέ τήν Σοβιετικήν Ἕνωσιν, διά νά προσλάβῃ τή χελώνην αὐτήν εἰς καμμίαν δημοσίαν ὑπηρεσίαν: Τό παράδειγμά της θά ἀποτελῇ πολύτιμον πηγήν ἐμπνεύσεως διά τήν ἑλληνικήν γραφειοκρατίαν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΚΑΚΟΠΟΙΗΘΗ ΕΛΛΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΚΑ

ΝΤΟΛΑ (Βόρειος Ροδεσία), Πέμπτη μεσημβρία.- Ἐγνώσθη ἐκ θετικῆς πηγῆς, ὅτι τά πτώματα δύο Γάλλων ἀνευρέθησαν εἰς τήν Κατάγκαν, πλησίον τῆς μεθορίου μέ τήν Βόρειον Ροδεσίαν. Εἰς τό ἴδιον σημεῖον ἀνευρέθησαν προσφάτως τά πτώματα δολοφονημένου Ἰταλικοῦ ζεύγους. Εἰς τό αὐτό ἐπίσης σημεῖον ἐδάρη ἀνηλεῶς εἷς Ἕλλην. Οὗτος ἀνέφερεν εἰς τήν ἀστυνομίαν τῆς Κατάγκα ὅτι οἱ ἐναντίον του ἐπιτεθέντες ἔφερον στολάς χωροφυλάκων.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924