Πέμπτη, 25 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ 5.000 ΙΣΠΑΝΟΙ

Μεγάλη ἀνησυχία ἔχει καταλάβει τήν πρωινήν Καραμανλίδα διά τήν ἐαρινήν ἐπίσκεψιν 5.000 Ἱσπανῶν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν γάμων τῶν πριγκήπων Χουάν-Κάρλος καί Σοφίας: «Ποῦ θά μείνουν οἱ Ἱσπανοί αὐτοί, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἀριστοκράται; Ἡ Ἀθήνα μπορεῖ νά φέρει τόν τίτλον τῆς πρωτευούσης, ἀλλά εἶναι ἕνα χωριό, πού ὄχι πέντε χιλιάδες, ἀλλά οὔτε πενῆντα Ἱσπανοί εὐγενεῖς δέν μπορεῖ ν’ ἀντιμετωπίσῃ ἀξιοπρεπῶς». Δηλαδή, δέν φθάνουν τά βάσανα πού τραβοῦν οἱ Ἀθηναῖοι βιοπαλαισταί μέ τήν «Εὐημερίαν», ἀλλά πρέπει νά εἶναι ἕτοιμοι νά δεχθοῦν Ἱσπανούς εὐγενεῖς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.Ο.

Ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων, ἐρωτηθείς διά τήν ἀπόφασιν τῆς εἰς Παρισίους συνελεύσεως τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., περί ἀνοικοδομήσεως τῆς Ἀκροπόλεως, καθισταμένης συμβόλου τοῦ Ν.Α.Τ.Ο.: «Ἡ Ἀκρόπολις εἶναι καί θά παραμείνῃ Ἑλληνική. Θά συμβολίζῃ πάντοτε τό πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δημοκρατίας διά μέσου τῶν αἰώνων. Πιστεύω ὅτι, ἀπό οἱασδήποτε ἄλλης ἀποφάσεως ἡ ὁποία προσβάλλει τό Ἑλληνικόν δημόσιον αἴσθημα, θά ἦτο καλλίτερον νά ἀποδοθοῦν οἱ κατά καιρούς ἀφαιρεθέντες Ἑλληνικοί ἀρχαιολογικοί θησαυροί, ὁπότε ἡ Ἑλλάς ἔχει καί τή δυνατότητα καί τά μέσα νά προβῇ μόνη εἰς τήν ἀνοικοδόμησιν τῆς Ἀκροπόλεως».

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!