Ὁ φιλελευθερισμός τῶν ἀνοήτων

ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΣΣΟΜΕΘΑ: Ὁ γκουρού τοῦ «νεοφιλελευθερισμοῦ» ἐν Ἑλλάδι Στέφανος Μάνος…

… ἐπετέθη μέ δήλωσή του στήν «Ἑστία Ἐπενδυτική» (δεῖτε σελ. 3), μέ τήν κατηγορία ὅτι πλήττουμε τήν ἐλευθερία τῆς γνώμης μέ τίς ἀποφάσεις πού λάβαμε γιά τήν ὑπόθεση Παπαντωνίου: τήν πρωτοβουλία δηλαδή 61 προσωπικοτήτων, καθηγητῶν πανεπιστημίου, ἐπιχειρηματιῶν, νομικῶν, καί δημοσιογράφων (μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἀρθρογράφος μας) νά κατακεραυνώσουν ἐφέτες καί ἀνακριτές, ἐπειδή ἀπέρριψαν τό αἴτημα ἀποφυλάκισης τοῦ πρώην ὑπουργοῦ. Οἱ ἐν λόγω θεωροῦν τόν πρώην ὑπουργό «πολιτικό κρατούμενο» καί τήν ἀπόφαση τῶν δικαστῶν «ὕβρη» γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Δέν θά μπῶ στήν οὐσία τῆς ὑπόθεσης σήμερα, θά ἀπαντήσω συνολικά στό αὐριανό σημείωμα γιά τίς ἀρχές τῆς «Ἑστίας». Ὑποτίθεται πώς ἐπί ΣΥΡΙΖΑ ἡ ἐπίθεση στούς ἀνακριτές ἦταν «Πολακισμός». Σήμερα εἶναι «φιλελευθερισμός»! Στό σημερινό σημείωμα θά ἀσχοληθῶ μέ τόν φιλελευθερισμό τοῦ κ. Μάνου στόν χῶρο τῆς ἐνημέρωσης. Ἀφοῦ προκαλεῖ, θά τά «ἀκούσει». Μέ τόν προσήκοντα σεβασμό πού τρέφω γιά τό πρόσωπό του καί ἐξεδήλωσα, χωρίς νά φείδομαι ἐπαίνων, δημοσίως στήν περυσινή παρέμβασή μου στό Delphi Economic Forum. Διερωτῶμαι: Ἀπό ὅλα ὅσα συμβαίνουν στόν χῶρο τῆς ἐνημέρωσης καί τῶν ΜΜΕ ἡ «Ἑστία Ἐπενδυτική» εἶναι τό πρόβλημά σας, κ. Μάνο; Ὁ ὅμιλος πού γεννήθηκε μέσα στήν κρίση (2010), δίνει ἐργασία σέ 300 οἰκογένειες, δέν ἔχει μισό εὐρώ τραπεζικό δανεισμό ἤ κρατική ἐνίσχυση καί παλεύει σέ ἀντίξοες συνθῆκες γιά τήν ἀνεξαρτησία του καί τήν ἐπιβίωσή του; Ἤ μήπως ἄλλα εἶναι τά προβλήματα;

Γιά νά μήν κρυβόμαστε: τό μονοπώλιο στόν χῶρο τοῦ Τύπου καί στόν χῶρο τῆς διακίνησης τοῦ Τύπου δέν σᾶς ἐνοχλεῖ ἐσᾶς τόν «φιλελεύθερο», κ. Μάνο; Ἡ κατάχρηση τῆς δεσπόζουσας θέσης καί ἡ ἀκινησία τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ δέν σᾶς πειράζει; Ἀγνοεῖτε ὅτι συγκεκριμένος ἐπιχειρηματίας ἐλέγχει ἐμφανῶς (ἴσως καί ἀφανῶς) καμμιά δεκαριά ἐφημερίδες, σάιτ, ραδιόφωνα καί δέν ξέρουμε ἀκόμη τί ἄλλο, διατάσσοντας τήν Κυβέρνηση τήν μία νά κάνει ἀνασχηματισμό, τήν ἄλλη νά ἀποκλείσει συγκεκριμένο ἐπιχειρηματία ἀπό τό καζίνο τοῦ Ἑλληνικοῦ, τήν τρίτη νά ἀφαιρέσει τόν φάκελο Novartis ἀπό τήν εἰσαγγελία διαφθορᾶς, καί πάει λέγοντας; Ἀγνοεῖτε ὅτι συγκεκριμένος ἐπιχειρηματίας ἄλλαξε μονομερῶς τούς ὅρους σύμβασης τῆς διακίνησης τῶν ἐφημερίδων τοῦ ὁμίλου μας μέ δυσβάστακτους οἰκονομικούς ὅρους καί κρατᾶ στήν πραγματικότητα τό ταμεῖο μέ τίς εἰσπράξεις τῆς ἐφημερίδας μας ἀπό τά εὐρώ τῶν ἀναγνωστῶν μας μέ τελικό στόχο νά μᾶς πνίξει; Ξέρετε ὅτι οἱ ἐφημερίδες μας πᾶνε στήν ἐπαρχία μεσημέρι, ἐνῶ τοῦ ἐπιχειρηματία πρωί καί μάλιστα ἀτάκτως σέ σημεῖα διανομῆς γιά νά ὑπονομεύονται οἱ πωλήσεις μας; Γι’ αὐτά, τσιμουδιά;

Ἀλήθεια, κ. Μάνο, γιατί ἐσεῖς ὁ μέγας «φιλελεύθερος» σιωπᾶτε μπροστά σέ αὐτή τήν ὠμή παραβίαση τῶν κανόνων τοῦ ἐλεύθερου ἀνταγωνισμοῦ ἡ ὁποία ἔχει ὡς στόχο, μεταξύ ἄλλων, μιά ἱστορική ἐφημερίδα πού κυκλοφορεῖ, τρεῖς αἰῶνες τώρα, ἀπό τό 1876; Καί τολμᾶτε νά βάζετε στό στόμα σας τήν «Ἑστία», κ. Μάνο; Τά ἄρθρα τῆς ὁποίας εἶναι καί θά παραμείνουν καθημερινή πηγή πληροφορόρησής σας, καθώς σέ πλεῖστες περιπτώσεις πρωτοσέλιδών μας (ἐνδεικτικῶς: 12 μίλια, ἐθελούσια ἔξοδος ΔΕΗ, Ἀπόδημοι) μοῦ τηλεφωνεῖτε καί μοῦ ζητᾶτε ἄλλοτε περισσότερες πληροφορίες καί ἄλλοτε νά «χτυπήσω» συγκεκριμένους ὑπουργούς (Γεραπετρίτης, Χατζηδάκης);

Πολύ ὡραῖος ὁ «φιλελευθερισμός» σας! «Φιλελευθερισμός» γιά ἀνοήτους! Μόνο πού ἐμεῖς εἴμαστε ἄλλου φιλελευθερισμοῦ, ἄλλης πάστας, δέν ὑπακοῦμε σέ αὐτόν.

Ἀλλά δέν τελειώσαμε: Γιά τό μονοπώλιο στόν χῶρο τοῦ Τύπου καί τόν χῶρο τῆς διανομῆς τοῦ Τύπου, ἄς ποῦμε, δέν ξέρετε. Γιά τήν συγκέντρωση στόν χῶρο τῶν Ἠλεκτρονικῶν Μέσων Ἐνημέρωσης, τῶν τηλεοράσεων, θά βρεῖτε νά πεῖτε καμμιά κουβέντα; Γιά τό διπλό σκάνδαλο τῆς συνδρομητικῆς τηλεόρασης θά πεῖτε κάτι, «φιλελεύθερε» κ. Μάνο;

Γιά τό σκάνδαλο νά διαγράφεται τό 80% τῶν δανείων ἰδιωτικῆς ἐπιχείρησης γιά νά τήν ἀγοράσει «καθαρή» ἐπιχειρηματίας μηντιάρχης θά πεῖτε κάτι, (ὄχι σέ ἐμᾶς), στόν κόσμο τῆς ὑγιοῦς οἰκονομίας πού χάνει τίς ἐπιχειρήσεις του στούς πλειστηριασμούς λόγω δανεισμοῦ, «φιλελεύθερε» κ. Μάνο; Ἤ μήπως θά ἐπιτεθεῖτε πάλι στήν «Ἑστία», ἐπειδή κράτησε θέση ἀρχῶν σέ θέματα Δικαιοσύνης;

Γιά τό ἑλληνικό ἀπίθανο, ἰδιοκτήτης ΠΑΕ νά εἶναι καί ἰδιοκτήτης συνδρομητικοῦ καναλιοῦ ἀπό τό ὁποῖο θά εἰσπράττουν τηλεοπτικά δικαιώματα οἱ ἀνταγωνιστές του, ἐπίσης ἰδιοκτῆτες ΠΑΕ, θά βρεῖτε νά πεῖτε μιά λέξη, «φιλελεύθερε» κ. Μάνο; Γιά τό ἐνδιαφέρον νά προβλέπει ἀναπτυξιακό νομοσχέδιο ἐπιδοτήσεις γιά συγκεκριμένα ΜΜΕ καί ἀπαλλαγή καναλαρχῶν ἀπό τήν ὑποχρέωση τοῦ «πόθεν ἔσχες», θά πεῖτε κάτι σιωπηλέ, «φιλελεύθερε», κ. Μάνο;

Καί τολμᾶτε ὅταν ἀναφέρεστε στήν «Ἑστία» νά κάνετε παραλληλισμούς μέ τήν δικτατορία; Κοιτάξτε καλύτερα γύρω σας, ὑπάρχει δικτατορία γιά νά καταγγείλετε, ἄν ἔχετε τό σθένος.

Ἀλλά δυστυχῶς ὁ «φιλελευθερισμός» σας, ὁ «φιλελευθερισμός» γιά ἀνοήτους, ἐξαντλεῖται στό νά ἐπιτίθεται τήν μία στήν «Ἑστία» πού ὄρθωσε ἀνάστημα ὑπεράσπισης τῆς Δικαιοσύνης, τήν ἄλλη στήν Διοίκηση τοῦ «Ἀττικό Μετρό» γιά τήν στάση «Παῦλος Μπακογιάννης» (ἡ Δράση) καί τήν τρίτη στόν ὑπουργό Ἐπικρατείας Γιῶργο Γεραπετρίτη γιά τό ν.σ. τῶν Ἀποδήμων. Μέχρι ἐκεῖ μπορεῖ. Παραπάνω δειλιάζει.

Καί κάτι τελευταῖο: Τί προβλέπει ἄραγε τό ἐγχειρίδιο ἑνός «φιλελεύθερου», ὅταν ἕνας ὑπόδικος τηλεφωνεῖ ἀπό τήν φυλακή σέ Διευθυντή ἐφημερίδας, τόν ἐπιτιμᾶ γιά σχόλιά του καί τοῦ ὁμολογεῖ ὅτι αὐτός ἔγραψε ἀπό τήν φυλακή τό κείμενο συμπαράστασης πρός τόν ἑαυτό του (πού «πάσαρε» σέ ἄλλους νά ὑπογράψουν); Τόν καταγγέλλει γι’ αὐτό; Ὑπερασπίζεται τόν Διευθυντή τῆς ἐφημερίδας στό ὄνομα τῆς ἐλευθερίας ἔκφρασης; Ἤ κάνει πώς δέν ἄκουσε καί σιωπᾶ, ὅπως ἐσεῖς;

Ἄχ, κύριε Μάνο! Γι’ αὐτό παρά τό τεράστιο ἔργο πού προσφέρατε στήν πατρίδα, δέν ἀναγνωρίζεστε. Γιατί εἶστε ἕνας «φιλελεύθερος» πού μεροληπτεῖ.

Απόψεις

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εφημερίς Εστία
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Εφημερίς Εστία
Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο

Εἶναι ἡ Δημοκρατία κλειστό κλάμπ;

Μανώλης Κοττάκης
Ο Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Τζό Μπάϊντεν, συμφώνησε προχθές μέ τόν ρεπουμπλικάνο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, γιά τήν αὔξηση τοῦ ὁρίου χρέους τῶν ΗΠΑ.