ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΕΙΔΕ!

«Εἰς συνέντευξιν πρός τούς Ἕλληνας δημοσιογράφους, ὁ Ἄγγλος πρεσβευτής σέρ Ράλφ Μάρραιη ἐτόνισεν ὅτι αἱ ἑλληνικαί ἐφημερίδες διατηροῦν τήν δημοσιογραφικήν παράδοσιν τῆς ἐν ἐκτάσει δημοσιεύσεως εἰδησεογραφικοῦ ὑλικοῦ, ἐν ἀντιθέσει πρός τάς ἐφημερίδας ἄλλων χωρῶν, αἱ ὁποῖαι παρέχουν τήν ἐντύπωσιν ἡμερησίων περιοδικῶν». Προφανῶς, ὅμως ὁ Ἄγγλος πρέσβυς δέν ἐπρόφθασεν ἀκόμη νά ἴδῃ τά 16σέλιδα τῶν κυβερνητικῶν ἐφημερίδων, πού βρίθουν ἀπό ἀναγνώσματα τῆς ζούγκλας, καί γενικῶς δίδουν τήν ἐντύπωσιν… ἐγχειριδίων ζωολογίας. Ἐάν τά ἴδῃ, ἴσως νοσταλγήσῃ τά «ἡμερήσια περιοδικά», πού ἐκδίδονται ἀλλαχοῦ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας καταρτίζεται νομοσχέδιον περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικῶν μέ τόν οἶνον. Δι’ αὐτοῦ προβλέπεται ἡ ἀναμπέλωσις ἐκτάσεων μέ ἐκλεκτάς ποικιλίας κλημάτων καί ἡ παραγωγή νέων ποικιλιῶν κρασιῶν, προερχομένων ἀπό πολλούς τύπους σταφυλῶν. Ἐπίσης, προβλέπονται μέτρα διά τήν ἐναποθήκευσιν τῶν οἴνων εἰς ψυχρούς χώρους καί ψυγεῖα, διά τήν «παλαίωσιν» τῶν οἴνων.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ