Πέμπτη, 25 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ Ἤ ΚΩΜΙΚΗ

Γράφει πρωινή συνάδελφος: «Κωμική εἶναι ἡ προσπάθεια μερικῶν ἀνθρώπων τῶν Σκοπίων νά διεξάγουν προπαγάνδαν μεταξύ τῶν εἰς Γερμανίαν Ἑλλήνων ἐργατῶν ἐπί τοῦ … “Μακεδονικοῦ”. Τό ἀναφέρομεν ἁπλῶς διά τό ἀστεῖο τοῦ πράγματος». Ἐν τούτοις, κάθε ἄλλο ἤ κωμική εἶναι ἡ προπαγανδιστική προσπάθεια τῶν Σκοπίων. Διότι, ἄν μή τί ἄλλο, ἠμπορεῖ νά ἐπιτύχῃ, αὐτό πού ἐπέτυχε μιά ἄλλη προπαγάνδα, εἰς τήν Αὐστραλίαν ὅπου διαβιοῦν ἤδη 150.000 Ἑλλήνων: Τήν διαίρεσίν των καί τήν ἀπόσχισιν πολλῶν ἤ ὀλίγων Ἑλληνορθοδόξων ἐκκλησιῶν. Καί δι’ αὐτό καί μόνον θά ἔπρεπε νά προσέχωμεν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ

Ὁ εὑρισκόμενος εἰς Θεσσαλονίκην κ. πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος, κατέθεσε τόν θεμέλιον λίθον τῆς ἀνεγέρσεως τῶν δύο νέων ἐργοστασίων φωσφορικῶν λιπασμάτων, εἰς Καβάλαν καί Ἀμφίπολιν, ἐπεκοινώνησε μέ τόν κ. ἀντιπρόεδρον τῆς κυβερνήσεως καί μέ τούς κ.κ. ὑπουργούς Ἐξωτερικῶν καί Ἐθνικῆς Ἀμύνης, οἱ ὁποῖοι τόν κατετόπισαν, ἐπί τῆς ἐξελίξεως τῆς διεθνοῦς καταστάσεως. Ἐν τῷ μεταξύ ὁ κ. πρωθυπουργός ἔδωσεν ἐντολήν ὅπως ληφθοῦν ὅλα τά μέτρα ἀντιμετωπίσεως τῆς καταστάσεως, τά ὁποῖα προβλέπονται ἐκ τοῦ κανονισμοῦ τοῦ ΝΑΤΟ.

Απόψεις

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!