ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Μά δέν ντρέπεστε;

ΕΙΧΑΜΕ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ στούς ἑαυτούς μας ὅτι θά προσπαθήσουμε νά ξεχάσουμε…

… νά διαγράψουμε ἀπό τήν μνήμη μας τό πρωτοφανές ἐπεισόδιο στήν ἱστορία τοῦ Προεδρικοῦ Θεσμοῦ μέ τήν μή ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου κατά τήν εἴσοδο τῆς Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν ἀνήμερα τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Εἴχαμε πείσει τούς ἑαυτούς μας ὅτι ἦταν ἕνα κακό ὄνειρο, ὅτι δέν συνέβη ποτέ καί ὅτι ἐν πάσῃ περιπτώσει διά τῆς ἀπωθήσεως θά τό ξεπερνούσαμε. Τί κρῖμα ὅμως. Καί νά θέλει νά «ἁγιάσει» κανείς σέ αὐτή τήν χώρα δέν μπορεῖ, δέν τόν ἀφήνουν! Τά ὅσα λυπηρά ἀκολούθησαν μετά τό πρωτοσέλιδο τῆς ἐφημερίδας μας τό Σάββατο καί τόν πολιτικό σάλο πού ξέσπασε, μᾶς ὑποχρεώνουν ὄχι μόνο νά ἐπιστρέψουμε στό θέμα ἀλλά καί νά ἀποκαλύψουμε ὅλο τό παρασκήνιο. Ὅλο τό ρεπορτάζ. Ἀπό τό περιεχόμενο τοῦ ὁποίου –λυπούμεθα ἀλλά ἔτσι εἶναι– ἐξακολουθεῖ καί παραμένει βαρύτατα ἐκτεθειμένη ἡ Προεδρία τῆς Δημοκρατίας γιά τό πρωτοφανές ἐπεισόδιο. Καί ὄχι βεβαίως τό ΓΕΕΘΑ ἀπό τό ὁποῖο ζητήθηκε νά ἀναλάβει τήν εὐθύνη μέ ἀνακοίνωση, ὡς μή ὄφειλε.

Ἐπισημαίνω ὅτι θά προσπεράσω τά αἰσθήματα ἀπογοήτευσης πού προκάλεσε στό Πεντάγωνο ἡ πίεση πού ἀσκήθηκε νά ἀναλάβει τό ΓΕΕΘΑ μέ ἀνακοίνωσή του τήν κάλυψη τοῦ θλιβεροῦ λάθους τῆς Ἀρχηγοῦ τοῦ Κράτους πού κατά τό Σύνταγμα εἶναι καί Ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Περιττεύει. Οὔτε βεβαίως πρόκειται νά ἀσχοληθῶ μέ τίς διαδικτυακές ἐπιθέσεις πού δεχθήκαμε τά τελευταῖα εἰκοσιτετράωρα ἀπό ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν κάνει ποτέ ρεπορτάζ στήν ζωή τους καί τό μόνο πού γνωρίζουν εἶναι νά παπαγαλίζουν ἀπό τά γραφεῖα τους τίς ἐντελῶς ἄγνωστες σέ ἐμᾶς λέξεις «fake news». Κάτι τέτοια τζούκ μπόξ μόνο …εὐθυμία μᾶς προκαλοῦν. Θά ἐπικεντρωθῶ στά γεγονότα τά ὁποῖα ὅπως συνηθίζει νά λέει Ὑπουργός τοῦ Κυριάκου …«εἶναι ξεροκέφαλα». Μετά τό πρωτοσέλιδό μας λοιπόν καί τόν σάλο πού προκλήθηκε τό ΓΕΕΘΑ «ἑκόν ἄκον» ἐξέδωσε ἀργά τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου (δέν περιμέναμε ὅτι θά γίνει τέτοιος ντόρος) μιά ἀνακοίνωση μέ τήν ὁποία ὑποστήριζε ὅτι ἡ μή ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου «ἀποφασίστηκε σέ σύσκεψη γιά τήν προετοιμασία τῆς τελετῆς στίς 30 Δεκεμβρίου 2020». Καί ὅτι «ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη δεδομένων τῶν περιοριστικῶν μέτρων γιά τήν Covid 19 πού προβλέπουν συρρίκνωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συναθροιζόμενων». Τό γεγονός αὐτό ἐπέβαλλε –σύμφωνα μέ τό ΓΕΕΘΑ πάντα– «τήν ἀπουσία τοῦ προβλεπόμενου τμήματος τῆς Στρατιωτικῆς Μουσικῆς τό ὁποῖο θά παιάνιζε τόν Ἐθνικό Ὕμνο ὅπως προβλέπεται μέ τήν δέουσα τιμή καί κῦρος». Μάλιστα! Πᾶμε τώρα στό παρασκήνιο.

Ἐρώτηση: Στήν σύσκεψη αὐτή πού ἔγινε ὄντως στό Πεντάγωνο μετεῖχε, ναί ἤ ὄχι, καί ἐκπρόσωπος τοῦ στρατιωτικοῦ γραφείου τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας; Καί ἄν «ναί», τί ἀπαίτησε ἀπό τούς παρισταμένους;

Ἐρώτηση: Ἡ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ἀγήματος τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ὁ ἀποδεκατισμός του –συνήθως μετέχουν τριάντα Εὐέλπιδες πού ψάλλουν μαζί μέ τόν Πρόεδρο τόν ἐθνικό ὕμνο, μοναδική ἐμπειρία– ἀποφασίστηκε ἀπό τό ΓΕΕΘΑ ἤ μήπως ἦταν ὅπως μάθαμε «κεντρική ἐπιλογή» τῆς Προεδρίας μέ στόχο ἀκριβῶς αὐτόν, νά μήν εἶναι δυνατή ἡ ἀνάκρουση καί ἡ ἀπαγγελία τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου;

Ἐρώτηση: Γιατί ἡ σύσκεψη ἔγινε προπαραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς; Ποτέ οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις δέν συγκαλοῦν συσκέψεις γιά ὀργανωτικά θέματα δύο μέρες πρίν ἀπό μιά δημόσια τελετή. Μόνη ἡ διεξαγωγή τῆς σύσκεψης τόσο κοντά στήν τελετή δείχνει ποιός ἀπαίτησε τήν πραγματοποίησή της. Καί ἄν ἦταν τόσο «φυσιολογική» ἡ ἀπόφαση, γιατί δέν ἀνακοινώθηκε ἀπό πρίν γιά νά μήν αἰφνιδιαστεῖ κανείς;

Ἐρώτηση: Στόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στήν Θεσσαλονίκη πού μετεῖχε ἡ Πρόεδρος γιατί ἀνακρούσθηκε ὁ ἐθνικός ὕμνος; Καί τότε ἴσχυαν τά μέτρα ἀλλά οὐδείς διανοήθηκε τήν ἀπαγόρευση.

Ἐρώτηση: Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ Προεδρία βολιδοσκόπησε τούς ἁρμοδίους ἡμέρες πρίν τήν διεξαγωγή τῆς σύσκεψης μέ ἐρώτημα… νά μήν τελεστεῖ κἄν ἡ δοξολογία;;; Προδιάθεση γιά τήν κατάργησή της ὑπῆρχε ἄλλως τε. Τό ἀποδεικνύει ἡ ἀπόφαση τῆς Προεδρίας νά καταργήσει μέ ἐπιχείρημα τόν Covid καί τήν καθιερωμένη τελετή τῶν εὐχῶν στό Προεδρικό Μέγαρο. Δέ θά ὑποβάλλω ἄλλες ἐρωτήσεις οὔτε θά δώσω διευθύνσεις καί ὀνόματα. Ἡ προάσπιση τοῦ θεσμοῦ τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας καί βεβαίως ὁ σεβασμός στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις ὁ Ἀρχηγός τῶν ὁποίων δέχθηκε ἀνήθικη ἐπίθεση ἀπό γραφίδες τοῦ λιμένος τό Σάββατο –τοῦ ἀπηγγέλθη ἡ κατηγορία τοῦ… ἀκροδεξιοῦ– δέν μοῦ ἐπιτρέπουν νά ἐπεκταθῶ. Μᾶς παρακολουθοῦν καί ἄλλοι ἐκτός Ἑλλάδος, ἐδῶ κοντά, στήν γειτονιά μας καί γελᾶνε μαζί μας. Ἄς μήν τούς χαρίσουμε καί ἄλλο γέλιο! Τό βασικό ἐρώτημα παραμένει ὅμως: Τί ζήτησε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ στρατιωτικοῦ γραφείου τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας στήν σύσκεψη πού ἔγινε στό Πεντάγωνο; Καί δίπλα σέ αὐτό τό ἐρώτημα προστίθεται ἕνα ἀκόμη, πιό λακωνικό: «Μά δέν ντρέπεστε;».

Ἐπιτρέπετε στό ΠΑΜΕ νά διοργανώνει συγκεντρώσεις μέ διατάσεις στό Σύνταγμα γιά νά τραγουδήσει τήν Διεθνῆ πού λέει ὁ λόγος καί δέν ἐπιτρέπετε σέ τριάντα Εὐέλπιδες νά παραστοῦν ἔξω ἀπό τήν Μητρόπολη γιά νά ἀπαγγείλουν τόν Ἐθνικό Ὕμνο; Δέν ντρέπεστε; Ἀλήθεια, γιά νά ἔρθουμε στήν οὐσία τοῦ θέματος τώρα. Γιά ποιόν θά πᾶνε νά πολεμήσουν αὔριο στό μέτωπο αὐτά τά νέα παιδιά, οἱ Εὐέλπιδες τῶν 800 εὐρώ, τούς ὁποίους «εὐνουχίσατε» μέ αὐτή τήν ἀπαράδεκτη ἀπόφαση μή ἀνάκρουσης τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου; Μέ ποιό ἠθικό; Τί μήνυμα λαμβάνουν ἀπό τό Ἀρχηγεῖο τοῦ Κράτους αὐτά τά νέα παιδιά ὅταν τούς ἀφαιρεῖται ἀπό τά χείλη τό δικαίωμα νά ψάλλουν τόν ἐθνικό ὕμνο; Καί τί καταλαβαίνουν ὅταν ἐπιθεωρώντας τους οἱ ταγοί τοῦ Ἔθνους δέν προσποιοῦνται κἄν ὅτι σέβονται τόν Ὕμνο πρός τήν Ἐλευθερία; Καί πλέον αὐτοῦ: Τί θαρρεῖ ἡ ἀρθρογράφος τῆς «Ἐφημερίδας τῶν Συντακτῶν» Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας –ἔγραψε ἄρθρο γιά τά δικαιώματα τό Σάββατο– ὅτι εἶναι οἱ δημόσιες τελετές καί τό τυπικό τους; Τίποτε χουντικά κατάλοιπα πού ἀπάδουν πρός τος κῦρος της; Ἔτσι τίς ἔχει στό μυαλό της; Ὡς ἀκροδεξιές; Ἄν ἔτσι, παρακαλοῦμε θερμότατα τήν κυρία Σακκελαροπούλου νά μελετήσει μέ προσοχή καί τό ἱστορικό τῶν τελετῶν πού μετέχει ὁ ἑκάστοτε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας στήν πατρίδα μας –δέν εἴμαστε συνηθισμένη χώρα, ζοῦμε ὑπό τό κράτος διαρκῶν ἀπειλῶν– ἀλλά καί τήν πρακτική ἄλλων ἀρχηγῶν κρατῶν. Τό τυπικό δέν εἶναι τυπικό. Κρύβει οὐσία. Ἀποκαλύπτει τήν ἑτοιμότητα πού ὑπάρχει στήν καρδιά τοῦ κράτους, στόν σκληρό πυρῆνα του.

Ἄν βλέπεις βλέμματα φωτιά στά πρόσωπα τῶν Εὐζώνων –τό ὑπέστη ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν κατά τήν εἴσοδό του στό Προεδρικό Μέγαρο τό 2017– ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι ἔχεις νά κάνεις μέ Ἔθνος ἀποφασισμένο. Ἄν παρατηρεῖς ὅμως ὅτι αὐτοί οὔτε τόν ἐθνικό τους ὕμνο δέν θέλουν νά ἀκοῦνε, τόν βαριέται ἡ ἡγεσία τους, τί μήνυμα λαμβάνεις ἄραγε; Μήπως ὅτι αὐτοί εἶναι κράτος σκορποχώρι; Ἡ ἰσχύς τῶν κρατῶν περνᾶ μέσα ἀπό τόν σεβασμό τῶν συμβόλων καί μέσα ἀπό τό οὐσιαστικότατο τυπικό τῶν δημοσίων τελετῶν. Εἴτε αὐτές εἶναι δοξολογίες, εἴτε παρελάσεις, εἴτε ἐθνικοί ἐπέτειοι, εἴτε ἡ ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου, εἴτε πανηγυρικοί, εἴτε καταθέσεις στεφάνων, εἴτε προσκύνημα σέ μαρτυρικούς τόπους καί λάβαρα, εἴτε ἡ ἀνάμνηση τῆς ἱστορίας (Πρωτοχρονιά τοῦ 1822 ἡ Α΄ Ἐθνοσυνέλευση ἀποφάσισε τά χρώματα καί τά σύμβολα τῆς σημαίας) εἴτε …εἴτε! Ὅποιος θέλει τό καταλαβαίνει. Ὅποιος πάλι ἐπιθυμεῖ νά παριστᾶ τόν μεταρρυθμιστή πάνω στίς πλάτες τοῦ Ἔθνους ἄς γνωρίζει ὅτι ἀναλαμβάνει καί τήν πολιτική εὐθύνη. Τά γαλόνια τῶν στρατηγῶν δέν εἶναι ἀσφαλής κρυψώνα.

Ὅπως ἔγραψα ἄλλως τε προσφάτως ἀπό αὐτήν ἐδῶ τήν θέση ἡ ἀλήθεια πάντα φθάνει στόν προορισμό της. Μόνο νά τήν καθυστερήσει μπορεῖ κανείς. Νά τήν ἐμποδίσει δύσκολο. Τό Σάββατο ὅταν ἀναδείξαμε τό θέμα τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου στό πρωτοσέλιδό μας ἤμασταν μόνοι. Σήμερα ὄχι. Ὅλοι γνωρίζουν.

Υ.Γ: Μικρό κόμμα τῆς ἀντιπολίτευσης χάλασε τόν κόσμο ἐναντίον τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τό διήμερο. Θά εἶχαν μεγαλύτερη ἀξιοπιστία οἱ καταγγελίες του ἐάν ὁ ἀξιότιμος ἀρχηγός του ἔδιδε τό «παρών» στήν δοξολογία. Ἦταν ὅμως ἀδικαιολογήτως ἀπών. Ὅπως καί ὅλοι οἱ ἀρχηγοί τῶν κομμάτων . Πλήν Κυριάκου Μητσοτάκη ἅπαντες ἦταν ἀπόντες. Γιά πρώτη φορά ἐπίσης. Συμπράττοντας στήν ἀπαξίωση τῆς τελετῆς.

Απόψεις

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…

Πραγματικό, εἰλικρινές καί ἀληθινό ταξίδι στήν Σμύρνη

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ταινία «Σμύρνη μου ἀγαπημένη»…