Μιά φορά τούς ἄφησαν, ἔβγαλαν λαγό

Γιά σκέψου! Ἀλβανοί καί Ἄραβες εἶχαν ὀργανώσει ὁλόκληρη ἐπιχείρηση ἐμπορίας καί διακινήσεως ναρκωτικῶν μέ ἕδρα τό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο!

Λίγο ἄφησαν τήν ἀστυνομία νά κουνήσει τό δαχτυλάκι της καί ἔβγαλε λαγό! Σκεφτεῖτε νά τούς ἀφήσουν νά κάνουν τή δουλειά τους καί στήν Ἀθήνα. Προβλέπω νά βγάζουν μέχρι ταράνδους ἁγιοβασιλιάτικα!

Εἶναι καί αὐτό ἕνα ἀπό τά γνωρίσματα γιά τό χάλι τῶν πανεπιστημιακῶν μας ἱδρυμάτων, ὡς πρός τήν φύλαξη καί τήν διαφύλαξη τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων καί τῆς περιουσίας τους.

Ὑπό τό πρόσχημα μίας δῆθεν διαφυλάξεως τοῦ «ἀσύλου» τῆς διακινήσεως τῶν ἰδεῶν, ὁμάδες κακοποιῶν ἔχουν καταλάβει ἀκόμη καί ὁλόκληρα κτίρια (Πολυτεχνεῖο ὁδοῦ Πατησίων, πρώην ΑΣΟΕΕ) γιά νά κάνουν τήν δουλειά τους σάν νοικοκύρηδες.

Ὅπως δέ μᾶς πληροφορεῖ τό ἀστυνομικό δελτίο, ἕνας ἀπό τούς «ἐπιχειρηματίες» πού δροῦσαν ἐντός τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διέμενε σέ φοιτητική ἑστία χωρίς φυσικά νά εἶναι φοιτητής! Δέν μᾶς φτάνει δηλαδή τό κακό χάλι στό ὁποῖο βρίσκονται οἱ φοιτητικές ἑστίες, δέν μᾶς φτάνει τό ὅτι τά Ἑλληνόπουλα πού σπουδάζουν «φτύνουν αἷμα» καί οἱ γονεῖς τους «φιλοῦν» διαφόρων εἰδῶν ποδιές γιά νά ἐξασφαλίσουν ἕνα δωμάτιο στίς ἑστίες, ἔχουμε τώρα καί ἐνοίκους ἐμπόρους ναρκωτικῶν! Ἀμέτρητες φορές ἡ κατάντια στά κτίρια τῶν ἑλληνικῶν ΑΕΙ ἔχει γίνει εἴδηση στά ΜΜΕ. Καί ἄλλες τόσες οἱ κατά καιρούς διατελέσαντες ὑπουργοί Παιδείας εἴτε ὑπόσχονται λήψη μέτρων εἴτε ὑπεραμύνονται τῆς ἀστείας δικαιολογίας περί «ἀσύλου».

Τίποτε ὅμως δέν φαίνεται νά ἀλλάζει. Καί ὅπως λέει τό τραγούδι: «Ὅλα τριγύρω ἀλλάζουνε καί ὅλα τά ἴδια μένουν».

Τί θά στοίχιζε, ἄραγε, στίς κυβερνήσεις ἡ ἀπόδοση τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων στήν πραγματική λειτουργία τῶν πανεπιστημίων; Τόσο πολύτιμες εἶναι οἱ ψῆφοι τῶν «ἐνοίκων» τῆς παρανομίας γιά τίς ἀριστερές κυβερνήσεις καί τόσο πολύ φοβοῦνται τούς «μπαχαλάκηδες» οἱ συντηρητικές;

Νά δοῦμε πῶς θά φερθεῖ στό συγκεκριμένο θέμα μιά κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας ἡ ὁποία, ὅπως ὅλα δείχνουν, θά διαδεχθεῖ τήν παροῦσα τραγελαφική κατάσταση. Διότι ἄν κρίνουμε ἀπό τίς τελευταῖες συνεδριάσεις τῆς Βουλῆς, ἡ πόλωση θά τραβήξει μέχρι τά ἄκρα καί οὐδείς μπορεῖ νά προβλέψει πλέον τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ σημερινή πλειοψηφία θά ἀσκήσει τό ρόλο της ὡς ἀντιπολίτευση.

Τό διάστημα δέ κατά τό ὁποῖο ὁ ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στά ἕδρανα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως δέν μᾶς ἀφήνει πολλά περιθώρια αἰσιοδοξίας, καθώς τό «γενικό μπάχαλο» ἦταν σχεδόν καθημερινή του πρακτική.

Ποιός δέν θυμᾶται τήν «πάνω καί κάτω πλατεῖα», τά συνθήματα, τά πανό τῶν βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στούς ἐξῶστες καί τά χαϊδολογήματα τῶν ἀκραίων τῆς ἄλλης πλευρᾶς ἐναντίον τοῦ «κοινοῦ ἐχθροῦ»;

Καλό θά εἶναι λοιπόν νά καταβληθεῖ προσπάθεια ἀπό ὅλες τίς πλευρές τῆς Βουλῆς καί νά βρεθεῖ λύση γιά παρέμβαση στόν εὐαίσθητο χῶρο τῆς Παιδείας, ἡ ὁποία θά ἐξασφαλίσει τήν ἀποβολή ὅλων τῶν ἐξωπανεπιστημιακῶν στοιχείων ἀπό τούς χώρους τῶν ΑΕΙ.

Ἀλλιῶς, ἄν τά ἀφήσουμε ὅλα «στόν καιρό», εἶναι ἀμφίβολο ἄν θά ὑπάρξουν ποτέ θετικά ἀποτελέσματα. Τά εὑρήματα τῆς Θεσσαλονίκης εἶναι μία καλή ἀρχή. Ἄς ὑπάρξει καί ἡ συνέχεια.

Απόψεις

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του

Ἡ τρέλα τῶν ἀνθρώπων

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ δημοσιογράφοι εἴμαστε ἐδῶ, ὑποτίθεται, γιά νά ἀπαντᾶμε

Κατεγράφησαν 5.140 περιστατικά ἐνδοοικογενειακῆς βίας

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐξηγήσεις Θεοδωρικάκου

Ὁδεύουμε πρός ἕναν ἀπρόβλεπτο χειμῶνα

Δημήτρης Καπράνος
Θυμᾶμαι μία ἐποχή, κατά τή διάρκεια τῆς Ἑπταετίας…

Σάββατο, 4 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ