Πέμπτη, 21 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ!

«Ὁ πρίγκηψ Νοροντόμ Σιχανούκ, πρωθυπουργός τοῦ κράτους τῆς Καμπότζης, ἀνήγγειλεν εἰς τόν λαόν ὅτι θά ξυρίσῃ τό κρανίον του διά ν’ ἀποδώσῃ τιμάς εἰς τόν Βούδδαν, διότι τό Διεθνές Δικαστήριον τῆς Χάγης ἀνεγνώρισεν, ὅτι ὁ ἀρχαῖος ναός τοῦ Πρέαχ Βίνεα ἀνήκει εἰς τήν Καμπότζην». Δέν ἀποκλείεται εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης, διά ἐπικρατοῦσαν εὐημερίαν νά μιμηθῇ τόν εὐσεβῆ Πρωθυπουργόν τῆς Καμπότζης καί ὁ ἡμέτερος κ. Καραμανλῆς, ἐμφανιζόμενος πρό τοῦ Λαοῦ, ὡς ἄλλος… Σιχανούκ, μέ ξυρισμένα τά φρύδια!… Ἴσως τότε, νά πεισθοῦν περί τῆς Εὐημερίας, ἄν ὄχι ὁ Βούδδας, τοὐλάχιστον… μερικά… βούδια!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΑ «ΑΚΡΙΤΕΙΑ»

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἐδέσσης, ἀναμένονται, σήμερον, τάς πρώτας μεταμεσημβρινάς ὥρας ὁ Διάδοχος καί ἡ Πριγκήπισσα Εἰρήνη, διά νά παρακολουθήσουν τήν τελευταίαν ἀγωνιστικήν ἡμέραν τῶν Ι΄ «Ἀκριτείων» ἀγώνων τῆς Βασιλικῆς Προνοίας. Τό ἀπόγευμα, ἐξ ἄλλου, ἀφικνοῦνται 200 παιδιά 4 παιδοπόλεων τῆς Βασιλικῆς Προνοίας, προκειμένου νά μετάσχουν τῆς παρελάσεως, ἐνῶ χθές ἀφίχθησαν 250 νεάνιδες μέ τάς τοπικάς ἐνδυμασίας των ἐκ διαφόρων χωριῶν τῆς Πέλλης, διά νά λάβουν μέρος εἰς τήν ἀποψινήν ἑορτήν ἐπί τῇ λήξει τῶν «Ἀκριτείων» ἀγώνων.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…