Ὁ μοναχικός δρόμος

ΚAMΜΙA φορά ἡ ἐπιβεβαίωση ὅτι…

… βρίσκεσαι στόν ὀρθό δρόμο ἔρχεται ξαφνικά ἀπό ἐκεῖ πού δέν τό περιμένεις. Καθημερινά ἐμεῖς ἐδῶ στήν «Ἑστία» εἴμαστε συνηθισμένοι στό νά παρακολουθοῦμε τήν ἀπέραντη σιωπή μέ τήν ὁποία γίνονται δεκτά ὁρισμένα ἄς ποῦμε αἱρετικά πρωτοσέλιδά μας γιά μείζονα ζητήματα πού ἀφοροῦν τόν δημόσιο βίο, τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμο στόν 21ο αἰῶνα. Πιστεύουμε ἑδραίως στίς ἐπιλογές μας, γνωρίζουμε ὅτι τίς περισσότερες φορές ἡ πλειονότης τίς ἀναγνωρίζει καί τίς υἱοθετεῖ μέ καθυστέρηση, πολλές φορές γίνονται πρῶτα θέματα σέ ἄλλες ἐφημερίδες μέ καθυστέρηση δύο ἑβδομάδων. Ἀλλά ὅταν τά γράφουμε ἐμεῖς, ἡ σιωπή σιωπή. Ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ ἀείμνηστος Ἀνδρέας Λεντάκης, ἔχουμε συνήθως ἄδικο γιατί ἔχουμε δίκιο πολύ νωρίς. Ὑπό αὐτή τήν ἔννοια ἀποτέλεσαν γιά μᾶς ἀνέλπιστη ἔκπληξη τά σημειώματα δύο ἐξαιρετικῶν συναδέλφων μας γιά θέματα πού πρόβαλε στήν πρώτη σελίδα ἡ «Ἑστία», καί ὅταν τό ἔπραξε ἦταν πολύ μόνη. Πρῶτος ἔγραψε γιά μᾶς ὁ ἔγκριτος συνάδελφος Κώστας Ἀργυρός, ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται χρόνια τώρα μέ ἐπιτυχία μέ τά εὐρωπαϊκά θέματα. Τοῦ προκάλεσε ἔκπληξη ὅτι μόνο ἡ «Ἑστία» ἀνέδειξε πρό δεκαημέρου περίπου δηλώσεις τῆς πρώην ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ντόρας Μπακογιάννη, ἡ ὁποία μέ τόλμη ἄσκησε κριτική στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς. Γιά τούς ἀκραίους, ὅπως τούς χαρακτήρισε, χειρισμούς της στό οὐκρανικό ζήτημα, καί ἐπεσήμανε ὅτι αὐτοί δημιουργοῦν τεράστια προβλήματα στούς Εὐρωπαίους. Ἐκείνη τήν ἐποχή ἡ Ἑλλάδα ζοῦσε μέρες ἀφόρητης ἐσωστρέφειας. Ἀσχολεῖτο μόνο μέ ὅ,τι συνέβαινε ἐντός τῶν συνόρων της, κυρίως μέ δολοφονίες καί ἀπαξιοῦσε νά στρέψει γιά λίγο τήν προσοχή της λίγο πιό πάνω ἀπό τά βόρεια σύνορά μας. Μόνο τρεῖς ὧρες ἀπέχει ἀεροπορικῶς τό Κίεβο ἀπό τήν Ἀθήνα. Ἐμεῖς ὅμως ἤμασταν χαμένοι στά δικά μας. Καμμία προσοχή. Ἡ ἐφημερίδα μας ἔπραξε αὐτό πού σέ παλαιότερες ἐποχές θά ἐθεωρεῖτο αὐτονόητο: ἀνέδειξε τήν σημασία τῶν δηλώσεων τῆς κυρίας Μπακογιάννη. Δέν κάνει ἄλλως τε κριτική στήν πολιτική τῆς Ὑπερδύναμης κάθε μέρα ἕνα μέλος τῆς οἰκογένειας Μητσοτάκη. Σπανίζει τό φαινόμενο. Κάτι πού ἀποδεικνύεται καί ἀπό τήν ἐξόχως φιλοδυτική ἄνευ ἐπιφυλάξεων τοποθέτηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν τελευταία κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση γιά τήν σύμβαση προμήθειας τῶν φρεγατῶν. Εὐχαριστοῦμε λοιπόν ἰδιαίτερα τόν Κώστα Ἀργυρό γιά τήν ἀναφορά του καί γιά τό ἐρώτημα πού ἔθεσε: Μά μόνον ἡ «Ἑστία» ἀσχολήθηκε;

Ἀνέλπιστη ἐπίσης ἦταν ἡ ἀναφορά πού ἔκανε σέ πρόσφατο σημείωμά του στήν ἐφημερίδα μας ὁ καλός συνάδελφος τῆς «Καθημερινῆς» Πάσχος Μανδραβέλης μέ τόν ὁποῖο στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 2000 διατηρούσαμε κοινή στήλη δημοσιογραφικοῦ διαλόγου στήν «Ἀπογευματινή τῆς Κυριακῆς». Ἐγώ ἔγραφα ἐκ δεξιῶν, πάντοτε ἐκ δεξιῶν, ἐκεῖνος ἐξ εὐωνύμων. Ὁ Πάσχος ἔθεσε τό ἴδιο ἀκριβῶς ἐρώτημα μέ τόν Κώστα Ἀργυρό, μέ ἀφορμή ἕνα ἄλλο πρωτοσέλιδό μας, πού ἀφοροῦσε τήν ἐμμονή τοῦ ἀγαπητοῦ κατά τά ἄλλα διοικητῆ τῆς τράπεζας τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννη Στουρνάρα μέ τά πρωτογενῆ πλεονάσματα, τήν λιτότητα καί τήν ἐπιστροφή στά μνημόνια. Προκάλεσε ἐντύπωση στόν παλιό φίλο ὅτι μόνο ἡ «Ἑστία» ἀνέδειξε τήν σημασία αὐτῆς τῆς παρέμβασης καί ὅτι αὐτήν τήν φορά δέν ὑπῆρξαν ἄλλες ἀντιδράσεις ὅπως τό παρελθόν κατά τοῦ κυρίου Στουρνάρα. Ὁ διοικητής ἀπό ὅ,τι φαίνεται εἶχε συνηθίσει στίς ἐπιθέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στό πρόσωπό του ἀλλά καί ἄλλων Νεοδημοκρατῶν βουλευτῶν, κάθε φορά πού ἄνοιγε ζήτημα λιτότητας. Ἴσως κατά βάθος νά τοῦ ἄρεσαν αὐτές οἱ ἐπιθέσεις καθώς ἐπιβεβαίωναν στίς Βρυξέλλες καί στό Βερολῖνο τόν τίτλο τοῦ μεταρρυθμιστῆ πού συνήθως διεκδικεῖ γιά τόν ἑαυτό του. Μά μόνο ἡ «Ἑστία»; Διερωτήθηκε ὁ Πάσχος Μανδραβέλης. Δέν θά ἔπρεπε. Διότι στήν πολιτική καί στήν δημοσιογραφία τά θέματα δέν εἶναι ποτέ προσωπικά. Συνήθως ἀναδεικνύουμε τήν διαφορά ἀντιλήψεων καί φιλοσοφίας πού μᾶς χωρίζει μέ συγκεκριμένα πρόσωπα, εἴτε αὐτά ὀνομάζονται Ἰωάννης Στουρνάρας εἴτε Ἀλέξης Πατέλης. Εὐχαριστοῦμε πάντως πολύ τόν κύριο Μανδραβέλη πού τό πρόσεξε.

Εἶναι ὅμως γιά μᾶς εὐκαιρία νά ἐξηγήσουμε σέ τί ὀφείλονται αὐτά τά πρωτοσέλιδα καί ποιά εἶναι ἡ ἀντίληψή μας γιά τά πράγματα. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν κύριο Στουρνάρα αὐτό πού παρατηροῦμε στήν μακρά θητεία του στήν πολιτική ἀπό τότε πού ἀνέλαβε ὑπουργός Ἀνάπτυξης στήν κυβέρνηση Παπαδήμου εἶναι τό ἑξῆς: πάντοτε ἐνδιαφέρεται γιά τά συμφέροντα τῶν δανειστῶν, γιά τά συμφέροντα τῶν τραπεζῶν ὡς ἐπόπτης τους, σπανίως ὅμως γιά τά συμφέροντα τῶν πολιτῶν. Ἁπλή ἀνάγνωση τοῦ πρόσφατου ἄρθρου του στήν «Καθημερινή» δείχνει ὅτι τό ἄγχος του ἀπό τήν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς Δημοκρατίας δέν ἀφορᾶ τήν βιωσιμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους, τό ὁποῖο ἄλλως τε διακρατεῖται ἀπό τόν ἐπίσημο τομέα καί εἶναι ἐκτός διαπραγμάτευσης ἀγορῶν, ἀλλά κυρίως ἀφορᾶ τίς ἐπιπτώσεις στήν κεφαλαιακή ἐπάρκεια τῶν τραπεζῶν. Προφανῶς καί αὐτό δέν εἶναι ἔγκλημα καθοσιώσεως, ἀλλά ἀπό τό 2010 πού μπήκαμε ἕως σήμερα αὐτό πού παρατηροῦμε εἶναι ἡ διαρκής ἔγνοια γιά τίς τράπεζες καί ἡ διαρκής ἀδιαφορία γιά τά προβλήματα τῶν πολιτῶν πού μπαίνουν σέ δεύτερη μοῖρα. Τό 2010, ὅπως ἀποκάλυψε σέ βιβλίο του ὁ Ἰωάννης Πρετεντέρης, αὐτό πού συνέφερε τήν ἑλληνική οἰκονομία ἦταν τό κούρεμα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους, ἀλλά ὅπως ὅμολόγησε, ὅλοι οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί εἶχαν λάβει συστάσεις ἀπό κυβέρνηση καί ἱδρύματα νά μήν προβάλλουν αὐτό τό αἴτημα πού θά ἔλυνε τήν κρίση 1 ὥρα ἀρχύτερα. Γιατί αὐτό δέ συνέφερε τίς τράπεζες. Τό 2012 πλήρωσαν τό μάρμαρο μέ τό PSI ἰδιῶτες ὁμολογιοῦχοι, ἀφοῦ πρῶτα εἶχε δοθεῖ χρόνος στίς τράπεζες, ἑλληνικές καί ξένες, νά ξεφορτωθοῦν χωρίς μεγάλες ζημιές τά ἑλληνικά ὁμόλογα. Πάλι τήν πλήρωσαν οἱ πολῖτες. Τό 2021 ὅσο ἡ Κυβέρνηση δανειζόταν μέ χαμηλό ἐπιτόκιο 43 δισεκατομμύρια € φορτώνοντας μέ χρέος τίς ἑπόμενες γενεές, ὁ κύριος Στουρνάρας δέν εἶχε κανένα πρόβλημα μέ τόν δανεισμό. Μόλις ὅμως ἄρχισαν νά ἀνεβαίνουν τά ἐπιτόκια ἀπέκτησε πρόβλημα, καί ἡ πρώτη λύση πού βρῆκε νά εἰσηγηθεῖ ἦταν ἡ ἐπιστροφή στά πρωτογενῆ πλεονάσματα, δηλαδή ἡ μετακύληση τῶν βαρῶν στόν ἑλληνικό λαό. Σίγουρη συνταγή! Καμμία ἐνσυναίσθηση. Τό ὡραῖο εἶναι ὅτι αὐτές οἱ λύσεις ἐναντίον τῶν πολιτῶν ἐνδύονται τήν στέφανο τῆς σοβαρότητας. Τό αὐτό ἰσχύει καί γιά τόν οἰκονομικό σύμβουλο τοῦ Πρωθυπουργοῦ κύριο Πατέλη. Καμμία ενσυναίσθηση στίς τηλεοπτικές ἐμφανίσεις του, ἀκόμη καί ὅταν τά ἐπιχειρήματά του ἔχουν ἑδραία βάση. Τί θά γίνει μέ τόν ΦΠΑ στά τρόφιμα τόν ρωτοῦσαν οἱ δημοσιογράφοι προσφάτως –ἐπενδυτική βαθμίδα ἀπαντοῦσε. Τί θά γίνει μέ τόν εἰδικό φόρο κατανάλωσης καί τόν πληθωρισμό στά καύσιμα –καί οἱ Γερμανοί ἔχουν πληθωρισμό ἀπαντοῦσε. Πῶς θά ἀντιμετωπίσετε τήν ἐνεργειακή κρίση τόν ρωτοῦσαν –μέ ἄρθρα τοῦ Ἐκόνομιστ περί ἑλληνικῆς τρόικας στήν Ὁλλανδία ἀπαντοῦσε. Γι’ αὐτό σημειώσαμε ὅτι εἶναι ἐκτός πολιτικοῦ τόπου καί χρόνου καί ὅτι ζεῖ μακριά ἀπό τήν κοινωνία μέσα σέ ἕνα πολιτικό θερμοκήπιο. Δέν τοῦ ζητήσαμε νά μή λέει τήν ἀλήθεια στούς Ἕλληνες. Ζητᾶμε ὅμως ὅταν ἀναφέρεται σέ δυσάρεστες καταστάσεις νά ἔχει στοιχειώδη ψυχική ἐπαφή μέ τό ἀκροατήριό του καί νά μήν ἀπαντᾶ ὡς τεχνοκράτης πρός τεχνοκράτη. Σάν νά βρίσκεται σέ zoom ἐργασίας μέ στελέχη τῆς Goldman Sachs.

Τό ἀντίστοιχο τοῦ κυρίου Πατέλη στήν ἀγορά εἶναι ὁ διευθυντής τοῦ γερμανικοῦ σουπερμάρκετ, ὁ ὁποῖος δέν εἶχε τήν στοιχειώδη ἐνσυναίσθηση νά μήν ὑποβάλει μήνυση στήν ταλαιπωρημένη γηραιά συνταξιοῦχο πού συνελήφθη νά κλέβει κρέας στό κατάστημά του, ἐπειδή τό εἰσόδημά της διοχετευόταν στήν πληρωμή στεγαστικῶν δανείων καί ἀκριβῶν φαρμάκων. Γι’ αὐτό κάνουμε αὐτά τά πρωτοσέλιδα. Γιατί θεωροῦμε ὅτι ὁ κυνισμός, ὁ ἄκρατος κυνισμός πού ἐπικρατεῖ στήν φρασεολογία κρατικῶν καί κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων, πρέπει νά ἀπορρίπτεται! Πολύ εὐχαριστοῦμε λοιπόν τούς συναδέλφους μας πού τό πρόσεξαν, γιά ὅποιο λόγο! Μέ τήν εὐκαιρία ὡς κατακλεῖδα θέλουμε νά ποῦμε κάτι στόν ἀξιότιμο ὑπουργό Ἐργασίας Κωστῆ Χατζηδάκη. Οἱ πολῖτες δέν ψήφισαν τήν Νέα Δημοκρατία γιά νά μοιάζει μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ. Ὅταν ὁ Ἀλέξης Τσίπρας τόνισε στή Βουλή ὅτι ὁ πρόεδρος τῆς Δ.Ε.Η. λαμβάνει μηνιαῖο μισθό 260.000€ ἐνῶ ὁ Πρωθυπουργός πού διοικεῖ ὅλη τή χώρα μόλις 85.000€, ἡ ἀπάντηση πού περιμέναμε δέν ἦταν ὅτι τά ἴδια χρήματα ἔπαιρναν τά στελέχη τῆς Δ.Ε.Η. καί ἐπί ΣΥΡΙΖΑ. Ὅταν τά λέτε αὐτά, κύριε ὑπουργέ, δέν εἶστε Φιλελεύθερος. Εἶσαι ἀφόρητα κρατιστής καί ἐξισώνετε τήν Νέα Δημοκρατία τοῦ Κωσταντίνου Καραμανλῆ μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ τοῦ Παύλου Πολάκη.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923