Πέμπτη, 14 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΕΙΔΕ!

«Εἰς συνέντευξιν πρός τούς Ἕλληνας δημοσιογράφους, ὁ Ἄγγλος πρεσβευτής σέρ Ράλφ Μάρραιη ἐτόνισεν ὅτι αἱ ἑλληνικαί ἐφημερίδες διατηροῦν τήν δημοσιογραφικήν παράδοσιν τῆς ἐν ἐκτάσει δημοσιεύσεως εἰδησεογραφικοῦ ὑλικοῦ, ἐν ἀντιθέσει πρός τάς ἐφημερίδας ἄλλων χωρῶν, αἱ ὁποῖαι παρέχουν τήν ἐντύπωσιν ἡμερησίων περιοδικῶν». Προφανῶς, ὅμως ὁ Ἄγγλος πρέσβυς δέν ἐπρόφθασεν ἀκόμη νά ἴδῃ τά 16σέλιδα τῶν κυβερνητικῶν ἐφημερίδων, πού βρίθουν ἀπό ἀναγνώσματα τῆς ζούγκλας, καί γενικῶς δίδουν τήν ἐντύπωσιν… ἐγχειριδίων ζωολογίας. Ἐάν τά ἴδῃ, ἴσως νοσταλγήσῃ τά «ἡμερήσια περιοδικά», πού ἐκδίδονται ἀλλαχοῦ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας καταρτίζεται νομοσχέδιον περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικῶν μέ τόν οἶνον. Δι’ αὐτοῦ προβλέπεται ἡ ἀναμπέλωσις ἐκτάσεων μέ ἐκλεκτάς ποικιλίας κλημάτων καί ἡ παραγωγή νέων ποικιλιῶν κρασιῶν, προερχομένων ἀπό πολλούς τύπους σταφυλῶν. Ἐπίσης, προβλέπονται μέτρα διά τήν ἐναποθήκευσιν τῶν οἴνων εἰς ψυχρούς χώρους καί ψυγεῖα, διά τήν «παλαίωσιν» τῶν οἴνων.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ