Οἱ ἀνεμογεννήτριες, τά ἀπορρίμματα, τό 43% καί οἱ κοτζαμπάσηδες

Τό φιλελεύθερο πρότυπο τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί ἡ παραβίασή του

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ παρουσιάζουν παραδόξως ἐξαιρετικές ὁμοιότητες μέ τίς ἐθνικές ἐκλογές. Τόν Μάιο καί τόν Ἰούνιο ἀσχολούμασταν μέ τό σχέδιο «Δήμητρα» τοῦ Ἰωάννη Βαρουφάκη, μέ τό παράλληλο νόμισμα τοῦ Εὐκλείδη Τσακαλώτου, μέ τό ἐνοικιαζόμενο σπίτι τοῦ Γιάννη Ραγκούση, καί μέ τήν παρενόχληση τοῦ εὐρωβουλευτῆ Γεωργούλη. Φωνάζαμε ἐμεῖς τότε, ὅτι ἄλλα εἶναι τά μεγάλα θέματα πού θά μᾶς ἀπασχολήσουν μετεκλογικά, ἀλλά ἤμασταν μόνοι, πολύ μόνοι. Χαλούσαμε τήν …μανέστρα. Ἐπιβεβαιωθήκαμε ὅμως.

Μετά τόν Ἰούνιο, ἡ ἀτζέντα πού ἄνοιξε περιελάμβανε τήν ἄμεση ἔναρξη τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου ὑπό ὑψηλή συμμαχική ἐποπτεία, τήν δέσμευση γιά τήν νομοθέτηση τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, τήν ἐξαγγελία νομιμοποιήσεως χιλιάδων παράνομων μεταναστῶν, τήν φορολόγηση ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν καί πολλά ἄλλα. Ἀντί νά συζητοῦμε γιά τήν ζωές μας, συζητούσαμε (μόνο) γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ. Τό πανηγυρίσαμε δεόντως τό ἀποτέλεσμα, ἀλλά ἡ πραγματικότητα μᾶς ἐκδικεῖται.

Τά ἴδια συμβαίνουν καί τώρα. Ἀκριβῶς. Ἡ ἴδια χορογραφία. Πᾶμε γιά δημοτικές ἐκλογές καί ἀσχολούμαστε μέ τόν Κασσελλάκη. Καλά-καλά δέν κάθισε στήν καρέκλα του, καί οἱ δημοσκοπήσεις μετροῦν τήν μείωση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τῆς δημοτικότητάς του. Ἀλλά, τί περίεργο, μία ἑβδομάδα πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, δημοσκόπηση γιά τό ποιός ἐκλέγεται δήμαρχος ἤ περιφερειάρχης ἀπό τόν πρῶτο γῦρο μέ τό 43% πού νομοθέτησε ἡ Κυβέρνηση, εὐελπιστῶντας ὅτι θά καθαρίσει τό παιχνίδι, δέν ὑπάρχουν! Δέν δημοσιεύονται. Δέν μεταδίδονται! Σιωπή. Διότι ὅπως μοῦ λένε φίλοι πού πολιτεύονται ὡς ὑποψήφιοι σύμβουλοι στήν Ἀθήνα καί στήν Θεσσαλονίκη μέ συγκεκριμένους ὑποψηφίους, ὁ κόσμος τούς γυρίζει τήν πλάτη καί δέν δείχνει διάθεση γιά νά παραλάβει τά φυλλάδιά τους! Τῶν φιλοκυβερνητικῶν ὑποψηφίων. Τό κλῖμα εἶναι στήν καλύτερη περίπτωση μουδιασμένο. Γιά νά μήν πῶ σέ ὁρισμένες περιπτώσεις βαρύ. Ἡ μπόρα δέν ξεσπᾶ μόνο καί μόνο γιατί οἱ ἀντίπαλοί τους ἐπελέγησαν ἀπό τό …πανέρι! Καί μέσα σ’ ὅλα ἔχουμε καί τούς συμμάχους νά «διαρρέουν» σέ σαββατιάτικες ἐφημερίδες ὅτι τώρα ἀνακάλυψαν, ἀφοῦ ἔβαλαν τό χεράκι τους μέ τόν τρόπο πού αὐτοί γνωρίζουν, στό νά γίνει τό πολιτικό σκηνικό σκόνη καί θρύψαλα, ὅτι θέλουν νά ἀναστήσουν τόν δικομματισμό! Ἀλλά ὅταν ἐμεῖς γράφαμε ὅτι τό ὀργανωμένο παιχνίδι τῶν δύο εἶναι προτιμώτερο ἀπό τό ἀσύντακτο χάος τῶν πολλῶν, κάποιοι ἔκαναν τούς ἔξυπνους. Τώρα πού δέν μποροῦν νά ἐλέγξουν τίποτε, ἤ ἐν πάσῃ περιπτώσει δυσκολεύονται, ἔχουν βάλει κάτω τά κομμάτια τοῦ πάζλ καί προσπαθοῦν γιά τήν ἐπανασυγκόλλησή σου. Μέ μία διαφορά. Ὅπως στήν ζωή, ἔτσι καί στήν πολιτική τό γυαλί πού ραγίζει συνήθως σπάει. Δέν ἐπανασυγκολλᾶται εὔκολα. Ὡστόσο γιά νά ἔχετε μέτρο σύγκρισης γιά τό πῶς παίζεται τό παιχνίδι, σᾶς καλῶ νά θυμηθοῦμε τί ἀκριβῶς ἔγινε στίς ἐθνικές ἐκλογές μέ τό σύστημα τῶν μέσων ἐνημερώσεως καί τῶν δημοσκοπήσεων καί τί γίνεται καί τώρα. Οἱ ἄνθρωποι ἐπαναλαμβάνουν τούς ἑαυτούς τους.

Στίς ἐθνικές ἐκλογές οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων δέν εἶχαν καμμία συμμετοχή στήν χορογραφία τοῦ ἀποτελέσματος. Τήν βασική δουλειά τήν ἔκανε ἡ πέμπτη φάλαγγα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ρόλο περιφερειακό μόνον εἶχε τό πέμπτο τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου πού στόν πρῶτο γῦρο ἀπέκλεισε σχεδόν ὅλα τά δεξιά κόμματα γιά νά προστατευτεῖ ἡ Νέα Δημοκρατία στά νῶτα της, ἐνῷ σκοπίμως διαφημίστηκαν καί μερικά ἀπό τά νεοεμφανιζόμενα κόμματα γιά νά δημιουργηθεῖ σύγχυση. (Ὁ δικαστής πού ὄρθωσε ἀνάστημα στήν ἀντισυνταγματική ἀπαγόρευση συμμετοχῆς κομμάτων στίς ἐθνικές ἐκλογές καί κατήγγειλε παρέμβαση ἀνώτατου παράγοντα γιά νά ἐπηρεαστεῖ τό φρόνημά του, βρίσκεται σήμερα στό ἐξωτερικό, κλινήρης!) Στόν δεύτερο γῦρο ἐπετράπη ἐλευθέρως ἡ συμμετοχή ὅλων τῶν δεξιῶν κομμάτων, μέ στόχο τήν ἀλληλοεξόντωσή τους, καί τά μέσα ἐνημερώσεως πού τά δόξαζαν στόν πρῶτο γῦρο, μετά τά λιθοβολοῦσαν! Τό ἀποτέλεσμα γνωστό. Ὀκτακομματική Βουλή.

Δεῖτε τί ἀκριβῶς συμβαίνει καί σήμερα. Τά συστημικά μέσα ἐνημερώσεως ἄλλαξαν ριζικά γραμμή στό μέσο τῆς διαδρομῆς, καί ἀπό ἐκεῖ πού δόξαζαν τόν κύριο Κασσελάκη γιά νά ἐκλεγεῖ στήν ἀρχηγία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τό στρίβουν καί τόν ἀναδεικνύουν ὡς τό βασικό… θέμα τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν. Οἱ τοπικές κοινωνίες δέν ἔχουν προβλήματα. Οὔτε ζητήματα ἀντιπλημμυρικῶν ἔργων ἔχουν, οὔτε ζητήματα ἀνεμογεννητριῶν ἔχουν (προχθές, διάβασα στό e-ptolemeos.gr, εἶχε κλείσει ἡ Ἐγνατία πρός Κοζάνη γιά τήν μεταφορά γιγαντιαίας ἀνεμογεννήτριας), οὔτε ζητήματα διαχειρίσεως ἀπορριμμάτων ἔχουν, οὔτε ζητήματα κατανομῆς τῶν ἔργων ἔχουν. Τό …πόπολο μπορεῖ νά καταναλώσει ἄφθονο Κασσελάκη μέ ὀρεκτικό τόν Τάυλερ. Εἶναι ἐντυπωσιακό ὅτι ὅλες μαζί οἱ δημοσκοπικές ἑταιρεῖες ἐμφανίστηκαν ταυτόχρονα στίς 20 Σεπτεμβρίου γιά νά μετρήσουν τήν κυριαρχία τῆς Κυβερνήσεως καί νά διαπιστώσουν ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ, μέ τόν νέο ἀρχηγό, χάνει ψήφους.

Μπορεῖ αὐτό νά ἰσχύει, ἀλλά ἀλήθεια, αὐτό εἶναι τό βασικό πρόβλημα στόν δρόμο γιά τίς περιφερειακές καί δημοτικές ἐκλογές; Ἤ μήπως τά ἄλλα, γιά τά ὁποῖα ἐνδιαφέρονται συγκεκριμένα τμήματα τῆς διαπλοκῆς σέ συγκεκριμένες περιοχές τῆς χώρας; Ἀλλά γιά αὐτά βεβαίως δέν θά ἀκούσουμε τίποτε, θά τά μάθουμε ὅλα μετά τίς δημοτικές καί περιφερειακές ἐκλογές. Ὅπως ἔγινε καί μέ τίς ἐθνικές.

Ἐν προκειμένῳ, ὑπάρχουν καί δύο πολιτικά ζητήματα: τό πρῶτο ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐπιβεβαίωση τῆς πολιτικῆς κυριαρχίας τῆς ΝΔ. Ἡ Κυβέρνηση μέχρι τώρα σέ διάφορες στροφές ἔχει δείξει πώς δέν διαθέτει τό ἀπαιτούμενο θάρρος γιά τίς μεταρρυθμίσεις πού ὑποσχέθηκε, ὅπως αὐτή βεβαίως τίς ἐννοεῖ. Μίλησε ὁ ὑπουργός Δημόσιας Τάξεως γιά κατάργηση τῆς πανεπιστημιακῆς ἀστυνομίας –ὑπό τό φῶς τῶν ἀντιδράσεων τό πῆραν πίσω. Μίλησε ὁ ὑφυπουργός Oἰκονομικῶν γιά αὔξηση τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν –τόν ἄδειασε ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος. (Τό γεγονός ὅτι πρῶτος ἄνοιξε τό θέμα ὁ Πρωθυπουργός στήν Θεσσαλονίκη λέγοντας ὅτι «ὅλα, καί ἡ φορολογική κλίμακα τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν εἶναι στό τραπέζι», ποιός τό θυμᾶται; Ἀσήμαντο!) Μίλησε ὁ ὑπουργός μετανάστευσης γιά νομιμοποίηση τριακοσίων χιλιάδων μεταναστῶν. Τόν «ἄδειασε» ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος. Ἄνοιξε τό θέμα τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός, μετά τίς ἀντιδράσεις τῆς ἐκκλησίας ἀλλά καί τῆς βάσης τῆς Νέας Δημοκρατίας στίς καλένδες τό θέμα. Κάτι πῆγε νά πεῖ ὁ ὑπουργός Ἐργασίας γιά ἄμεση μείωση τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν, ἀναιρέθηκε κι αὐτό, μετατέθηκε γιά τό 2025. Τί νά τίς κάνει τίς δημοσκοπήσεις γιά τά ποσοστά τοῦ Κασελάκη ὁ ψηφοφόρος λοιπόν, ὅταν ἀνεξαρτήτως τοῦ ἄν συμφωνεῖ ἤ διαφωνεῖ μέ αὐτά τά ὁποῖα ἐξαγγέλλει ἡ Κυβέρνηση τήν παρατηρεῖ νά ἔχει 158 ἕδρες στό κοινοβούλιο ἀλλά ὄχι γιά τήν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων; Ἰδού τό πρῶτο θέμα. Πᾶμε καί στό δεύτερο. Ἡ Κυβέρνηση ἔχει βάλει ἕνα πῆχυ στούς ὑποψηφίους της: τόν πῆχυ τοῦ 43% γιά ἄμεση ἐκλογή ἀπό τόν πρῶτο γῦρο. Κανείς δέν μιλάει αὐτήν τήν στιγμή πλήν ὁρισμένων φωτεινῶν ἐξαιρέσεων γιά ἄμεση ἐκλογή ἀπό τόν πρῶτο γῦρο. Ἄν αὐτό ἐπιβεβαιωθεῖ στήν κάλπη, δέν σπεύδουμε νά προκαταλάβουμε τό ἀποτέλεσμα, ἄν οἱ ὑποψήφιοι τῆς ΝΔ κινηθοῦν μεταξύ 34-37% καί πᾶμε στόν δεύτερο γῦρο, ἀνεξαρτήτως τελικῶν νικητῶν, δικαιώθηκε ἡ ρύθμιση; Δικαιώθηκε ὁ πολιτικός στόχος;

Ἤ στήν πραγματικότητα ἀπό τόν πρῶτο γῦρο θά ἔχει σταλεῖ ἕνα μήνυμα ἀνεξαρτήτως τοῦ τί θά γίνει τελικά στόω δεύτερο γῦρο; Βλέπετε λοιπόν ὅτι τά πράγματα δέν εἶναι τόσο ἁπλά. Δέν εἶναι μιά χαρούμενη ἐκδρομή. Προφανῶς καί ἡ Νέα Δημοκρατία μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο ἐκτός ἀπροόπτου θά κερδίσει τίς περισσότερες περιφέρειες, ἀλλά τό ἀποτέλεσμα θά ἐμπεριέχει σαφέστατα μηνύματα καί γιά αὐτήν. Καί κάτι τελευταῖο: εἶναι μεγάλη προσβολή γιά τόν θεσμό τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης νά ἐπισκέπτονται ὡς πολιτικοί κοτζαμπάσηδες τίς ἕδρες περιφερειῶν ὑπουργοί τῆς Νέας Δημοκρατίας γιά νά ὑποστηρίξουν ἀσθμαίνοντες ὑποψήφιους τῶν ὁποίων οἱ ὑποψηφιότητες ἀντιμετωπίζουν προβλήματα.

Οἱ τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν καί ἀναλόγως θά ἀπορρίψουν ἤ θά ἐγκρίνουν τίς ὑποψηφιότητες τῶν περιφερειαρχῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας. Δέν χρειάζονται κανέναν νά τίς πάρει ἀπό τό χέρι καί νά τίς πάει στίς κάλπες. Μεγάλοι ἄνθρωποι εἶναι, ὄχι μικρά παιδιά. Αὐτά θυμίζουν ἄλλες ἐποχές. Σέ κάθε περίπτωση οἱ ἐπισκέψεις αὐτές παρουσιάζουν ἕνα πρόβλημα: ὑπογραμμίζουν ποιές εἶναι οἱ προβληματικές ὑποψηφιότητες τῆς Νέας Δημοκρατίας. Τήν τελευταία βδομάδα μόνο ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Μάκης Βορίδης ἐπισκέφθηκε τήν Τρίπολη, τήν Κέρκυρα, καί τήν Κοζάνη. Εἶναι ἄραγε σίγουροι οἱ «ἐκεῖ» ὅτι εἶναι αὐτές οἱ ἐπισκέψεις πού ὑπογραμμίζουν τό πρόβλημα, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ ὑπουργοῦ τούς κάνει ἀπαραιτήτως καλό; Ἤ μήπως προκαλεῖ τούς τοπικούς πληθυσμούς; Σέ κάθε περίπτωση ἀπέχει πολύ ἀπό τήν φιλελεύθερη ἀντίληψη τῆς Νέας Δημοκρατίας γιά τήν τοπική αὐτοδιοίκηση. Τό κόμμα πάντοτε ἔδιδε χρίσματα, ἀλλά πάντοτε ἄφηνε τούς ἀνθρώπους νά ἀποφασίζουν ἐλεύθερα. Δέν ἀνακατευόταν στά πόδια τους.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!