Πέμπτη, 21 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ!

«Ὁ πρίγκηψ Νοροντόμ Σιχανούκ, πρωθυπουργός τοῦ κράτους τῆς Καμπότζης, ἀνήγγειλεν εἰς τόν λαόν ὅτι θά ξυρίσῃ τό κρανίον του διά ν’ ἀποδώσῃ τιμάς εἰς τόν Βούδδαν, διότι τό Διεθνές Δικαστήριον τῆς Χάγης ἀνεγνώρισεν, ὅτι ὁ ἀρχαῖος ναός τοῦ Πρέαχ Βίνεα ἀνήκει εἰς τήν Καμπότζην». Δέν ἀποκλείεται εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης, διά ἐπικρατοῦσαν εὐημερίαν νά μιμηθῇ τόν εὐσεβῆ Πρωθυπουργόν τῆς Καμπότζης καί ὁ ἡμέτερος κ. Καραμανλῆς, ἐμφανιζόμενος πρό τοῦ Λαοῦ, ὡς ἄλλος… Σιχανούκ, μέ ξυρισμένα τά φρύδια!… Ἴσως τότε, νά πεισθοῦν περί τῆς Εὐημερίας, ἄν ὄχι ὁ Βούδδας, τοὐλάχιστον… μερικά… βούδια!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΑ «ΑΚΡΙΤΕΙΑ»

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἐδέσσης, ἀναμένονται, σήμερον, τάς πρώτας μεταμεσημβρινάς ὥρας ὁ Διάδοχος καί ἡ Πριγκήπισσα Εἰρήνη, διά νά παρακολουθήσουν τήν τελευταίαν ἀγωνιστικήν ἡμέραν τῶν Ι΄ «Ἀκριτείων» ἀγώνων τῆς Βασιλικῆς Προνοίας. Τό ἀπόγευμα, ἐξ ἄλλου, ἀφικνοῦνται 200 παιδιά 4 παιδοπόλεων τῆς Βασιλικῆς Προνοίας, προκειμένου νά μετάσχουν τῆς παρελάσεως, ἐνῶ χθές ἀφίχθησαν 250 νεάνιδες μέ τάς τοπικάς ἐνδυμασίας των ἐκ διαφόρων χωριῶν τῆς Πέλλης, διά νά λάβουν μέρος εἰς τήν ἀποψινήν ἑορτήν ἐπί τῇ λήξει τῶν «Ἀκριτείων» ἀγώνων.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ