Πέμπτη, 21 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ἐκ Λέσβου τηλεγραφοῦν: «Οἱ ἐπιστρέψαντες ἐκ Τουρκίας τρεῖς ἀμνηστευθέντες ἁλιεῖς, πού εἶχον συλληφθῇ ἐντός τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων, λέγουν, ὅτι εἰς τήν νῆσον πλησίον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἠσχολοῦντο μέ τήν ἁλιείαν διά λογαριασμόν τοῦ Κράτους, λαμβάνοντες 30 γρόσια ἡμερησίως (70 λεπτά τῆς δραχμῆς περίπου). Οἱ ἴδιοι ἐχρησιμοποιοῦντο καί ὡς διδάσκαλοι τῆς ἁλιείας». Πρώτην φοράν ἀκούομεν, ὅτι οἱ διδάσκαλοι τῆς ἁλιείας προσλαμβάνονται διά… συλλήψεως εἰς τά χωρικά ὕδατα ξένου κράτους. Τοὐλάχιστον, ἐάν εἴχαμεν Ὑπ. Ἐξωτερικῶν, οἱ συλλαμβάνοντες τούς ἁλιεῖς μας Τοῦρκοι θά εἶχαν βρῇ κατ’ ἄλλον τρόπον τόν… δάσκαλόν τους…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΝ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

‒ Τό πεπαλαιωμένον καί σεσαθρωμένον κτίριον τοῦ γυμνασίου Γιαννιτσῶν ἀπειλεῖται μέ κατάρρευσιν, λόγῳ διαβρώσεως, τήν ὁποίαν ὑπέστη τοῦτο ἀπό τάς τελευταίας βροχάς καί χιονοπτώσεις. Κατόπιν τούτου οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως ζητοῦν ὅπως ἀνεγερθῇ τό ταχύτερον νέον κτίριον καθ’ ὅσον ἡ παράστασις τῆς σημερινῆς καταστάσεως ἐγκυμονεῖ κινδύνους διά τούς φοιτῶντας εἰς τό ὡς ἄνω γυμνάσιον 1.000 περίπου μαθητάς.

Απόψεις

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εφημερίς Εστία
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Εφημερίς Εστία
Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο

Εἶναι ἡ Δημοκρατία κλειστό κλάμπ;

Μανώλης Κοττάκης
Ο Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Τζό Μπάϊντεν, συμφώνησε προχθές μέ τόν ρεπουμπλικάνο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, γιά τήν αὔξηση τοῦ ὁρίου χρέους τῶν ΗΠΑ.

Οἱ Τοῦρκοι διακινητές διέβρωσαν τήν ΕΥΠ στόν Ἕβρο

Εφημερίς Εστία
Στήν ΕΥΠ εἶχαν ἀποσπασθεῖ μέλη τοῦ κυκλώματος συνοριοφυλάκων πού συνελήφθησαν γιά συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές στόν Ἕβρο.

Ἐναλλαγή ἐνδυμάτων καί συναισθημάτων

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε τόσο ἀκοῦμε καί βλέπουμε ρεπορτάζ, ἀναλύσεις, ντοκυμανταίρ, μέ ἀντικείμενο τήν «κλιματική ἀλλαγή».