Πέμπτη, 9 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

«Ὁ ραδιοσταθμός τῆς Μόσχας ἀνέφερεν ὅτι μία χελώνη εἰς τήν Βόρειον Λευκορρωσίαν, ἡ ὁποία ἐτέθη εἰς πορείαν πρό διετίας, διήνυσε μέχρι σήμερον 2.000 ὑάρδρας περίπου. Κατά τόν ἐκφωνητήν, ἐάν ἡ ἐν λόγῳ χελώνη ἐπιχειρήσῃ νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν περιοχήν, εἰς τήν ὁποίαν ἐγεννήθη, πρέπει νά περιπατῇ ἐπί 5.000 ἔτη». Ἡ Ἑλλάς πρέπει ἄνευ ἀναβολῆς νά ἔλθῃ εἰς διαπραγματεύσεις μέ τήν Σοβιετικήν Ἕνωσιν, διά νά προσλάβῃ τή χελώνην αὐτήν εἰς καμμίαν δημοσίαν ὑπηρεσίαν: Τό παράδειγμά της θά ἀποτελῇ πολύτιμον πηγήν ἐμπνεύσεως διά τήν ἑλληνικήν γραφειοκρατίαν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΚΑΚΟΠΟΙΗΘΗ ΕΛΛΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΚΑ

ΝΤΟΛΑ (Βόρειος Ροδεσία), Πέμπτη μεσημβρία.- Ἐγνώσθη ἐκ θετικῆς πηγῆς, ὅτι τά πτώματα δύο Γάλλων ἀνευρέθησαν εἰς τήν Κατάγκαν, πλησίον τῆς μεθορίου μέ τήν Βόρειον Ροδεσίαν. Εἰς τό ἴδιον σημεῖον ἀνευρέθησαν προσφάτως τά πτώματα δολοφονημένου Ἰταλικοῦ ζεύγους. Εἰς τό αὐτό ἐπίσης σημεῖον ἐδάρη ἀνηλεῶς εἷς Ἕλλην. Οὗτος ἀνέφερεν εἰς τήν ἀστυνομίαν τῆς Κατάγκα ὅτι οἱ ἐναντίον του ἐπιτεθέντες ἔφερον στολάς χωροφυλάκων.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…