Παρασκευή, 10 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΝΤΟΒΛΕΤ ΜΠΑΝΚΑΣΙ»….

«Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως κατηρτίσθη σχέδιον νόμου περί ἱδρύσεως «Κρατικῆς Τραπέζης Παρακαταθηκῶν» («Ντοβλέτ Ματιρίμ Μπανκασί»).
Δέν γνωρίζομεν τήν Τουρκικήν, ἀλλ’ αὐτό τό «Ντοβλέτ Ματιρίμ» ὁμοιάζει νά εἶναι, μᾶλλον, «Ντοβλέτ… Μπατιρίμ»! Ἄλλο ζήτημα, ὅτι ἡ χρεωκοπία τοῦ δοβλετιοῦ των ἀποτελεῖ πάντοτε διά τούς Τούρκους πλουτοπαραγωγικήν πηγήν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πανεργατικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν, συνεχίζουν καί σήμερον τήν ἀπεργίαν πείνης οἱ ἐργαζόμενοι εἰς τό νοσοκομεῖον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν μή ἐπίλυσιν τῶν αἰτημάτων των. Οἱ ἀπεργοί εἰς ἀνακοίνωσίν των ἀναφέρουν, ὅτι ἡ ἀπεργία των θά συνεχισθῇ ἐπ’ ἀόριστον, μέχρις ἐπιλύσεως τῶν αἰτημάτων των.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!