ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 25 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ 5.000 ΙΣΠΑΝΟΙ

Μεγάλη ἀνησυχία ἔχει καταλάβει τήν πρωινήν Καραμανλίδα διά τήν ἐαρινήν ἐπίσκεψιν 5.000 Ἱσπανῶν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν γάμων τῶν πριγκήπων Χουάν-Κάρλος καί Σοφίας: «Ποῦ θά μείνουν οἱ Ἱσπανοί αὐτοί, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἀριστοκράται; Ἡ Ἀθήνα μπορεῖ νά φέρει τόν τίτλον τῆς πρωτευούσης, ἀλλά εἶναι ἕνα χωριό, πού ὄχι πέντε χιλιάδες, ἀλλά οὔτε πενῆντα Ἱσπανοί εὐγενεῖς δέν μπορεῖ ν’ ἀντιμετωπίσῃ ἀξιοπρεπῶς». Δηλαδή, δέν φθάνουν τά βάσανα πού τραβοῦν οἱ Ἀθηναῖοι βιοπαλαισταί μέ τήν «Εὐημερίαν», ἀλλά πρέπει νά εἶναι ἕτοιμοι νά δεχθοῦν Ἱσπανούς εὐγενεῖς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.Ο.

Ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων, ἐρωτηθείς διά τήν ἀπόφασιν τῆς εἰς Παρισίους συνελεύσεως τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., περί ἀνοικοδομήσεως τῆς Ἀκροπόλεως, καθισταμένης συμβόλου τοῦ Ν.Α.Τ.Ο.: «Ἡ Ἀκρόπολις εἶναι καί θά παραμείνῃ Ἑλληνική. Θά συμβολίζῃ πάντοτε τό πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δημοκρατίας διά μέσου τῶν αἰώνων. Πιστεύω ὅτι, ἀπό οἱασδήποτε ἄλλης ἀποφάσεως ἡ ὁποία προσβάλλει τό Ἑλληνικόν δημόσιον αἴσθημα, θά ἦτο καλλίτερον νά ἀποδοθοῦν οἱ κατά καιρούς ἀφαιρεθέντες Ἑλληνικοί ἀρχαιολογικοί θησαυροί, ὁπότε ἡ Ἑλλάς ἔχει καί τή δυνατότητα καί τά μέσα νά προβῇ μόνη εἰς τήν ἀνοικοδόμησιν τῆς Ἀκροπόλεως».

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.