ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

Παρασκευή, 10 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΝΤΟΒΛΕΤ ΜΠΑΝΚΑΣΙ»….

«Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως κατηρτίσθη σχέδιον νόμου περί ἱδρύσεως «Κρατικῆς Τραπέζης Παρακαταθηκῶν» («Ντοβλέτ Ματιρίμ Μπανκασί»).
Δέν γνωρίζομεν τήν Τουρκικήν, ἀλλ’ αὐτό τό «Ντοβλέτ Ματιρίμ» ὁμοιάζει νά εἶναι, μᾶλλον, «Ντοβλέτ… Μπατιρίμ»! Ἄλλο ζήτημα, ὅτι ἡ χρεωκοπία τοῦ δοβλετιοῦ των ἀποτελεῖ πάντοτε διά τούς Τούρκους πλουτοπαραγωγικήν πηγήν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πανεργατικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν, συνεχίζουν καί σήμερον τήν ἀπεργίαν πείνης οἱ ἐργαζόμενοι εἰς τό νοσοκομεῖον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν μή ἐπίλυσιν τῶν αἰτημάτων των. Οἱ ἀπεργοί εἰς ἀνακοίνωσίν των ἀναφέρουν, ὅτι ἡ ἀπεργία των θά συνεχισθῇ ἐπ’ ἀόριστον, μέχρις ἐπιλύσεως τῶν αἰτημάτων των.

Απόψεις

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!

Δέν ἔχουμε δικαίωμα νά τούς προδώσουμε!

Εφημερίς Εστία
Τό χρέος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου πρός τούς πεσόντες Ἀεροπόρους – Τά ἔδιναν «ὅλα» στίς ἀερομαχίες γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι οἱ ἡγεσίες δέν θα ὑποκύψουν σέ πιέσεις γιά συμβιβασμό στά ἐθνικά θέματα – Τί περιμένουμε ἀπό τούς ταγούς τῆς χώρας

Πολιτική: Ὑπόθεση ποινικοῦ δικαίου

Μανώλης Κοττάκης
ΧΘΕΣ ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ἐπισκέφθηκε τόν Ἄρειο Πάγο καί «κατέθεσε» μήνυση κατά ἀνώτατου ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μόλις ἀποστρατευθέντος, ἐπειδή αὐτός κατήγγειλε ὅτι πιέστηκε νά θάψει ὑπόθεση ναρκωτικῶν μέ πρωταγωνιστή τόν υἱό του.

Ὑψηλά οἱ τιμές τῶν τροφίμων ἄν καί πέφτει ὁ πληθωρισμός

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ στόν ρυθμό ἀνόδου τοῦ ἐναρμονισμένου πληθωρισμοῦ καταγράφεται στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρωζώνη γιά τόν Ἰανουάριο, ὅπως ἔδειξαν τά στοιχεῖα τῆς Eurostat, ἀπόρροια τῆς ἀποκλιμακώσεως τῶν ἐνεργειακῶν τιμῶν.

Διακοπές στήν Γαῦδο καί τά Κουφονήσια…

Δημήτρης Καπράνος
Τό μόνο πού δέν χρειάζεται αὐτήν τήν ὥρα ἡ Ἑλλάς, εἶναι ὁ κοινοβουλευτικός ἀκτιβισμός.