ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 21 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ!

«Ὁ πρίγκηψ Νοροντόμ Σιχανούκ, πρωθυπουργός τοῦ κράτους τῆς Καμπότζης, ἀνήγγειλεν εἰς τόν λαόν ὅτι θά ξυρίσῃ τό κρανίον του διά ν’ ἀποδώσῃ τιμάς εἰς τόν Βούδδαν, διότι τό Διεθνές Δικαστήριον τῆς Χάγης ἀνεγνώρισεν, ὅτι ὁ ἀρχαῖος ναός τοῦ Πρέαχ Βίνεα ἀνήκει εἰς τήν Καμπότζην». Δέν ἀποκλείεται εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης, διά ἐπικρατοῦσαν εὐημερίαν νά μιμηθῇ τόν εὐσεβῆ Πρωθυπουργόν τῆς Καμπότζης καί ὁ ἡμέτερος κ. Καραμανλῆς, ἐμφανιζόμενος πρό τοῦ Λαοῦ, ὡς ἄλλος… Σιχανούκ, μέ ξυρισμένα τά φρύδια!… Ἴσως τότε, νά πεισθοῦν περί τῆς Εὐημερίας, ἄν ὄχι ὁ Βούδδας, τοὐλάχιστον… μερικά… βούδια!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΑ «ΑΚΡΙΤΕΙΑ»

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἐδέσσης, ἀναμένονται, σήμερον, τάς πρώτας μεταμεσημβρινάς ὥρας ὁ Διάδοχος καί ἡ Πριγκήπισσα Εἰρήνη, διά νά παρακολουθήσουν τήν τελευταίαν ἀγωνιστικήν ἡμέραν τῶν Ι΄ «Ἀκριτείων» ἀγώνων τῆς Βασιλικῆς Προνοίας. Τό ἀπόγευμα, ἐξ ἄλλου, ἀφικνοῦνται 200 παιδιά 4 παιδοπόλεων τῆς Βασιλικῆς Προνοίας, προκειμένου νά μετάσχουν τῆς παρελάσεως, ἐνῶ χθές ἀφίχθησαν 250 νεάνιδες μέ τάς τοπικάς ἐνδυμασίας των ἐκ διαφόρων χωριῶν τῆς Πέλλης, διά νά λάβουν μέρος εἰς τήν ἀποψινήν ἑορτήν ἐπί τῇ λήξει τῶν «Ἀκριτείων» ἀγώνων.

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!