Πέμπτη, 25 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ 5.000 ΙΣΠΑΝΟΙ

Μεγάλη ἀνησυχία ἔχει καταλάβει τήν πρωινήν Καραμανλίδα διά τήν ἐαρινήν ἐπίσκεψιν 5.000 Ἱσπανῶν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν γάμων τῶν πριγκήπων Χουάν-Κάρλος καί Σοφίας: «Ποῦ θά μείνουν οἱ Ἱσπανοί αὐτοί, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἀριστοκράται; Ἡ Ἀθήνα μπορεῖ νά φέρει τόν τίτλον τῆς πρωτευούσης, ἀλλά εἶναι ἕνα χωριό, πού ὄχι πέντε χιλιάδες, ἀλλά οὔτε πενῆντα Ἱσπανοί εὐγενεῖς δέν μπορεῖ ν’ ἀντιμετωπίσῃ ἀξιοπρεπῶς». Δηλαδή, δέν φθάνουν τά βάσανα πού τραβοῦν οἱ Ἀθηναῖοι βιοπαλαισταί μέ τήν «Εὐημερίαν», ἀλλά πρέπει νά εἶναι ἕτοιμοι νά δεχθοῦν Ἱσπανούς εὐγενεῖς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.Ο.

Ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων, ἐρωτηθείς διά τήν ἀπόφασιν τῆς εἰς Παρισίους συνελεύσεως τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., περί ἀνοικοδομήσεως τῆς Ἀκροπόλεως, καθισταμένης συμβόλου τοῦ Ν.Α.Τ.Ο.: «Ἡ Ἀκρόπολις εἶναι καί θά παραμείνῃ Ἑλληνική. Θά συμβολίζῃ πάντοτε τό πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δημοκρατίας διά μέσου τῶν αἰώνων. Πιστεύω ὅτι, ἀπό οἱασδήποτε ἄλλης ἀποφάσεως ἡ ὁποία προσβάλλει τό Ἑλληνικόν δημόσιον αἴσθημα, θά ἦτο καλλίτερον νά ἀποδοθοῦν οἱ κατά καιρούς ἀφαιρεθέντες Ἑλληνικοί ἀρχαιολογικοί θησαυροί, ὁπότε ἡ Ἑλλάς ἔχει καί τή δυνατότητα καί τά μέσα νά προβῇ μόνη εἰς τήν ἀνοικοδόμησιν τῆς Ἀκροπόλεως».

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!