Πέμπτη, 25 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ Ἤ ΚΩΜΙΚΗ

Γράφει πρωινή συνάδελφος: «Κωμική εἶναι ἡ προσπάθεια μερικῶν ἀνθρώπων τῶν Σκοπίων νά διεξάγουν προπαγάνδαν μεταξύ τῶν εἰς Γερμανίαν Ἑλλήνων ἐργατῶν ἐπί τοῦ … “Μακεδονικοῦ”. Τό ἀναφέρομεν ἁπλῶς διά τό ἀστεῖο τοῦ πράγματος». Ἐν τούτοις, κάθε ἄλλο ἤ κωμική εἶναι ἡ προπαγανδιστική προσπάθεια τῶν Σκοπίων. Διότι, ἄν μή τί ἄλλο, ἠμπορεῖ νά ἐπιτύχῃ, αὐτό πού ἐπέτυχε μιά ἄλλη προπαγάνδα, εἰς τήν Αὐστραλίαν ὅπου διαβιοῦν ἤδη 150.000 Ἑλλήνων: Τήν διαίρεσίν των καί τήν ἀπόσχισιν πολλῶν ἤ ὀλίγων Ἑλληνορθοδόξων ἐκκλησιῶν. Καί δι’ αὐτό καί μόνον θά ἔπρεπε νά προσέχωμεν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ

Ὁ εὑρισκόμενος εἰς Θεσσαλονίκην κ. πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος, κατέθεσε τόν θεμέλιον λίθον τῆς ἀνεγέρσεως τῶν δύο νέων ἐργοστασίων φωσφορικῶν λιπασμάτων, εἰς Καβάλαν καί Ἀμφίπολιν, ἐπεκοινώνησε μέ τόν κ. ἀντιπρόεδρον τῆς κυβερνήσεως καί μέ τούς κ.κ. ὑπουργούς Ἐξωτερικῶν καί Ἐθνικῆς Ἀμύνης, οἱ ὁποῖοι τόν κατετόπισαν, ἐπί τῆς ἐξελίξεως τῆς διεθνοῦς καταστάσεως. Ἐν τῷ μεταξύ ὁ κ. πρωθυπουργός ἔδωσεν ἐντολήν ὅπως ληφθοῦν ὅλα τά μέτρα ἀντιμετωπίσεως τῆς καταστάσεως, τά ὁποῖα προβλέπονται ἐκ τοῦ κανονισμοῦ τοῦ ΝΑΤΟ.

Απόψεις

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ