Πέμπτη, 25 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ 5.000 ΙΣΠΑΝΟΙ

Μεγάλη ἀνησυχία ἔχει καταλάβει τήν πρωινήν Καραμανλίδα διά τήν ἐαρινήν ἐπίσκεψιν 5.000 Ἱσπανῶν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν γάμων τῶν πριγκήπων Χουάν-Κάρλος καί Σοφίας: «Ποῦ θά μείνουν οἱ Ἱσπανοί αὐτοί, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἀριστοκράται; Ἡ Ἀθήνα μπορεῖ νά φέρει τόν τίτλον τῆς πρωτευούσης, ἀλλά εἶναι ἕνα χωριό, πού ὄχι πέντε χιλιάδες, ἀλλά οὔτε πενῆντα Ἱσπανοί εὐγενεῖς δέν μπορεῖ ν’ ἀντιμετωπίσῃ ἀξιοπρεπῶς». Δηλαδή, δέν φθάνουν τά βάσανα πού τραβοῦν οἱ Ἀθηναῖοι βιοπαλαισταί μέ τήν «Εὐημερίαν», ἀλλά πρέπει νά εἶναι ἕτοιμοι νά δεχθοῦν Ἱσπανούς εὐγενεῖς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.Ο.

Ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων, ἐρωτηθείς διά τήν ἀπόφασιν τῆς εἰς Παρισίους συνελεύσεως τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., περί ἀνοικοδομήσεως τῆς Ἀκροπόλεως, καθισταμένης συμβόλου τοῦ Ν.Α.Τ.Ο.: «Ἡ Ἀκρόπολις εἶναι καί θά παραμείνῃ Ἑλληνική. Θά συμβολίζῃ πάντοτε τό πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δημοκρατίας διά μέσου τῶν αἰώνων. Πιστεύω ὅτι, ἀπό οἱασδήποτε ἄλλης ἀποφάσεως ἡ ὁποία προσβάλλει τό Ἑλληνικόν δημόσιον αἴσθημα, θά ἦτο καλλίτερον νά ἀποδοθοῦν οἱ κατά καιρούς ἀφαιρεθέντες Ἑλληνικοί ἀρχαιολογικοί θησαυροί, ὁπότε ἡ Ἑλλάς ἔχει καί τή δυνατότητα καί τά μέσα νά προβῇ μόνη εἰς τήν ἀνοικοδόμησιν τῆς Ἀκροπόλεως».

Απόψεις

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».