Πέμπτη, 3 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΛΕΥΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Χίου: «Αἱ φυλακαί τῆς νήσου μας εἶναι κεναί καί, ἐντός τῆς ἡμέρας θά ὑψωθῇ λευκή σημαία. Ὁ τελευταῖος κατάδικος, ἦτο ἕνας ἀνάπηρος ἀποφυλακισθείς ἀφοῦ ἐπληρώθησαν τά δικαστικά ἔξοδα καί μετετράπη εἰς χρηματικήν ἡ ποινή του, κατόπιν ἐράνου, πού ἔγινε μεταξύ φιλανθρώπων Χίων, μέ φροντίδα τοῦ εἰσαγγελέως Χίου κ. Παυλάκου». Θεάρεστος πρᾶξις, ἡ ὁποία ὅμως πρέπει νά ἐπικυρωθῇ ἀπό τούς ἀγαθούς Χίους: Νά φιλοτιμηθοῦν νά κρατήσουν ψηλά, στό κοντάρι τῆς φυλακῆς των, τήν λευκήν σημαίαν τῆς ἐντίμου ζωῆς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΗΣ κ. ΚΕΝΝΕΔΥ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Ἡ ἀφιχθεῖσα χθές τό ἀπόγευμα ἐνταῦθα σύζυγος τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου κυρία Ζακελίν Κέννεδυ, ἡ ὁποία ἐγκατεστάθη εἰς ἰδιωτικήν ἔπαυλιν εἰς Καβούρι, θά παρακαθήσῃ σήμερον τό ἀπόγευμα εἰς τέιον πρός τιμήν της ὑπό τῶν Βασιλέων εἰς τά Ἀνάκτορα τοῦ Τατοΐου. Ἐξ ἄλλου, ἐγνώσθη ὅτι, ἀπό τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς, ἡ κυρία Κέννεδυ θά ἐκδράμῃ εἰς «κρουαζιέραν» ἀνά τάς νήσους τῶν Κυκλάδων, ἐπιβαίνουσα τῆς θαλαμηγοῦ «Χριστῖνα» τοῦ κ. Ὠνάση.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!