ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Ν. Ὑόρκης: «Ὁ ἀριθμός τῶν ὑποψηφίων γαμβρῶν αὐξάνει ραγδαίως εἰς τήν “ἀγοράν τοῦ γάμου” τῶν Ἡνωμ. Πολιτειῶν, πρός μεγάλην ἱκανοποίησιν τῶν γυναικῶν. Τό 1960 ἀνήρχοντο εἰς 17.900.000, ἀλλά ἐφέτος ἤδη εἶναι 19.000.000 ὡς ἀνεκοίνωσεν ἡ μεγάλη ἀσφαλιστική ἑταιρεία “Μετροπόλιταν”. Καί οἱ ὑποψήφιες νύφες εἶναι πολύ ὀλιγώτερες». Ἀλλ’ ἡ παράδοξος αὐτή κατάστασις δημιουργεῖ νέας δυνατότητας: Θά ἠδύνατο, λ.χ., ἡ Εὐρώπη νά εἰσαγάγῃ τά κοτόπουλα πού ἐπιμένουν νά τῆς προμηθεύσουν οἱ Ἀμερικανοί, καί νά ἐξαγάγῃ τῇς… «καρακάξες» πού περισσεύουν, χάριν τῶν Ἀμερικανικῶν κουτορνιθιῶν· κατ’ αὐτόν δέ τόν λίαν ἐπωφελῆ διά τήν Εὐρώπην τρόπον, θά ἔληγε καί ὁ περιβόητος «πόλεμος τῶν πουλερικῶν»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΝΕΓΡΑΦΗ ΛΕΥΚΟΣ ΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΜΑΥΡΩΝ
ΑΝΚΟΡΕΪΤΖ (Ἀλάσκα), Παρασκευή.

Ὁ Ἀμερικανός ἀεροπόρος Κέννεθ Φίτς, ὑπηρετῶν εἰς τήν ἀεροπορικήν βάσιν τοῦ Ἀνκορέϊτζ, κατήργησε τάς φυλατικάς διακρίσεις εἰς τά σχολεῖα κατά τόν ἰδικόν του τρόπον. Ὁ Φίτς ἐνέγραψε τόν υἱόν του Στῆβεν, ἡλικίας ἑπτά ἐτῶν, εἰς σχολεῖον νέγρων τῆς πόλεως. «Ὁ Θεός, εἶπεν, ἔπλασε τούς ἀνθρώπους ἴσους καί νομίζω ὅτι ἴσους πρέπει νά θεωροῦμεν τούς ἐγχρώμους συνανθρώπους μας». Κανονικῶς ὁ Στῆβεν ἔπρεπε νά εἶχεν ἐγγραφῇ εἰς τό σχολεῖον τῶν λευκῶν ἐν Σέργουντ εἰς ἀπόστασιν πέντε χιλιομέτρων ἀπό τῆς οἰκίας τῶν γονέων του.

Απόψεις

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»