Παρασκευή, 5 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΞΕΝΥΧΤΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΗΣ

«Δεινός χορευτής ὁ πρόεδρος Κέννεδυ. Εἰς δεξίωσιν στενοῦ κύκλου φίλων ἐχόρευσε δύο φορές “τουίστ” μέ τήν σύζυγόν του Ζακελίν. Ὁ χορός ἐκράτησεν μέχρι τῆς 5ης πρωινῆς. Καί ὅμως, ὁ πρόεδρος Κέννεδυ εὑρέθη εἰς τό γραφεῖον του ὡρισμένην ὥραν». Τό ὅτι, ὅμως, εὑρέθη εἰς τήν θέσιν του, δέν σημαίνει καί ὅτι εἰργάζετο. Διότι τό πιθανώτερον εἶναι, ὅτι, μετά τήν χορευτικήν παννυχίδα, ὁ κ. Πρόεδρος θά τόν ἔπαιρνε, κάθε τόσο, στήν πολυθρόναν του. Οὐαί καί ἀλλοίμονον δέ, ἐάν, ὑπό τοιαύτας συνθήκας, ἔλαβε καί ἀποφάσεις, ἐπί τῶν θεμάτων πού εἰσηγοῦντο οἱ ὑπουργοί του!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ

Διά διαταγῆς τοῦ ἀστυνομικοῦ διευθυντοῦ Ἀθηνῶν κ. E. Καραμπέτσου ἐξουσιοδοτήθησαν τά ἀστυνομικά τμήματα ὅπως, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, χορηγήσουν εἰς ἀναπήρους πολέμου, θύματα πολέμου καί ἀναξιοπαθοῦντα πρόσωπα προσωρινάς ἀδείας πωλήσεως κηρίων, βεγγαλικῶν κ.λπ. εἰς διάφορα σημεῖα τῶν περιφερειῶν των, ἐφ’ ὅσον δέν παρακωλύεται ἡ κυκλοφορία καί ἐφ’ ὅσον δέν δημιουργηθοῦν παράπονα τῶν ἐκεῖ καταστηματαρχῶν. Εἰς τήν διαταγήν διευκρινίζεται ὅτι οὐδεμία τοιαύτη ἄδεια θά χορηγηθῇ εἰς ὁλόκληρον τήν περιφέρειαν τοῦ Α΄ Ἀστυνομικοῦ τμήματος, εἰς τάς πλατείας Ὁμονοίας, Κάνιγγος καί Λαυρίου, εἰς τήν περιοχήν Χαυτείων καί γενικῶς εἰς ὅλας τάς ὁδούς τοῦ κέντρου τῆς πρωτευούσης.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924