ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΕΙΔΕ!

«Εἰς συνέντευξιν πρός τούς Ἕλληνας δημοσιογράφους, ὁ Ἄγγλος πρεσβευτής σέρ Ράλφ Μάρραιη ἐτόνισεν ὅτι αἱ ἑλληνικαί ἐφημερίδες διατηροῦν τήν δημοσιογραφικήν παράδοσιν τῆς ἐν ἐκτάσει δημοσιεύσεως εἰδησεογραφικοῦ ὑλικοῦ, ἐν ἀντιθέσει πρός τάς ἐφημερίδας ἄλλων χωρῶν, αἱ ὁποῖαι παρέχουν τήν ἐντύπωσιν ἡμερησίων περιοδικῶν». Προφανῶς, ὅμως ὁ Ἄγγλος πρέσβυς δέν ἐπρόφθασεν ἀκόμη νά ἴδῃ τά 16σέλιδα τῶν κυβερνητικῶν ἐφημερίδων, πού βρίθουν ἀπό ἀναγνώσματα τῆς ζούγκλας, καί γενικῶς δίδουν τήν ἐντύπωσιν… ἐγχειριδίων ζωολογίας. Ἐάν τά ἴδῃ, ἴσως νοσταλγήσῃ τά «ἡμερήσια περιοδικά», πού ἐκδίδονται ἀλλαχοῦ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας καταρτίζεται νομοσχέδιον περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικῶν μέ τόν οἶνον. Δι’ αὐτοῦ προβλέπεται ἡ ἀναμπέλωσις ἐκτάσεων μέ ἐκλεκτάς ποικιλίας κλημάτων καί ἡ παραγωγή νέων ποικιλιῶν κρασιῶν, προερχομένων ἀπό πολλούς τύπους σταφυλῶν. Ἐπίσης, προβλέπονται μέτρα διά τήν ἐναποθήκευσιν τῶν οἴνων εἰς ψυχρούς χώρους καί ψυγεῖα, διά τήν «παλαίωσιν» τῶν οἴνων.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ