Μανιφέστο νεομηδενισμοῦ γιά 1.328.426 «συμβιβασμένους»

ΓIATI ἕνα τραγούδι μέ στίχο αἱρετικό, καταγγελτικό…

… ἐνίοτε ἀντικυβερνητικό ἀλλά κατά βάση ἀντισυστημικό, ἔτυχε τόσο μεγάλης προβολῆς ἀπό τά Μέσα Ἐνημέρωσης; Γιατί ἀποτέλεσε ἀντικείμενο πολιτικῆς ἀντιπαράθεσης, σχολίων ὑπερφιλελεύθερων σχολιαστῶν, καί ἔφθασε νά τό ἐπικαλεῖται ἕως καί ὁ πρώην Ὑπουργός Δημόσιας Τάξης Γιῶργος Φλωρίδης γιά νά εἰρωνευτεῖ τόν ΣΥΡΙΖΑ; Τί εἶναι αὐτό πού τό ἔκανε …ξεχωριστό; Ἀναφέρομαι βεβαίως στό «Γιά νά μήν στά χρωστάω» τοῦ ράπερ Μιθριδάτη τό ὁποῖο κάνει ἤδη μεγάλη καρριέρα στό διαδίκτυο, εἰδικῶς στό youtube. 1.328.426 «μάτια» τό εἶδαν τήν πρώτη ἑβδομάδα τῆς προβολῆς του. Κατά τήν ταπεινή μου ἄποψη ἡ σκόνη πού σήκωσε τό «ἆσμα» ἀποτελεῖ σύμπτωμα τῆς ρηχῆς πολιτικῆς ζωῆς πού ζοῦμε. Ἀκόμη καί τῆς ἀπουσίας κάθε αἰχμηρῆς κριτικῆς καί διαλόγου πρός τίς πράξεις τῆς πολιτείας ἀπό τά ἐπίσημα συστημικά μέσα ἐνημέρωσης καί ὅλους ὅσοι ἐντελλόμεθα νά ἐλέγχουμε τίς πάσης φύσεως ἐξουσίες. Ὅταν αὐτό λείπει, ὅταν κάποιοι δέν ἀφήνουν τόν ἀτμό νά ἐξατμιστεῖ –τό ΠΑΣΟΚ ἔμεινε πολλά χρόνια στήν ἐξουσία γιατί εἶχε τήν σοφία νά ἐπιτρέπει περιοδικῶς τήν ἐκτόνωση– ὅταν ἀκόμη καί οἱ γελοιογράφοι ἀπέχουν στήν μεγάλη τους πλειονότητα ἀπό κάθε κριτική πρός τά πρόσωπα τῆς ἐξουσίας καί ἀσχολοῦνται διαρκῶς μέ τήν παραπαίουσα ἀντιπολίτευση (ἡ σάτιρα δέν ὑπάρχει, καταργήθηκε), τότε ἔρχεται μιά μέρα πού ἐμφανίζεται ἕνας Μιθριδάτης ἀπό τό πουθενά γιά νά καλύψει τό κενό. Καί τί περίεργο; Κανείς δέν μπορεῖ νά τόν διαβάσει σωστά. Ἡ Κυβέρνηση τόν βλέπει σάν ἕναν κίνδυνο –τό Μαξίμου φοβᾶται πιό πολύ τά views ἀπό τά ἄρθρα– καί ἡ ἀντιπολίτευση ὡς εὐκαιρία. Ἐνῶ στήν πραγματικότητα ἡ μέν ἀντιπολίτευση ἐκτίθεται γιά τήν γύμνια τοῦ πολιτικοῦ της λόγου, ἡ ὁποία εἶναι τόσο μεγάλη ὥστε ἔρχεται νά καλύψει τό κενό ἕνας Μιθριδάτης, ἡ δέ Κυβέρνηση ὠφελεῖται γιατί οἱ στίχοι κατά βάση ἐκτονώνουν σέ πρώτη φάση τό πλῆθος. Τό ὁποῖο ἀνακαλύπτει ἐπιτέλους κάπου τόν ἑαυτό του καί τά συναισθήματά του, ἔστω στίς λέξεις ἑνός τραγουδιοῦ.

Ἄκουσα πρῶτα τόν Μιθριδάτη νά ἑρμηνεύει τό τραγούδι του καί ἔπειτα ἀναζήτησα στό διαδίκτυο καί διάβασα μέ προσοχή τούς στίχους του. Τί κατάλαβα; Δέν κινδυνεύει ὁ Μητσοτάκης ἀπό αὐτόν γιά νά ζητεῖται ἀπό μερικούς ἀνόητους ξεπερασμένους μουτζαχεντίν τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ νά τόν ταυτίσουν μέ τήν Ἀριστερά καί νά τόν ἀποδομήσουν. Δέν εἶναι οἱ προσωπικές του αἰχμές κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ πού ἀποτελοῦν τήν ἀπειλή. Τά ὅσα ἐξέμεσε ὁ ἐφοπλιστής Λασκαρίδης κατά τοῦ ἐκλεγμένου ἡγέτη τῆς χώρας ἔκαναν ἑκατό φορές περισσότερη ζημιά στόν κύριο Μητσοτάκη. Γιατί δέν προέρχονται ἀπό ἕναν λαϊκό ράπερ ἀλλά ἀπό τήν ἴδια του τήν τάξη. Ἀλλοῦ εἶναι τό μυστικό στό κήρυγμα τοῦ Μιθριδάτη. Τό μυστικό εἶναι ὅτι περιγράφει ὅλη τήν κρίση τοῦ συστήματος περιληπτικῶς σέ 12 λεπτά καί καταχεριάζει τίς συμβιβασμένες πλειοψηφίες γιά τήν νωχελικότητά τους καί τήν ἀποχή τους ἀπό τά κοινά. Οὔτε τό «κυβέρνηση μέ σῆμα τό κουταλοπίρουνο» εἶναι διαβρωτικό, οὔτε τό «πρωθυπουργάντζα» προβληματικό, οὔτε τό «ὁ καταλληλότερος στό poll τό ἀγοραῖο», οὔτε τό «ἀστεία δυναστεία φλερτάρει ἑπταετία» –τό τελευταῖο δείχνει μάλιστα καί …πολιτικό ρεαλισμό. Ἑπταετία βλέπει!

Ἡ πραγματική στόχευση τοῦ Μιθριδάτη εἶναι ἡ ἐξέγερση τοῦ κοιμισμένου προλεταριάτου κατά τοῦ συστήματος ἐν συνόλω, ὄχι κατά τῆς Κυβέρνησης εἰδικῶς. Ἡ καρδιά τοῦ «Γιά νά μήν στά χρωστάω» βρίσκεται σέ στίχους ὅπως: «Ἐσύ δουλίτσα νά ’χεις καί ὅπου γείρει ἡ πλάστιγγα», «νόμιζες ὅτι εἶσαι ἄρχοντας ἀλλά εἶσαι πληβεῖος», «νιώθεις μικροαστός ἤ μικροαστεῖος», «κάλλιο τελευταῖοι παρά τελειωμένοι», «κάθε ὑπερωρία εἶναι ἀπληρωτέ», «γιά κάθε ἀπορία, ἔχουν μιά διμοιρία», «ἡ TV μιλάει τώρα εἶναι τό πολίτευμα πού ἔχει πιά ἡ χώρα», «μηχανορραφία ἡ δημοσιογραφία», «ὄ,τι προστάξουν τά κανάλια», τά «ἀγοραῖα poll» κ.ἄ. Στήν πραγματικότητα, ὁ Μιθριδάτης ἐκφωνεῖ ἕνα μανιφέστο γιά συμβιβασμένους, καταφερόμενος συνολιῶώς ἐναντίον αὐτοῦ πού ὁρίζει ὡς σύστημα: πολιτική, ΜΜΕ, ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων, ἀκόμη καί τό διαδίκτυο. Ἀπό τό σάλπισμα αὐτό δεν θά βγεῖ ἀπαραιτήτως ὠφελημένη ἡ ἀντιπολίτευση ἄν τυχόν τό προλεταριάτο ξυπνήσει καί θελήσει νά πάρει στά χέρια του τήν κατάσταση καί νά γείρει τό ἴδιο τήν πλάστιγγα. Οὔτε ἀπαραιτήτως βγαίνει ζημιωμένη ἡ Κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἔχει συσπειρώσει συγκεκριμένα μεσαῖα στρώματα γύρω της –δέν πολυδίνει σημασία στόν κόσμο τῆς ἐργασίας. Ἄλλες δυνάμεις «ἀκραῖες» θά ὠφεληθοῦν ἀπό αὐτόν τόν νεομηδενισμό . Στήν θέση τῶν μεγάλων ἀναλυτῶν πού κάθονται γύρω ἀπό τούς πρωινούς καφέδες τῶν ἀρχηγῶν καί φιλοσοφοῦν ἀδιακόπως θά παρήγγελνα μιά εἰδική δημοσκόπηση γιά τό τραγούδι τοῦ «Μιθριδάτη» καί θά μετροῦσα εἰδικῶς ὁρισμένες φράσεις-κλειδιά ἀπό τούς στίχους του γιά νά διαπιστώσω τήν ἔκταση τῆς ἐπίδρασής τους στό ἐκλογικό σῶμα. Γιά νά ἔχετε πλήρη εἰκόνα –ὅσοι ἀναγνῶστες μας δέν ἔτυχε νά ἀκούσετε τό «Γιά νά μήν στά χρωστάω» –παραθέτω ἐπιλεκτικῶς τούς κρίσιμους στίχους πού δείχνουν ἆρά γε τι; Πώς ὅταν ἡ πολιτική δέν παράγει πολιτική, τότε ἀκόμη καί ἕνα τραγούδι, ὄχι τίποτε φοβερό, μπορεῖ νά παράγει πολιτική. Ἰδού οἱ στίχοι λοιπόν!

«Ἐσύ δουλίτσα νά ’χεις καί ὅπου γείρει ἡ πλάστιγγα
Ἑληνάρες μ’ ἕνα λού, αὐτή ἡ μάστιγα
Τό ’παιζες Hugh Hefner, μέ ξένη πορτοφόλα;
Τώρα γιά διακόσμηση ἔχεις τήν κατσαρόλα
Εἶσαι ψηλομύτης σέ χώρα χαμη …α
ἀτέρμονα λατέρνατιβ μέ τρύπια ἀεροσόλα
ἀποψάρα ἔχοντας, πάντα ἀπέχοντας
λιγάκι εἶσαι δουλάκι, ὅσο πατᾶ ὁ φιλελέφαντας
Κοίτα τή βολή κύρ Παντελῆ, ζωντόβολο
συνήθισε τό dildo καί μετά θά ’ναι καλόβολο
Πάλι γιά τό πόπολο, οὔτε πόμολο ρέ ’σύ
(…)

Ὅλα στή διαφθορά καί μές στήν κάμφορα
δέν κάνει διαφορά ἡ συμφορά καί σφύρα ἀδιάφορα
τόν κ…ο σου σέ ἀφορᾶ νά ἀγαπᾶς παράφορα
(…)

Νομίζεις εἶσαι ἄρχοντας, ἀλλά εἶσαι πληβεῖος
νιώθεις μικροαστός ἤ μικροαστεῖος;
Σίγουρα ἀνήκεις στή σωστή κατηγορία;
Εἶσαι γιός τοῦ Παρταόλα ἤ ὁ γιός τοῦ Παρτατρία;
Ναί, δέν εἶστε οἱ πρῶτοι, οὔτε οἱ τελευταῖοι
εἶστε ἐνδιάμεσα, ἄρα ἁπλά τυχαῖοι
καί κάλλιο τελευταῖοι, παρά τελειωμένοι
γιατί ὁ τελευταῖος κλείνει πόρτα καθώς μπαίνει.».

Ἐνδιαφέρον ἔχουν ἐπίσης οἱ ἑξῆς στίχοι:
«Ὀκτάωρη ἐργασία, εἶναι μπαναλιτέ
καί κάθε ὑπερωρία, θά εἶναι ἀπληρωτέ
ἔξω ἀπ’ τήν ἐνορία, οἱ προσκυνηταί
διαδήλωση πορεία; Ἔ ὄχι ρέ ψηλέ
Γιά κάθε σου ἀπορία, ἔχουν μιά διμοιρία
ἕνας λαός σέ δυστοπία κι ὁμηρία
Ἐνημέρωση ἀπ’ τά Μού Μού Ε κι ἀλίμονο
κι εἶναι ὅλα ἀνάποδα σάν σέ δεξιοτίμονο
Τῆς κοινῆς γνώμης ἡ διαμόρφωση,
σέ κάτω τοῦ μετρίου ἀντίληψη καί μόρφωση
(…)

Ἐμπαιγμός, ἀποκλεισμός καί ἀποσβόλωση
τό φρύδι ἀπ’ τήν ἀνόρθωση, παθαίνει ὑπερκόπωση
(…)

Ἀέρισμα στήν τόμπολα, μέ τά εὐρώ βεντάλια
γι’ αὐτό ἐσεῖς ρεμάλια, ὅ,τι προστάξουν τά κανάλια
(…)

Σούς, σιωπή καί σώπαινε, ἡ TV μιλάει τώρα
εἶναι τό πολίτευμα πού ἔχει πιά ἡ χώρα
Πλούσια τά δῶρα, ρεπορτάζ σπεκουλαδόρα
βγαίνει στή φόρα, ἡ παραπληροφόρα κάθε ὥρα
(…)

Τώρα fake news, λένε τήν προπαγάνδα
μέ χαρτοπολτό ἀπό εὐρώ, φτιάχνεις ἀνδριάντα
(…)

Ὁ ἡγέτης μας στό σέτ, γιά συνέντα τέτ-α-τέτ
ρωτάει ὁ Pinochhio, ἀπαντᾶ ὁ Pinochet
Μηχανορραφία ἡ δημοσιογραφία
τοῦ καθεστῶτος φτιάχνεται ἡ ἁγιογραφία.».

Μέ τίς ὑγεῖες μας!

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!