ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

Πέμπτη, 21 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ!

«Ὁ πρίγκηψ Νοροντόμ Σιχανούκ, πρωθυπουργός τοῦ κράτους τῆς Καμπότζης, ἀνήγγειλεν εἰς τόν λαόν ὅτι θά ξυρίσῃ τό κρανίον του διά ν’ ἀποδώσῃ τιμάς εἰς τόν Βούδδαν, διότι τό Διεθνές Δικαστήριον τῆς Χάγης ἀνεγνώρισεν, ὅτι ὁ ἀρχαῖος ναός τοῦ Πρέαχ Βίνεα ἀνήκει εἰς τήν Καμπότζην». Δέν ἀποκλείεται εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης, διά ἐπικρατοῦσαν εὐημερίαν νά μιμηθῇ τόν εὐσεβῆ Πρωθυπουργόν τῆς Καμπότζης καί ὁ ἡμέτερος κ. Καραμανλῆς, ἐμφανιζόμενος πρό τοῦ Λαοῦ, ὡς ἄλλος… Σιχανούκ, μέ ξυρισμένα τά φρύδια!… Ἴσως τότε, νά πεισθοῦν περί τῆς Εὐημερίας, ἄν ὄχι ὁ Βούδδας, τοὐλάχιστον… μερικά… βούδια!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΑ «ΑΚΡΙΤΕΙΑ»

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἐδέσσης, ἀναμένονται, σήμερον, τάς πρώτας μεταμεσημβρινάς ὥρας ὁ Διάδοχος καί ἡ Πριγκήπισσα Εἰρήνη, διά νά παρακολουθήσουν τήν τελευταίαν ἀγωνιστικήν ἡμέραν τῶν Ι΄ «Ἀκριτείων» ἀγώνων τῆς Βασιλικῆς Προνοίας. Τό ἀπόγευμα, ἐξ ἄλλου, ἀφικνοῦνται 200 παιδιά 4 παιδοπόλεων τῆς Βασιλικῆς Προνοίας, προκειμένου νά μετάσχουν τῆς παρελάσεως, ἐνῶ χθές ἀφίχθησαν 250 νεάνιδες μέ τάς τοπικάς ἐνδυμασίας των ἐκ διαφόρων χωριῶν τῆς Πέλλης, διά νά λάβουν μέρος εἰς τήν ἀποψινήν ἑορτήν ἐπί τῇ λήξει τῶν «Ἀκριτείων» ἀγώνων.

Απόψεις

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!

Δέν ἔχουμε δικαίωμα νά τούς προδώσουμε!

Εφημερίς Εστία
Τό χρέος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου πρός τούς πεσόντες Ἀεροπόρους – Τά ἔδιναν «ὅλα» στίς ἀερομαχίες γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι οἱ ἡγεσίες δέν θα ὑποκύψουν σέ πιέσεις γιά συμβιβασμό στά ἐθνικά θέματα – Τί περιμένουμε ἀπό τούς ταγούς τῆς χώρας

Πολιτική: Ὑπόθεση ποινικοῦ δικαίου

Μανώλης Κοττάκης
ΧΘΕΣ ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ἐπισκέφθηκε τόν Ἄρειο Πάγο καί «κατέθεσε» μήνυση κατά ἀνώτατου ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μόλις ἀποστρατευθέντος, ἐπειδή αὐτός κατήγγειλε ὅτι πιέστηκε νά θάψει ὑπόθεση ναρκωτικῶν μέ πρωταγωνιστή τόν υἱό του.

Ὑψηλά οἱ τιμές τῶν τροφίμων ἄν καί πέφτει ὁ πληθωρισμός

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ στόν ρυθμό ἀνόδου τοῦ ἐναρμονισμένου πληθωρισμοῦ καταγράφεται στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρωζώνη γιά τόν Ἰανουάριο, ὅπως ἔδειξαν τά στοιχεῖα τῆς Eurostat, ἀπόρροια τῆς ἀποκλιμακώσεως τῶν ἐνεργειακῶν τιμῶν.

Διακοπές στήν Γαῦδο καί τά Κουφονήσια…

Δημήτρης Καπράνος
Τό μόνο πού δέν χρειάζεται αὐτήν τήν ὥρα ἡ Ἑλλάς, εἶναι ὁ κοινοβουλευτικός ἀκτιβισμός.