Πέμπτη, 21 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ἐκ Λέσβου τηλεγραφοῦν: «Οἱ ἐπιστρέψαντες ἐκ Τουρκίας τρεῖς ἀμνηστευθέντες ἁλιεῖς, πού εἶχον συλληφθῇ ἐντός τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων, λέγουν, ὅτι εἰς τήν νῆσον πλησίον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἠσχολοῦντο μέ τήν ἁλιείαν διά λογαριασμόν τοῦ Κράτους, λαμβάνοντες 30 γρόσια ἡμερησίως (70 λεπτά τῆς δραχμῆς περίπου). Οἱ ἴδιοι ἐχρησιμοποιοῦντο καί ὡς διδάσκαλοι τῆς ἁλιείας». Πρώτην φοράν ἀκούομεν, ὅτι οἱ διδάσκαλοι τῆς ἁλιείας προσλαμβάνονται διά… συλλήψεως εἰς τά χωρικά ὕδατα ξένου κράτους. Τοὐλάχιστον, ἐάν εἴχαμεν Ὑπ. Ἐξωτερικῶν, οἱ συλλαμβάνοντες τούς ἁλιεῖς μας Τοῦρκοι θά εἶχαν βρῇ κατ’ ἄλλον τρόπον τόν… δάσκαλόν τους…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΝ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

‒ Τό πεπαλαιωμένον καί σεσαθρωμένον κτίριον τοῦ γυμνασίου Γιαννιτσῶν ἀπειλεῖται μέ κατάρρευσιν, λόγῳ διαβρώσεως, τήν ὁποίαν ὑπέστη τοῦτο ἀπό τάς τελευταίας βροχάς καί χιονοπτώσεις. Κατόπιν τούτου οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως ζητοῦν ὅπως ἀνεγερθῇ τό ταχύτερον νέον κτίριον καθ’ ὅσον ἡ παράστασις τῆς σημερινῆς καταστάσεως ἐγκυμονεῖ κινδύνους διά τούς φοιτῶντας εἰς τό ὡς ἄνω γυμνάσιον 1.000 περίπου μαθητάς.

Απόψεις

Την Κυριακή 02.06 με την Εστία: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 02.06 η Εστία της Κυριακής  παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 01.06 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 01.06 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 31.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 31.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.