Πέμπτη, 9 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

«Ὁ ραδιοσταθμός τῆς Μόσχας ἀνέφερεν ὅτι μία χελώνη εἰς τήν Βόρειον Λευκορρωσίαν, ἡ ὁποία ἐτέθη εἰς πορείαν πρό διετίας, διήνυσε μέχρι σήμερον 2.000 ὑάρδρας περίπου. Κατά τόν ἐκφωνητήν, ἐάν ἡ ἐν λόγῳ χελώνη ἐπιχειρήσῃ νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν περιοχήν, εἰς τήν ὁποίαν ἐγεννήθη, πρέπει νά περιπατῇ ἐπί 5.000 ἔτη». Ἡ Ἑλλάς πρέπει ἄνευ ἀναβολῆς νά ἔλθῃ εἰς διαπραγματεύσεις μέ τήν Σοβιετικήν Ἕνωσιν, διά νά προσλάβῃ τή χελώνην αὐτήν εἰς καμμίαν δημοσίαν ὑπηρεσίαν: Τό παράδειγμά της θά ἀποτελῇ πολύτιμον πηγήν ἐμπνεύσεως διά τήν ἑλληνικήν γραφειοκρατίαν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΚΑΚΟΠΟΙΗΘΗ ΕΛΛΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΚΑ

ΝΤΟΛΑ (Βόρειος Ροδεσία), Πέμπτη μεσημβρία.- Ἐγνώσθη ἐκ θετικῆς πηγῆς, ὅτι τά πτώματα δύο Γάλλων ἀνευρέθησαν εἰς τήν Κατάγκαν, πλησίον τῆς μεθορίου μέ τήν Βόρειον Ροδεσίαν. Εἰς τό ἴδιον σημεῖον ἀνευρέθησαν προσφάτως τά πτώματα δολοφονημένου Ἰταλικοῦ ζεύγους. Εἰς τό αὐτό ἐπίσης σημεῖον ἐδάρη ἀνηλεῶς εἷς Ἕλλην. Οὗτος ἀνέφερεν εἰς τήν ἀστυνομίαν τῆς Κατάγκα ὅτι οἱ ἐναντίον του ἐπιτεθέντες ἔφερον στολάς χωροφυλάκων.

Απόψεις

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.

Ἡ Στοκχόλμη, ἡ πλατεῖα καί ἡ κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά ἐξηγούμεθα, τό «σαράντα καί κάτι» τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων γιά ἕνα κόμμα ἐξουσίας, εἶναι κάτι πού θεωρεῖται –παγκοσμίως– φυσιολογικό.