Ὁ διχασμός, τό μῖσος, ἡ Βουλή καί ὁ Μαντέλα

Παρακολουθῶ τήν Βουλή, διαβάζω ὅλες τίς ἐφημερίδες, περιδιαβαίνω καθημερινῶς τό διαδίκτυο

Δέν εἶναι μόνο τό ὅτι πρέπει, εἶναι καί ὅτι δέν μπορῶ νά μένω χωρίς ἐνημέρωση.

Θά ἤθελα, πάντως, νά ἐπισημάνω τό μῖσος, τήν κακία, τίς ἀπαράδεκτες ἐκφράσεις, τόν πόλεμο (ναί, πρόκειται γιά ἕναν φοβερό καί χωρίς οἶκτο πόλεμο) πού διεξάγεται καθημερινά στό διαδίκτυο.

Ὀφείλω ἐπίσης νά ἐπισημάνω τίς θωπεῖες ὅλων τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως πρός τό λεγόμενο «ἀντιεμβολιαστικό κίνημα», καθώς ὅλοι ἔχουν ταχθεῖ «ὑπέρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ», ἀλλά κλείνουν τό μάτι στούς πιστεύοντες στά τσιπάκια. Μέ τόν τρόπο αὐτό ὑποθάλπουν ἕνα κίνημα ὑβριστῶν, οἱ ὁποῖοι –χωρίς κανέναν ἐνδοιασμό– δέν διστάζουν νά καθυβρίζουν, νά ἀπειλοῦν καί νά βωμολοχοῦν ἐναντίον ὅσων ἔχουν διαπράξει τό «ἀδίκημα» νά ἐμβολιασθοῦν. Ἄκουσα καί τίς ὁμιλίες τῶν ἀρχηγῶν στήν Βουλή. Τζίφος! Μπάφα! Λάδι στήν φωτιά! Ἀντί νά ὑπάρχει τάση πρός κατευνασμό τῶν πνευμάτων, οἱ ἀρχηγοί τά ἔψαλαν ὁ ἕνας στόν ἄλλον καί συνέτειναν στήν παγίωση ἑνός διχαστικοῦ, πολεμικοῦ κλίματος στήν κοινωνία.

Πρός ὅλους, λοιπόν, τούς πολιτικούς μας, ἀλλά καί τούς ἀγρίους τοῦ διαδικτύου, μιά μικρή ἐξομολόγηση τοῦ μεγάλου Νέλσον Μαντέλα:

«Ὅταν εἶχα γίνει Πρόεδρος, ζήτησα ἀπό κάποια μέλη τῆς σωματοφυλακῆς μου νά πᾶμε βόλτα στήν πόλη. Μετά τόν περίπατο, πήγαμε νά γευματίσουμε σέ ἕνα ἑστιατόριο. Καθίσαμε σέ ἕνα ἀπό τά κεντρικότερα, καί ὁ καθένας μας ἑτοιμάστηκε νά παραγγείλει. Ἔπειτα ἀπό σύντομη ἀναμονή, ἐμφανίστηκε ὁ σερβιτόρος πού ἔφερε τά μενού μας. Τότε, συνειδητοποίησα ὅτι στό τραπέζι ἀκριβῶς ἐμπρός ἀπό τό δικό μας καθόταν ἕνας μοναχικός ἄνθρωπος πού περίμενε νά τόν σερβίρουν.

Ὅταν ἐξυπηρετήθηκε, εἶπα σέ ἕναν ἀπό τούς φρουρούς μου νά τοῦ ζητήσει νά ἔλθει νά καθίσει μαζί μας. Ὁ φρουρός τοῦ διεβίβασε τήν πρόσκλησή μου. Ὁ ἄνθρωπος στάθηκε ὄρθιος, πῆρε τό πιάτο του καί κάθισε δίπλα μου. Ἐνῶ ἔτρωγε, τά χέρια του ἔτρεμαν συνεχῶς καί δέν σήκωνε τό κεφάλι του ἀπό τό φαγητό. Ὅταν τελειώσαμε, μέ χαιρέτησε χωρίς κἄν νά μέ κοιτάξει. Τοῦ ἔσφιξα τό χέρι καί ἀπομακρύνθηκε!

“Κύριε Πρόεδρε, αὐτός ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά εἶναι πολύ ἄρρωστος γιατί παρατήρησα τά χέρια του, δέν σταμάτησαν νά τρέμουν ἐνῶ ἔτρωγε” μοῦ εἶπε ὁ φρουρός. “Καθόλου! Ὁ λόγος εἶναι ἄλλος” ἀπάντησα. Μέ κοίταξαν περίεργα καί τούς εἶπα: “Αὐτός ὁ ἄνθρωπος ἦταν ὁ φύλακας τῆς φυλακῆς πού ἤμουν κρατούμενος. Συχνά, μετά τά βασανιστήρια πού μοῦ ἔκαναν, οὔρλιαζα καί ζητοῦσα νερό. Ἐκεῖνος, ἤθελε νά μέ ταπεινώσει, γέλασε μαζί μου καί ἀντί νά μοῦ δώσει νερό οὔρησε στό κεφάλι μου. Δέν ἦταν ἄρρωστος, φοβήθηκε μήπως τώρα πού εἶμαι Πρόεδρος τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς, θά τόν ἔστελνα φυλακή καί θά ἔκανα τό ἴδιο πρᾶγμα πού ἔκανε ἐκεῖνος, βασανίζοντας καί ταπεινώνοντάς τον. Αὐτή ἡ συμπεριφορά, ὅμως, δέν εἶναι τοῦ χαρακτῆρα μοο, οὔτε τῆς ἠθικῆς μου. Τά μυαλά πού ζητοῦν ἐκδίκηση καταστρέφουν τά κράτη, ἐνῶ ἐκεῖνα πού ζητοῦν συμφιλίωση χτίζουν Ἔθνη!»…

Ἄς ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τους τίς παρακαταθῆκες τοῦ Μαντέλα οἱ πολιτικοί μας ἡγέτες. Δέν εἶναι καιρός γιά διχασμό, ἀλλά γιά συμφιλίωση καί κοινούς ἀγῶνες.

Απόψεις

Γιάννης Κουριαννίδης: Πρόσκληση για συζήτηση με αφορμή το 127ο τεύχος της «Ενδοχώρας»

Εφημερίς Εστία
Ο Γιάννης Κουριαννίδης, είναι διευθυντής του περιοδικού «Ενδοχώρα» και δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Θύελλα στήν Λευκωσία γιά τίς ἐπίμαχες δηλώσεις τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Μετά ἀπό σιωπή πέντε ἡμερῶν καί τήν ἐξαφάνιση τῆς ἐφημερίδος μας ἀπό τά ἠλεκτρονικά ΜΜΕ, τώρα ἐπιχειροῦν νά «διαψεύσουν» τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» μέσῳ… Ἀναστασιάδη – Κεραυνοί ἀπό τόν Κύπριο ἐκδότη, Κωστῆ Χατζηκωστῆ, ὁ ὁποῖος ἐπιμένει στούς ἰσχυρισμούς του κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ

Τί σημαίνει ἡγεσία

Μανώλης Κοττάκης
HMOYN νεαρός φοιτητής, στέλεχος τῆς ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνῆς, ὅταν ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης διεκδίκησε τήν πρωθυπουργία τό καλοκαίρι τοῦ 1989, μέ ἐκλογικό σύστημα ἁπλῆς ἀναλογικῆς.

Ἐκλογές στίς 21 Μαΐου ἐπαναληπτικές στίς 2 Ἰουλίου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ τῶν ἐκλογῶν στίς 21 Μαΐου ἀπό τόν Πρωθυπουργό ἔβγαλε ἀπό τά συρτάρια τά ἡμερολόγια μέ τίς ἡμερομηνίες-κλειδιά, τόσο γιά τόν δεύτερο γῦρο τῶν ἐκλογῶν ὅσο καί γιά τόν χρόνο διαλύσεως τῆς Βουλῆς καί ἄλλων συσχετιζομένων ἡμερομηνιῶν.

Πρός ἐκλογές, μέ μιά ματιά στό παρελθόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ κύβος ἐρρίφθη! Ἐκλογές τήν 21η Μαΐου. Ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Πρωθυπουργός, ἡ Κυβέρνηση ἐξαντλεῖ τήν τετραετία. Κι αὐτό εἶναι ἕνα καλό σημάδι.