Πέμπτη, 21 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ!

«Ὁ πρίγκηψ Νοροντόμ Σιχανούκ, πρωθυπουργός τοῦ κράτους τῆς Καμπότζης, ἀνήγγειλεν εἰς τόν λαόν ὅτι θά ξυρίσῃ τό κρανίον του διά ν’ ἀποδώσῃ τιμάς εἰς τόν Βούδδαν, διότι τό Διεθνές Δικαστήριον τῆς Χάγης ἀνεγνώρισεν, ὅτι ὁ ἀρχαῖος ναός τοῦ Πρέαχ Βίνεα ἀνήκει εἰς τήν Καμπότζην». Δέν ἀποκλείεται εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης, διά ἐπικρατοῦσαν εὐημερίαν νά μιμηθῇ τόν εὐσεβῆ Πρωθυπουργόν τῆς Καμπότζης καί ὁ ἡμέτερος κ. Καραμανλῆς, ἐμφανιζόμενος πρό τοῦ Λαοῦ, ὡς ἄλλος… Σιχανούκ, μέ ξυρισμένα τά φρύδια!… Ἴσως τότε, νά πεισθοῦν περί τῆς Εὐημερίας, ἄν ὄχι ὁ Βούδδας, τοὐλάχιστον… μερικά… βούδια!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΑ «ΑΚΡΙΤΕΙΑ»

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἐδέσσης, ἀναμένονται, σήμερον, τάς πρώτας μεταμεσημβρινάς ὥρας ὁ Διάδοχος καί ἡ Πριγκήπισσα Εἰρήνη, διά νά παρακολουθήσουν τήν τελευταίαν ἀγωνιστικήν ἡμέραν τῶν Ι΄ «Ἀκριτείων» ἀγώνων τῆς Βασιλικῆς Προνοίας. Τό ἀπόγευμα, ἐξ ἄλλου, ἀφικνοῦνται 200 παιδιά 4 παιδοπόλεων τῆς Βασιλικῆς Προνοίας, προκειμένου νά μετάσχουν τῆς παρελάσεως, ἐνῶ χθές ἀφίχθησαν 250 νεάνιδες μέ τάς τοπικάς ἐνδυμασίας των ἐκ διαφόρων χωριῶν τῆς Πέλλης, διά νά λάβουν μέρος εἰς τήν ἀποψινήν ἑορτήν ἐπί τῇ λήξει τῶν «Ἀκριτείων» ἀγώνων.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε