Πέμπτη, 14 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΕΙΔΕ!

«Εἰς συνέντευξιν πρός τούς Ἕλληνας δημοσιογράφους, ὁ Ἄγγλος πρεσβευτής σέρ Ράλφ Μάρραιη ἐτόνισεν ὅτι αἱ ἑλληνικαί ἐφημερίδες διατηροῦν τήν δημοσιογραφικήν παράδοσιν τῆς ἐν ἐκτάσει δημοσιεύσεως εἰδησεογραφικοῦ ὑλικοῦ, ἐν ἀντιθέσει πρός τάς ἐφημερίδας ἄλλων χωρῶν, αἱ ὁποῖαι παρέχουν τήν ἐντύπωσιν ἡμερησίων περιοδικῶν». Προφανῶς, ὅμως ὁ Ἄγγλος πρέσβυς δέν ἐπρόφθασεν ἀκόμη νά ἴδῃ τά 16σέλιδα τῶν κυβερνητικῶν ἐφημερίδων, πού βρίθουν ἀπό ἀναγνώσματα τῆς ζούγκλας, καί γενικῶς δίδουν τήν ἐντύπωσιν… ἐγχειριδίων ζωολογίας. Ἐάν τά ἴδῃ, ἴσως νοσταλγήσῃ τά «ἡμερήσια περιοδικά», πού ἐκδίδονται ἀλλαχοῦ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας καταρτίζεται νομοσχέδιον περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικῶν μέ τόν οἶνον. Δι’ αὐτοῦ προβλέπεται ἡ ἀναμπέλωσις ἐκτάσεων μέ ἐκλεκτάς ποικιλίας κλημάτων καί ἡ παραγωγή νέων ποικιλιῶν κρασιῶν, προερχομένων ἀπό πολλούς τύπους σταφυλῶν. Ἐπίσης, προβλέπονται μέτρα διά τήν ἐναποθήκευσιν τῶν οἴνων εἰς ψυχρούς χώρους καί ψυγεῖα, διά τήν «παλαίωσιν» τῶν οἴνων.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ