ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΕΙΔΕ!

«Εἰς συνέντευξιν πρός τούς Ἕλληνας δημοσιογράφους, ὁ Ἄγγλος πρεσβευτής σέρ Ράλφ Μάρραιη ἐτόνισεν ὅτι αἱ ἑλληνικαί ἐφημερίδες διατηροῦν τήν δημοσιογραφικήν παράδοσιν τῆς ἐν ἐκτάσει δημοσιεύσεως εἰδησεογραφικοῦ ὑλικοῦ, ἐν ἀντιθέσει πρός τάς ἐφημερίδας ἄλλων χωρῶν, αἱ ὁποῖαι παρέχουν τήν ἐντύπωσιν ἡμερησίων περιοδικῶν». Προφανῶς, ὅμως ὁ Ἄγγλος πρέσβυς δέν ἐπρόφθασεν ἀκόμη νά ἴδῃ τά 16σέλιδα τῶν κυβερνητικῶν ἐφημερίδων, πού βρίθουν ἀπό ἀναγνώσματα τῆς ζούγκλας, καί γενικῶς δίδουν τήν ἐντύπωσιν… ἐγχειριδίων ζωολογίας. Ἐάν τά ἴδῃ, ἴσως νοσταλγήσῃ τά «ἡμερήσια περιοδικά», πού ἐκδίδονται ἀλλαχοῦ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας καταρτίζεται νομοσχέδιον περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικῶν μέ τόν οἶνον. Δι’ αὐτοῦ προβλέπεται ἡ ἀναμπέλωσις ἐκτάσεων μέ ἐκλεκτάς ποικιλίας κλημάτων καί ἡ παραγωγή νέων ποικιλιῶν κρασιῶν, προερχομένων ἀπό πολλούς τύπους σταφυλῶν. Ἐπίσης, προβλέπονται μέτρα διά τήν ἐναποθήκευσιν τῶν οἴνων εἰς ψυχρούς χώρους καί ψυγεῖα, διά τήν «παλαίωσιν» τῶν οἴνων.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923