Παρασκευή, 10 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΝΤΟΒΛΕΤ ΜΠΑΝΚΑΣΙ»….

«Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως κατηρτίσθη σχέδιον νόμου περί ἱδρύσεως «Κρατικῆς Τραπέζης Παρακαταθηκῶν» («Ντοβλέτ Ματιρίμ Μπανκασί»).
Δέν γνωρίζομεν τήν Τουρκικήν, ἀλλ’ αὐτό τό «Ντοβλέτ Ματιρίμ» ὁμοιάζει νά εἶναι, μᾶλλον, «Ντοβλέτ… Μπατιρίμ»! Ἄλλο ζήτημα, ὅτι ἡ χρεωκοπία τοῦ δοβλετιοῦ των ἀποτελεῖ πάντοτε διά τούς Τούρκους πλουτοπαραγωγικήν πηγήν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πανεργατικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν, συνεχίζουν καί σήμερον τήν ἀπεργίαν πείνης οἱ ἐργαζόμενοι εἰς τό νοσοκομεῖον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν μή ἐπίλυσιν τῶν αἰτημάτων των. Οἱ ἀπεργοί εἰς ἀνακοίνωσίν των ἀναφέρουν, ὅτι ἡ ἀπεργία των θά συνεχισθῇ ἐπ’ ἀόριστον, μέχρις ἐπιλύσεως τῶν αἰτημάτων των.

Απόψεις

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.

Ἡ Στοκχόλμη, ἡ πλατεῖα καί ἡ κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά ἐξηγούμεθα, τό «σαράντα καί κάτι» τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων γιά ἕνα κόμμα ἐξουσίας, εἶναι κάτι πού θεωρεῖται –παγκοσμίως– φυσιολογικό.